viz
houden een wake op vrijdag 5 september 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Dit schreven we in juli: Even was er hoop:
Als onderdeel van het vredes proces trokken de Israelische troepen zich terug van de zogeheten Saladin route in Gaza; een Staakt -het-vuren is afgekondigd door de Palestijnse organisaties, de Israeliers gingen weg uit Bethlehem en goed voor de media: enkele schijngevechten met settlers over een paar oude caravans- in zogeheten illegale nederzettingen, die werden ontruimd, hoewel.... geen settler zich echt ongerust schijnt te maken over ontruiming van hun gebied.

De parlementaire vrouwendelegatie, waarvan Vrouwen in het Zwart deel van uitmaakte, heeft van deze betrekkelijke rust geprofiteerd en begin juli in een week veel gedreven vredes-en mensenrechten mensen van beide kanten kunnen ontmoeten en we konden (voor het eerst in twee jaar was de weg vrij) het zuiden van Gaza bezoeken , waar heel veel verwoest is. We bezochten de apartheidsmuur, die letterlijk de stad Qalqilia in het noorden Maar.....helaas: de noord-zuid verbinding in Gaza is door het Israelische leger weer bezet, na nachtelijke aanvallen; er worden voorlopig niet meer nieuwe gebieden ontruimd en de bouw van de muur (350 km, waarvan deze maand 145 km af moet zijn) gaat door en zal ook de grote neder-zetting Ariel (15.000 inwoners ) insluiten die 15 km van de zg. groene lijn ligt; dit is dus gewoon confiscatie van Palestijns gebied.

36 jaar geleden veroverde Israel in de juni oorlog van '67 de westelijke Jordaanoever, Oost -Jeruzalem en de Gaza strook en houdt het sindsdien bezet. En tegen alle VN -resoluties en de 4de Conventie van Geneve in mochten zich daar ongeveer 400.000 kolonisten in tussen de 150 en 200 illegale nederzettingen vestigen, die door een wegen netwerk met elkaar en Israel verbonden zijn. Voornaamste bezigheid van de kolonisten met permanente actieve hulp van het leger al die jaren is: de Palestijnse grond onteigenen, in bezit nemen, boeren verhinderen te oogsten en hun boomgaarden verwoesten, kortom alles doen om de Palestijnen het leven onmogelijk te maken. De voldongen-feiten politiek van Israel en de gelijktijdige verwoesting van de Palestijnse infrastructuur zijn de grote obstakels voor een oplossing van dit koloniale conflict.

Na afloop van de Irak oorlog, - strategisch vooral voor Israel goed - kwam de Bush regering samen met de EU, Rusland en de VN met een nieuw plan. De 'Roadmap', een soort routekaart om de Israelische bezetting te beeindigen en een Palestijnse staat op te richten ligt nu op tafel.(engelse tekst: www.un.org). Helaas komen op de hele route de woorden: 'internationaal recht' en 'mensenrechten' niet voor. Al lezend krijg je de indruk dat de plannen-makers vooral het verzet tegen de bezetting als het grote probleem zien inplaats van de 36 jarige bezetting zelf. [Zie bijlage: Routekaart leidt niet naar vrede VK .5.03.].

Maar onze acties zijn voor de realisering van de in het plan genoemde principes. Wij zien het zo:

- Beeindig de bezetting, n.l de bron van alle terreur, ontmantel alle nederzettingen, beeindig dan alle geweld aan beide kanten en
- richt een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat op (dus geen gatenkaas) naast een veilig Israel
tot vrijdag 5 september !

Nogmaals informatie over komende internationale acties, die we ontvingen van de Coalition of Women for Peace, waar Vrouwen in het Zwart ook deel van uitmaken.

1) Deze zomer wordt er een internationale conferentie gehouden in Florence Italie 28 tot en met zondag 31 augustus, waar jullie allen voor uitgenodigd zijn. Workshops over de achtergrond van het Midden Oosten conflict, trainingen over het presenteren van ideeen, uitwisselen van ervaringen, foto/filmmateriaal. Zaterdag 30 zal er een demonstratie of manifestatie zijn in Florence.Voor informatie en aanmelding Giulia Franchi;mail: franchi_guilia@hotmail.com NB: onze Italiaanse zusters schrijven niet altijd terug;volhouden is het devies!

2) Een groep ongeruste vrouwen uit Noorwegen vindt dat er gelopen moet worden om uit de wurgende impasse en tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing te komen voor beiden volken. Zij namen het initiatief voor een:
Internationale Mensenrechten Mars Israel/Palestina 2003 van 4 tot 25 sept die in Tel Aviv begint en in Jeruzalem eindigt.
De Noorse, Palestijnse en Israelische organisaties doen nu het meeste werk, zoals geld verzamelen en het garanderen van toegang cq. veiligheid voor deelnemers.

Ons wordt gevraagd zoveel mogelijk mensen te mobiliseren, waaronder ook bekende culturele & politieke personen.

Onze herhaalde vraag aan jullie:De data liggen vast; vertel het iedereen en graag namen en ideeen aan VihZ A'dam (osp@xs4all.nl of 020-6223661)doorgeven.

Komt allen met jullie vrienden om 12.45 vrijdag 5 september op het Spui in Amsterdam. 

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam