viz
houden een wake op vrijdag 14 juni 2002
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

1 jaar Intifada en 35 jaar bezetting is meer dan genoeg!

We hebben ditmaal ook Marokkaanse Vrouwenorganisaties uitgenodigd en we hopen dat een Palestijnse Vrouwen delegatie, die dezelfde dag in Amsterdam deelneemt aan een conferentie over de’ Rol van Europa in het Midden Oosten’, zich ook bij ons kunnen voegen. Onzeker is of Israël hen een visum geeft om te komen.

Deze maand is het 35 jaar geleden, dat de bezetting van de Palestijnse gebieden begon.


35 jaar koloniale overheersing van het sterkste leger van het Midden Oosten. Ze verdedigen zo’n 400.000 joodse kolonisten in 200 illegale nederzettingen. Na de ware oorlogsinvasies van de afgelopen maanden worden er in de steden en vluchtelingenkampen nog steeds razzia’s gehouden tegen de burgerbevolking; voorzover de infrastructuur niet al kapot is, gaat de verwoesting van eigendommen, watervoorziening en huizen nog steeds door.

Een onderzoeksteam van de VN wordt niet tot het zwaar gehavende Jenin toegelaten. Hoeveel doden daar nog steeds onder de puinhopen liggen, komen we wellicht nooit te weten. Grote delen van Nablus, Bethlehem en Ramallah liggen in puin. De Wereldbank schat de gigantische economische schade op meer dan 350 miljoen dollar. Dagelijks trekt het leger voor korte bezettingen de steden weer in. Ook zonder uitgaansverbod wordt er op mensen geschoten, die op zoek naar voedsel en medicijnen zich op straat vertonen. Gewonden, die de ene keer wel, dan weer niet mogen worden vervoerd, medisch personeel dat belet wordt z’n werk te doen, waardoor hulp aan patiënten vaak niet, of te laat komt. Naast meer dan 1600 doden zijn er ruim 25.000 gewonden en invaliden. Dit staatsterrorisme van de Israëlische regering met z’n dagelijkse, grove schendingen van de Palestijnse mensenrechten, voedt de machteloze haat tegen de bezetter en heeft weer nieuwe gruwelijke Palestijnse zelfmoordacties tot gevolg. Resultaat: een groot verlies aan mensenlevens in de Bezette Gebieden en Israël. Wij protesteren hiertegen met kracht.

Stop de geweldspiraal!


Bijna al de miljarden dollars, die de Amerikaanse regering aan Israël geeft, worden voor wapens gebruikt. Het zijn de F-16 vliegtuigen en Apache helikopters, die in de Bezette Gebieden mensen en infrastructuur verwoesten. Door deze hulp op te schorten, zou de VS als eerste een einde aan het geweld en de bezetting kunnen maken. Ook de Europese Unie laat het tot nu toe bij woorden. De komende Nederlandse regering vragen we met klem bij de EU te pleiten voor een onmiddellijke opschorting van het Associatieverdrag - de Europese handels overeenkomst met Israël -, dat respect voor de mensenrechten NB als voorwaarde voor hulp stelt. Ook willen we een wapen embargo tegen Israël en een boycot van producten, gemaakt in de nederzettingen van de BezetteGebieden.

In Israël organiseert de 'Coalitie van Vrouwen voor een Rechtvaardige Vrede' acties om de mensen in de belegerde steden van voedsel en medicijnen te voorzien. Daarnaast demonstreren duizenden Palestijnse en Israëlische vredesactivisten samen met internationale organisaties, terwijl in de hele wereld de afgelopen maanden miljoenen mensen de straat opgingen. Het internationale Netwerk Vrouwen in het Zwart, i.s.m. de Coalition of Women for a Just Peace, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël, toen een aantal Israëlische vrouwen zich aansloten bij de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging. In 1988, een maand nadat de eerste Intifada uitbrak, stonden zij al in het centrum van Jeruzalem. Afgelopen december hielden in Jeruzalem ongeveer 5000 Vrouwen in het Zwart (en mannen) Stille Wakes, In 118 plaatsen in de hele wereld, waaronder Amsterdam, vonden toen ook solidariteitsacties plaats.

Op de grote demonstratie ‘Stop de Oorlog tegen de Palestijnen’ afgelopen April in Amsterdam, waren we met een grote delegatie aanwezig temidden van zeker 30.000 demonstranten!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied
Onmiddellijke terugtrekking uit de bezette steden
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee staten
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam