viz

houden een wake op vrijdag 28 december 2001
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

1 jaar Intifada en 34 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Naar aanleiding van het niet aflatende, ontembare geweld in de door Israël bezette gebieden, dat zich nu tot een ware oorlog ontwikkeld heeft, willen wij, Vrouwen in het Zwart, de Nederlandse regering  en de samenleving onze ernstige zorgen kenbaar maken over de toestand in het Midden Oosten. Het huidige, staats-terroristische beleid van de israëlische regering met z'n dagelijkse grove schendingen van de mensenrechten van de palestijnse bevolking, en de gruwelijke palestijnse zelfmoordacties als reactie daarop, veroorzaken een groot verlies aan mensenlevens in de Bezette Gebieden en Israël.

De situatie van de Palestijnen die meer dan 33 jaar  onder de bezetting leven wordt steeds hopelozer, maar de wereld kijkt de andere kant uit. Tegelijkertijd valt het israëlische leger de Westoever en Gaza  binnen, en bezet opnieuw de gebieden, die onder controle staan van de Palestijnse Autoriteit. Daarbij worden stelselmatig Palestijnen gedeporteerd, hun land onteigend, huizen en olijfboomgaarden verwoest. Deze economische oorlog heeft een groot deel van de bevolking brodeloos gemaakt. Daarnaast wordt sinds 1977 een door Sharon voorgesteld ‘masterplan’ uitgevoerd: 60 % van de West-oever en van Gaza is al in Israëlische handen en bijna ongemerkt wordt de constructie van 450 km snelweg voltooid, die 400.000 kolonisten in 200 nederzettingen met elkaar verbindt, terwijl bijna alle wegen naar palestijnse steden en dorpen zo geblokkeerd zijn, dat de Palestijnen gevangenen in eigen huis zijn geworden.

Als protest tegen deze afschuwelijke situatie organiseert de 'Coalitie van Vrouwen voor een Rechtvaardige Vrede' op 28 december een ingetogen Stille Tocht van Jeruzalem naar de grenspost in Bethlehem. Dergelijke stille tochten en waken zullen op dezelfde dag  worden gehouden in tenminste  80 steden in 15 landen over de hele wereld, o.a. Parijs, Londen, Keulen, Toronto, Milaan, Dundee, Belgrado, Los Angeles, Washington, St.Petersburg, Chicago, Rome, St. Louis, Adelaide(Austr), Cairo, Montreal, New York, Barcelona en natuurlijk Amsterdam.

Het internationale netwerk van Vrouwen in het Zwart (ViZ) bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël, toen een aantal Israëlische vrouwen zich aansloten bij de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging. In 1988, een maand nadat de eerste Intifada uitbrak stonden zij al in het centrum van Jeruzalem. Op 8 juni j.l. hielden in Jeruzalem ongeveer 3000 Vrouwen (en mannen) in het Zwart stille wakes  in ten minste 150 plaatsen in de wereld, waaronder Amsterdam. In dezelfde tijd werden de Israëlische en Servische afdeling van Vrouwen in het Zwart voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede 2001. De gehele Internationale Vrouwen in het Zwart Beweging kreeg dit jaar de Millenium Vredesprijs voor Vrouwen van het VN - Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen.

Wij Vrouwen in het Zwart in Nederland, nodigen hierbij alle vrouwen (en mannen) uit om met ons op vrijdag 28 december, van 13-14 uur op het Spui bij het Lieverdje in Amsterdam een Stille Wake te houden om te protesteren tegen het escalerende geweld en de steeds verdergaande verwoestingen in de Bezette Gebieden.

Laten wij gezamenlijk de internationale gemeenschap eraan herinneren dat geweld en verwoestingen nooit leiden tot vrede, maar alleen tot nog meer geweld, doden en verwoestingen. Een dergelijk geluid wordt niet genoeg gehoord. Op dit moment laten alleen de generaals van zich horen, maar het is de hoogste tijd dat de stem van de vredesvrouwen, en de mening van onze  bondgenoten, luid en duidelijk worden gehoord.  Kom s.v.p. in het zwart gekleed.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop het geweld!
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim de nederzettingen
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam