viz
houden een wake op vrijdag 6 juni 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

2 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Dit keer beginnen we om 12.15 uur omdat tot ons grote genoegen, verschillende Palestijnse en Israëlische deelnemers aan een Amsterdamse conferentie over het Midden Oostenhebben toegezegd bij onze wake aanwezigte zijn.

foto VIZ - wake met Haidar Abdel Shafi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de allereerste plaats de nu 83 jarige grand old statesman van de Palestijnen Haidar Abdel Shafi, de in Gaza geboren seculaire Palestijns nationalistische leider,van oorsprong arts, oprichter en jarenlang directeur van de Palestijnse Rode Halve maan, die vrije medische zorg aan de Palestijnse bevolking verschafte, voorzitter van de eerste Palestijnse Wetgevende Raad in Gaza, voorzitter van de Onafhankelijke Commissie voor Burgerrechten en gedurende de eerste Intifada was hij met enkele anderen de eerste Palestijn, die zich direct via TV tot het Israëlische en westerse publiek richtte. Naast tientallen andere functies was hij ook hoofd van de Palestijnse delegatie bij de Vredes Conferentie in Madrid in 1991, waarna hij bijna twee jaar de Palestijnse onderhandelings commissie leidde bij de zogeheten Washington Talks( 92-93). Ook staat hij bekend om zijn scherpe analytische geest, die voortdurend kritiek uitoefende op het leiderschap van Arafat. Hoewel hij de twee staten oplossing steunde [ We hebben geen probleem met samenleven. De Joodse aanwezigheid is een realiteit, die we erkennen ], liep hij weg uit het Palestijnse Nationale Congres, toen Arafat eenzijdig Israël wilde erkennen, zonder dat ook de Palestijnse staat werd erkend. Voordurend riep hij de Palestijnse leiders tot meer democratie op, erkende het recht van de Palestijnse strijd, maar keerde zich tegen de zelfmoordbrigades en als een van de eersten drong hij aan op een democatrische regering van nationale eenheid, zelfs als dat betekende dat er partijen en groeperingen in zouden zitten, die het het westen niet aanstond.
[Voor zijn biografie zie: www.geocities.com/lawrenceofcyberia/palbios/pa03000.html]

foto VIZ - wake met Jeff Halper van ICAHD
Daarnaast komt o.a Jeff Halper, leider van het Israelische Comite tegen de Vernieling van Huizen. De comiteleden gaan letterlijk voor de bulldozers liggen om [vaak tevergeefs] te proberen te voorkomen dat 't Israëlische leger huizen opblaast en moeizaam vergaarde bezittingen van de Palestijnse eigenaren vernietigt. Hij beantwoordt graag jullie vragen. En we verwachten ook vele prominente Nederlanders zoals Hedyd’Ancona en anderen.

Met ons houden deze week in de hele wereld Vrouwen in het Zwart wakes omdat op 5 juni het precies 36 jaar geleden is, dat Israel in de juni oorlog van '67 de westelijke Jordaanoever, Oost -Jeruzalem en de Gaza strook veroverde en sindsdien bezet houdt.

En tegen alle VN -resoluties en de 4de Conventie van Geneve in stonden de achtereen-volgende Israëlische regeringen toe dat ongeveer 400.000 kolonisten in ongeveer 200 illegale nederzettingen zich in die gebieden vestigden, die door een wegen netwerk met elkaar en Israel verbonden zijn. Voornaamste bezigheid van de kolonisten met permanente actieve hulp van het leger al die jaren is: de Palestijnse grond onteigenen, in bezit nemen, boeren verhinderen te oogsten en hun boomgaarden verwoesten, kortom alles doen om de Palestijnen het leven onmogelijk te maken. De voldongen-feiten politiek van Israel en de gelijktijdige verwoesting van de Palestijnse infrastructuur zijn de grote obstakels voor een oplossing van dit koloniale conflict.

Na afloop ( de grote vraag is wanneer?) van de oorlog in Irak, die strategisch vooral Israël goed uitkomt - (we weten het nog: de Israëlier en een groot deel van VS bevolking waren de enige oorlog-supporters) - beloofde de Bush regering samen met de EU, Rusland en de VN met een nieuw plan te komen. De 'Roadmap', een soort routekaart om de Israelische bezetting te beeindigen en een Palestijnse staat op te richten ligt nu op tafel.(engelse tekst: www.un.org ). Ook hier is Haidar Shafi sceptisch, omdat er niets in staat over de nederzettingen, die tijdens de onderhandelingen gewoon doorgroeien.

Helaas komen op de hele route de woorden: 'internationaal recht' en 'mensenrechten' niet voor. Al lezend krijg je de indruk dat de plannenmakers vooral het verzet tegen de bezetting als het grote probleem zien inplaats van de 36 jarige bezetting zelf.
[lees commentaar op dit plan in DOSSIER - VREDESVOORSTELLEN van 05.03.03: Routekaart leidt niet naar vrede, VK]

Maar onze acties kunnen bijdragen aan de realisering van de in het plan genoemde principes, maar dan zoals wij ze zien:
Beeindig de bezetting, n.l de bron van alle terreur, ontmantel alle nederzettingen, beeindig dan alle geweld aan beide kanten en richt een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat op (dus geen gatenkaas) naast een veilig Israel.


Verder zijn er nog veel activiteiten deze week:

Picketline op het Plein in Den Haag 5 juni (koopavond) van 18.30 - 20.30 uur;
bel/mail actie naar Tweede Kamerleden, om ze aan Bezetting te herinneren
[beide acties van NPK zie Palestina Komitee-site onderaan];

en

debat o.l.v. Farid Bouchtaoui: 'Palestina en Israel in vrede??'
8 juni Oude Gracht 245 17.00 - 21.00 uur Utrecht.
Contact: Jongerenvoorpalestina@hotmail.com


Tenslotte nogmaals
: een Vrouwen delegatie uit het Nederlandse Parlement hoopt samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties ( Lily van den Bergh gaat namens Vrouwen in het Zwart ) begin juli naar Palestina en Israel te gaan,op uitnodiging van United Civilians for Peace. De bekende Israelische journaliste Amira Hass gaf onlangs ter voorbereiding, verbijsterende achtergrondsinformatie over de grove inperking (volgens haar nu zelfs erger dan de beruchte Apartheids pasjeswetten) van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen in de loop van de jaren. Als enige Israelische journalist op de West Bank wonend schrijft ze van daaruit haar indringende artikelen voor de Israelische krant Ha 'Aretz (Engelse versie dagelijks op www.haaretzdaily.com).

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam