viz
houden een wake op vrijdag 1 november 2002
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

2 jaar Intifada en 35 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Dit keer een paar huishoudelijke mededelingen. Zoals we al eerder berichten zijn ‚Vrouwen in het Zwart’ een stichting geworden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben we nu ook een eigen Postbank rekening geopend: no. 9399562
ten name van Stichting Vrouwen in het Zwart Amsterdam
.

We hopen dat velen een bijdrage in de lopende kosten willen geven, die we tot nu toe allemaal zelf dragen, zoals telefoon/mail, fax. website domein registratie & abonnement, steeds meer spandoeken, verf, vele pakken papier enz. We danken iedereen hartelijk, die de afgelopen tijd al ruimhartig heeft gedoneerd.

Ook besloten we voor de continuiteit dat het beter was om een vaste datum af te spreken. Het wordt nu
iedere 1ste vrijdag van de maand op het Spui van 12.45- 13.45 uur, zodat iedereen de data van te voren in kan plannen. In augustus is er in verband met de vacanties geen wake.

We hebben nu een gemakkelijke, eigen domeinnaam gekregen voor onze site, die door onze webmaster Ron zal worden verbeterd en onderhouden.
Geef onze nieuwe naam op internet door aan vrienden en kennissen:www.vrouweninhetzwart

We hopen velen van jullie as vrijdag op het Spui te zien.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied
Onmiddellijke terugtrekking uit de bezette steden
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee staten
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam