viz
houden een wake op vrijdag 7 maart 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

2 jaar Intifada en 35 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Achtergrondsinformatie over naderende Irak oorlog :
Sinds onze vorige wake in februari zijn we de gelukkige getuigen geweest van gigantische demonstraties in de hele wereld tegen de steeds dichterbij komende oorlog tegen Irak.

Sinds onze vorige wake in februari zijn we de gelukkige getuigen geweest van gigantische demonstraties in de hele wereld tegen de steeds dichterbij komende oorlog tegen Irak.
Zelfs de beste bondgenoot van Amerika: Turkije, weigert troepen op haar grondgebied toe te laten, omdat ze nog heel goed weten hoe slecht het met de economie ging na de eerste Golf-oorlog. Nu dreigen ze zo’n 30 miljard dollar hulp mis te lopen. Op het ogenblik worden de kleinere landen, in de Veiligheidsraad met alle middelen omgekocht, zoals de oud-ministers Pronk en van Mierlo het op TV uitdrukten, om een stem ten gunste van de Amerikaanse Brits/Spaanse tweede motie voor oorlog te krijgen.

Ondanks de alles penetrerende Amerikaans/ Britse oorlogs propagandacampagne zijn miljoenen mensen zich bewust, van de grote gevaren van een oorlog, die duizenden doden, honderdduizenden vluchtelingen en de hele Midden Oosten regio voor lange zal destabiliseren, evenals de wereldeconomie. Daarna terreur overal: het beste cadeau dat Osama Bin Laden zich kan wensen.

Ondertussen zijn er geen VN-inspecteurs nodig om de duizenden vernietingswapens op te sporen, die vanuit Amerikaanse, Britse havens en sinds vorige week ook met Nederlandse treinen via Rotterdam en andere havens, naar het Midden Oosten zijn gestuurd, benevens bijna 300.000 soldaten.

Eerst ging het om Saddam te ontwapenen, nu hij het doet, wordt het 'regime change', nu eens gaat het om vermeende banden met Al Quaida, dan weer om een hogere Christelijke morele plicht, die de olie-wellust moet maskeren. Sharon en de Israelische defensieminister Mofaz laten ondertussen de nog niet eens begonnen oorlog al achter zich en praten al over wat te doen na de val van Saddam.

Onder de kop: 'Israel zegt dat de oorlog in Irak goed zal zijn voor de hele regio' (New York Times 27.2.03) zei Mofaz dat Amerika politieke, economische en diplomatieke druk op Iran moet gaan uitoefenen.


"We hebben groot belang bij het regelen van het Midden Oosten, de dag na de oorlog."

Het lijkt paradoxaal dat het land dat het kwetstbaarst lijkt te zijn voor een Iraakse aanval, het meest verlangt naar die oorlog. Maar de Israelische militaire geheime dienst heeft al lang de conclusie getrokken dat het totaal ontmantelde Irak nu, anders dan in 1991, geen enkele bedreiging vormt voor Israel. De Israelische krant Haaretz van 5 maart schrijft dat Irak zelfs niet één van zijn raketten op Israel heeft gericht. Het opstellen van Patriot anti-raket installaties in de steden lijkt dan ook meer op het bang maken en houden van de Israelische bevolking.

Israel vindt Iran en Syrie een veel grotere bedreiging. Sharons nationale Veiligheidsadviseur Halevy zei vorige maand in Munchen dat de schokgolven van post-Saddam Baghdad grote gevolgen kunnen hebben voor Teheran, Damascus en Ramallah.

De plannen voor een oorlog tegen Irak waren al in 1996 gesmeed
[voor rapport zie hieronder*] lang voor Bush president werd, door een groep die een rapport opstelde voor, let wel, Netanyahu, die toen Israels minister president zou worden, dus niet voor de Amerikaanse regering, maar wel onder leiding van een van de belangrijkste Amerikaanse adviseurs van Bush nu: Richard Perle.

Andere medewerkers waren Wolfowitz en Donald Rumsfeld, allen ook in de huidige Bush regering.

Bush c.s. zijn dus niet alleen 200 % pro-Israel, maar zeer nauw gelieerd aan Sharons Likoed partij. De heren vonden dat post- Saddam Irak is niet alleen goed is voor olie maar ook voor water; waarom niet de verdorde Levant verbinden met het water van de rivier de Tigris? Waarom genoegen nemen met maar een paar Arabische vijanden, wanneer de Sharon regering alle Arabische landen tegen zich in het harnas kan/gaat jagen, wanneer ze de VS actief gaan helpen met deze oorlog en/of hun megalomane Iran/Syrie plannen erna?

Israel blijft op grote schaal bezig huizen te verwoesten, om zo de zogeheten 'transfer' te bespoedigen. Niet alleen in de Bezette Gebieden, maar nu ook huizen van de Arabische Israeliers zoals bijv. in Kafr Qasem, waar de verwoeste huizen op 'prive' grond stonden, dat wil zeggen Palestijns land dat in 1970 onteigend was door Israel.

De commandant wilde zelfs het rechtbank arrest niet zien waarmee de bewoners stonden te zwaaien, dat aangaf, dat de huizen pas veel later moesten worden ontruimd. Alles werd door bulldozers omver getrokken.

Al eerder werden huizen verwoest in de Negev, Lod, Ramle en Jaffa. De regering weigert nieuwe bouwplannen goed te keuren, daarna volgen jarenlange burocratische procedures en waar moeten de mensen in de ongeveer 36.000 'illegale' bouwsels ondertussen naar toe?


Laatste Nieuws:
Veertig Palestijnse burgers gedood, waaronder kinderen en een zwangere vrouw in 2 weken, als collectieve straf tegen een aanslag op een tank van de Israelische bezettingsmacht,waarbij 4 Israelische militairen [ geen burgers] omkwamen.

*rapport: ‘A clean Break: A New Strategy for Securing the Realm' zie:
www.israeleconomy.org/strat1.htm

We willen protesteren tegen al dit vreselijke nieuws; vriendinnen en vrienden van Vrouwen in het Zwart; trek iets zwarts aan en kom as. Vrijdag op onze wake.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied
Onmiddellijke terugtrekking uit de bezette steden
Internationale bescherming van Palestijnse burgers speciaal i.v.m. de oorlog tegen Irak
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Twee Staten voor Twee Volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam