viz
houden een wake op vrijdag 4 juli 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

2 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Even was er hoop:

Als onderdeel van het vredes proces trokken de Israelische troepen zich terug van de zogeheten Saladin route in Gaza; een Staakt-het-vuren is afgekondigd door de Palestijnse organisaties, de Israeliers gingen weg uit Bethlehem en goed voor de media: enkele schijngevechten van Israëlische soldaten met settlers over een paar oude caravans- in zogeheten illegale nederzettingen, die werden ontruimd, hoewel.... geen settler zich echt ongerust schijnt te maken over ontruiming van hun gebied.
Maar.....helaas: de noord-zuid verbinding in Gaza is door het Israelische leger weer bezet, na nachtelijke aanvallen; er worden voorlopig niet meer nieuwe gebieden ontruimd en de bouw van de muur (350 km, waarvan deze maand 145 km af moet zijn) gaat door en zal ook de grote nederzetting Ariel (15.000 inwoners ) insluiten die 15 km van de zg. groene lijn ligt; dit is dus gewoon confiscatie van Palestijns gebied.

Wij waren in grote aantallen bij de wake op het Spui aanwezig vorige maand, toen het precies 36 jaar geleden was, dat Israel in de juni oorlog van '67 de westelijke Jordaanoever, Oost -Jeruzalem en de Gaza strook veroverde en sindsdien bezet houdt. En tegen alle VN -resoluties en de 4de Conventie van Geneve in mochten zich daar ongeveer 400.000 kolonisten in tussen de 150 en 200 illegale nederzettingen vestigen, die door een wegen netwerk met elkaar en Israel verbonden zijn. Voornaamste bezigheid van de kolonisten met permanente actieve hulp van het leger al die jaren is: de Palestijnse grond onteigenen, in bezit nemen, boeren verhinderen te oogsten en hun boomgaarden verwoesten, kortom alles doen om de Palestijnen het leven onmogelijk te maken.

De 'Roadmap', een soort routekaart om de Israelische bezetting te beeindigen en een Palestijnse staat op te richten ligt nu op tafel. (engelse tekst: www.un.org)
Helaas komen op de hele route de woorden: 'internationaal recht' en 'mensenrechten' niet voor. Al lezend krijg je de indruk dat de plannen-makers vooral het verzet tegen de bezetting als het grote probleem zien inplaats van de 36 jarige bezetting zelf.

Nogmaals informatie over komende internationale acties, die we ontvingen van de Coalition of Women for Peace, waar Vrouwen in het Zwart mee samenwerken:

1) Deze zomer wordt er een internationale Women in Black conferentie gehouden in Florence Italie 28 tot en met zondag 31 augustus, waar jullie allen voor uitgenodigd zijn. Workshops over de achtergrond van het Midden Oosten conflict, trainingen over het presenteren van ideeen, uitwisselen van ervaringen, foto/filmmateriaal. Zaterdag 30 augustus zal er een demonstratie of manifestatie zijn in Florence. Voor informatie en aanmelding Giulia Franchi;mail: franchi_guilia@hotmail.com
NB: onze Italiaanse zusters schrijven niet altijd terug; volhouden is het devies!

2) Een groep ongeruste vrouwen uit Noorwegen vindt dat er gelopen moet worden om uit de wurgende impasse en tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing te komen voor beiden volken. Zij namen het initiatief voor een: Internationale Mensenrechten Mars Israel/Palestina 2003 van
4 tot 25 sept die in Tel Aviv begint en in Jeruzalem eindigt.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam