viz
houden een wake op vrijdag 6 december 2002
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

2 jaar Intifada en 35 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Ja vriendinnen en vrienden: we zijn het niet vergeten, het is een dag na Sinterklaas, maar het blijft meer dan ooit nodig om met onze wakes door te gaan. De situatie verslechtert met de maand in de Bezette Gebieden en ook in Israel, met steeds meer tegen burgers gerichte aanslagen.

Naast de buitengerechtelijke executies van Palestijnse leiders, waar vele burgerslachtoffers bij vallen en die uitgevoerd worden door het Israëlische leger met raketten uit helicopters, hinderen de settlers met geweld de Palestijnse boeren, die de olijfoogst binnen willen halen, de settlers die ook steeds meer Palestijns land stelen, schieten op de burgerbevolking, terwijl het leger in steeds hoger tempo huizen opblaast, vaak met de bewoners er nog in, wordt er steeds meer over transfer gesproken, een verhullend woord voor ethnic cleansing.

Sharon wil zijn oude plan uitvoeren om de hele Palestijnse bevolking het land uit te zetten, naar Jordanie, naar de Moslim republieken van de vroegere Soviet Unie of als het moet naar Canada. Waar gelukkig steeds meer mensen zich tegen de oorlog keren (recentelijk protesteerden er in Florence bijna een miljoen demonstranten) vragen wij ons af:
Wie kan er nou vòòr een oorlog tegen Irak zijn behalve Bush, zijn olievrienden en Britse schoothondje: regeringsleider Blair?

Sharon, en z'n regering, die Amerika voortdurend oproepen de oorlog tegen Irak door te zetten, omdat de wereld dan andere dingen aan het hoofd zal hebben en hij stilletjes denkt te kunnen beginnen met het verjagen van de Palestijnen. Wij moeten dat zien te voorkomen, door zowel massaal tegen de Israelische Bezetting als ook tegen de oorlog in Irak te demonstreren - twee conflicten, die explosief met elkaar te maken krijgen.

De vele initiatieven voor vrede in het Midden Oosten, die het laatste half jaar in het hele land ontplooid worden, geven hoop. Heel lang, vanaf 1990 stonden we met enkelen op straat tegen veel onbegrip in te praten en te waken.

Vrouwen in het Zwart
hielden eerst alleen in Amsterdam wakes, nu is er al enige tijd een enthousiaste groep in Groningen, er wordt gedemonstreerd in Den Haag en in Utrecht en Nijmegen zijn vrouwen bezig een wake te organiseren.

De petitie Stop de Bezetting
heeft al duizenden handtekeningen binnen:www.Stopdebezetting.nl.

Een Ander Joods Geluid
nodigden vertegenwoordigers van 16 Europese Joodse vredesgroepen in Amsterdam uit een gezamelijke verklaring tegen de bezetting en voor de ontruiming van alle Joodse nederzettingen te ondertekenen (e-mail:eajg@xs4all.nl).

Een mooie nieuwe website
www.freepalestina.nl, waarop, heel veel links naar Palestijnse en Israelische vredesgroepen opgenomen zijn en zo zijn er iedere week nieuwe initiatieven.

We zijn sinds kort een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben we een eigen
Postbank rekening ten name van Stichting Vrouwen in het Zwart Amsterdam.

We hopen dat velen een bijdrage in de lopende kosten willen geven, die we nu zelf dragen, zoals telefoon/mail, fax. website domein registratie & abonnement, steeds meer doeken, verf, vele pakken papier enz. Met dank voor de al ontvangen donaties. Voor de continuiteit staan we nu iedere 1ste vrijdag van de maand op het Spui, zodat iedereen de data van te voren in kan plannen.

We hebben nu een gemakkelijke, eigen domeinnaam gekregen voor onze site, die door onze webmaster Ron zal worden verbeterd en onderhouden.

Geef onze nieuwe naam op internet door aan vrienden en kennissen:www.vrouweninhetzwart.nl

We hopen jullie as vrijdag op het Spui te zien.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied
Onmiddellijke terugtrekking uit de bezette steden
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee staten
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam