viz
houden een wake op vrijdag 2 mei 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

2 jaar Intifada en 35 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Ditmaal geven we jullie informatie door over komende internationale acties, die we ontvingen van de Israëlische Coalition of Women for Peace, waar onze Vrouwen in het Zwart mee samenwerken.

1) Van 30 mei tot 8 juni zijn er wereldwijd acties om het begin van de bezetting in 1967 te gedenken en te eisen dat die beeindigd wordt.
Wij staan 6 juni op het Spui hopelijk met extra veel mensen.

2) Deze zomer wordt er een WIB internationale conferentie gehouden in Florence Italie van 28 tot en met zondag 31 augustus, waar jullie allen voor uitgenodigd zijn.
Workshops over de achtergrond van het Midden Oosten conflict, trainingen over het presenteren van ideeen, uitwisselen van ervaringen, foto/filmmateriaal.
Zaterdag 30 augustus zal er een demonstratie of manifestatie zijn in Florence.
Voor informatie en aanmelding Giulia Franchi; mail: franchi_guilia@hotmail.com
NB: onze Italiaanse zusters schrijven niet altijd terug;volhouden is het devies!

3) Een groep ongeruste vrouwen uit Noorwegen vindt dat er iets gedaan moet worden om uit de wurgende impasse te geraken en tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing te komen voor beiden volken. Waarbij de Israëlische settlers eerst uit de Bezette Gebieden moeten vertrekken, om zo een einde te maken aan het lijden van de Palestijnse bevolking en voorwaarden voor een levensvatbare Palestijnse staat te scheppen Zij namen het initiatief voor een: Internationale Mensenrechten Mars Israel/Palestina 2003
van 4 tot 25 sept die in Tel Aviv begint en in Jeruzalem eindigt. De Noorse, Palestijnse en Israelische organisaties doen nu het meeste werk, zoals geld verzamelen en het garanderen van toegang cq. veiligheid voor deelnemers. Ons wordt gevraagd zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, waaronder ook bekende culturele & politieke personen.

De data liggen vast, dus vertel het aan iedereen door en graag namen en ideeën aan VihZ A'dam doorgeven.

Tenslotte: een Vrouwen delegatie uit het Nederlandse Parlement hoopt samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties(Vrouwen in het Zwart gaan ook mee) begin juli naar Palestina en Israel te gaan,op uitnodiging van United Civilians for Peace. De bekende Israelische journaliste Amira Hass gaf onlangs ter voorbereiding, verbijsterende achtergrondsinformatie over de grove inperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de loop van de jaren.
Het is nu volgens haar zelfs erger dan destijds in Zuid Afrika met de beruchte Apartheids pasjeswetten) Zij woont als enige Israelische journalist op de West Bank en schrijft van daaruit haar indringende artikelen voor de Isr.krant Ha 'Aretz. (Engelse versie dagelijks op www.haaretzdaily.com)

Op onze spandoeken staan onderstaande leuzen.
Trek iets zwarts aan en kom samen met ons staan op het Spui.
Mannen zijn ook welkom.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied
Onmiddellijke terugtrekking uit de bezette steden
Internationale bescherming van Palestijnse burgers
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam