viz
2 jaar Intifada en 35 jaar bezetting is meer dan genoeg!

VIZ speech op 28 september 2002 voor de
Benefiet manifestatie ‘Palestina Vrij’ in het Oosterpark Amsterdam

Beste mensen,

Op het ogenblik worden we door de Amerikaanse regering dag en nacht bezig gehouden met oorlogszuchtige propaganda: niet of maar wanneer gaan wij (de USA) Irak binnen vallen. In de eerste Irak oorlog was één VN resolutie voldoende, ditmaal wil Bush er zelfs liever alleen op los slaan, zonder zich ook maar iets van de internationale opinie aan te trekken. Hoeveel resoluties moeten er nog door de VN aangenomen worden voor Israël, voor Sharon en zijn militaire bende, zich gaan houden aan het internationale recht, de internationale verdragen en het oorlogsrecht, zoals vastgelegd in de Conventies van Geneve? Sharon zit een nieuwe Irak oorlog wel zitten, dat leidt de aandacht nog meer af van de Israelische terreur tegen de Palestijnse bevolking, die plotseling allemaal terroristen heten te zijn, veilig onder de paraplu van oom Bush: die steeds herhaalt:
‚wie niet voor ons is, is tegen ons en ben je tegen ons dan ben je ook een terrorist.’

Wij Nederlandse Vrouwen in het Zwart zijn hier met jullie samen, omdat we vóór de vrede zijn in het Midden Oosten. In Europa weten velen van ons wat oorlog betekent, de ouderen onder ons hebben de 2de Wereldoorlog meegemaakt en weten dat problemen tussen staten nooit door oorlogen worden opgelost. Wat zijn dat voor mensen, die vòòr oorlog stemmen, die de Europese regeringen onder druk zetten om mee te doen, en met grof geld vooral de arme ontwikkelingslanden in de VN chanteren?
beneerit

Dat zijn de mensen, die verdienen aan de wapens, aan de F16, aan de Apache helikopters, dat is de Amerikaanse regering, die miljarden steun geeft voor wapentuig, zodat de oorlogen gevoerd kunnen worden en het meeste van die ‘steun’ vloeit weer terug naar de Amerikaanse wapenfabrikanten. Vorig jaar gaf de Amerikaanse regering naast 900 miljoen dollar aan algemene hulp, 4 miljard dollar militaire hulp aan Israel. Dat is de grootste militaire hulp ooit aan één staat gegeven. Palestina kreeg vorig jaar 240 miljoen dollar van Amerika, 570 miljoen van de Arabische Liga en 300 miljoen van de Europese Unie. Alles wat met deze in verhouding geringe bedragen is opgebouwd is dit laatste jaar door het Israelische leger kapot geschoten: havens vliegvelden, steden, de hele infrastuctuur.

Wij zijn hier samen om te protesteren tégen de staatsterreur van het Israëlische leger tegen de Palestijnse bevolking in de Palestijnse steden, dorpen en vluchtelingenkampen. Het Israëlische leger gaat door met het doden van ongewapende burgers, het opzettelijk vernielen van bezit, electra- watervoorziening, huizen; het ploegt olijfboomgaarden om, zonder dat daar enige militaire noodzaak toe is, het verhindert aanvoer van medicijnen en hulpmiddelen. Ambulances, ook van het internationaal erkende Rode Kruis mogen niet rijden, gewonden blijven op straat liggen, bloeden dood, soldaten arresteren zelfs gewonden in ambulances, schieten op pers, doktoren, verplegers, burgers, alles wat beweegt; Palestijnse burgers als menselijk schild, het martelen van vastgebonden gevangenen, het executeren van verdachten.

We roepen jullie op de petitie op initiatief van ’Stop de Bezetting’ te tekenen, en zelf handtekeningen lijsten ter ondertekening mee naar huis te nemen. Geef geld voor de Palestijnse gehandicapten van de stichting Kifaia. Volgende week houden we weer een wake om kwart voor een ‘s middags op het Spui hier in Amsterdam. We hopen velen van jullie daar te zien.
benefit

We blijven daar staan tot alle VN resoluties zijn uitgevoerd en er een levens-vatbare, onafhankelijke vrije Palestijnse staat komt, met een rechtvaardige oplossing voor de vluchtelingen, die naast de Israelische staat binnen veilige grenzen, kan bestaan. Wij Vrouwen in het Zwart weigeren elkaars vijanden te zijn. We blijven streven naar een vreedzame samenleving in het Midden Oosten, waarin uiteindelijk beide volken niet alleen naast elkaar maar ook met elkaar in vrede leven.

VROUWEN in het ZWART maken deel uit van een grote internationale vredes beweging. Het begon in 1988; 1 maand na het begin van de eerste Intifada stonden Palestijnse en Israëlische vrouwen al samen, in het zwart gekleed in het centrum van Jeruzalem zwijgend te demonstreren, vaak door toeterende automobilisten voor hoeren en verraders uitgescholden, maar op den duur, evenzo vaak door het publiek gewaardeerd en gesteund.
Wij Nederlandse Vrouwen in het Zwart zijn vandaag hier, omdat we al sinds 1990 in Amsterdam en andere steden stille wakes houden met de leuzen:
Stop de invasies in Bezet Gebied

  • Ontmantel de Joodse nederzettingen
  • Israël weg uit de Bezette Gebieden
  • Jeruzalem, hoofdstad van 2 staten

Alleen tijdens de Oslo onderhandelingen stonden we er niet omdat we hoopten dat er een akkoord zou komen. Het akkoord, dat er kwam in september 1993 leek mooier dan het was. In de praktijk kreeg De Palestijnse Autoriteit steeds meer de taak de eigen bevolking koest te houden, terwijl Israël de kolonie blijft bezetten en besturen. We ondersteunen de Israëlische en Palestijnse mensenrechten organisaties, die zelfs in deze onmogelijke tijden hun werk proberen te doen. We steunen van harte de Israelische dienstweigeraars, die weigeren in de Bezette Gebieden te gaan vechten, omdat ze geen kinderen en oude vrouwen willen doodschieten.

Wanneer Israël zich terugtrekt, de koloniale nederzettingen ontmantelt (volgens de VN resoluties 242 en 338), en de Palestijnen een echte eigen soevereine staat krijgen, terug naar de grenzen van 1967, en niet een soort Apartheids - gatenkaas, met blokken van nederzettingen, met eeuwige, zogenaamde “tijdelijke” militaire controleposten [het zogenaamde ‘edelmoedige aanbod’ van Barak], dan pas kan er een begin gemaakt worden met een algemeen vredesakkoord. Pas dan zal Israël verlost zijn van die gruwelijke zelfmoordacties, die wanhoopsdaden van mensen zonder enig perspectief, die in Israël zovele onschuldige mensenlevens eisen.

Na 12 jaar staan we hier dus nog. Door de slappe houding van de nieuwe regering zullen we blijven staan, tot er geen Israëlische wapens meer gekocht worden, zoals het vorige kabinet onlangs deed. En in Europees verband eisen we de onmiddellijke opschorting van het Associatie handelsverdrag met Israël, waarin nota bene respect voor de mensenrechten als voorwaarde wordt gesteld.

Lily van den Bergh,
Secretaris VROUWEN IN HET ZWART
Amsterdam 28 september 2002

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied
Onmiddellijke terugtrekking uit de bezette steden
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee staten
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam