viz
houden een wake op vrijdag 3 october 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Een paar data:

Deze week precies 3 jaar geleden begon de 2de Intifada, waarin al meer dan 2500 Palestijnen en ruim 700 Israeliers gedood werden, waaronder vele kinderen en duizenden gewonde Palestijnen achterliet.

Het is 36 jaar geleden, dat Israel in de juni oorlog van '67 de westelijke Jordaanoever, Oost -Jeruzalem en de Gaza strook veroverde en sindsdien bezet houdt. Tegen alle VN -resoluties & de 4de Conventie van Geneve in, vestigden zich daar ongeveer 400.000 kolonisten in ongeveer 200 illegale nederzettingen,door een wegennetwerk met elkaar en lsrael verbonden. Voornaamste bezigheid van de kolonisten met permanente actieve hulp van het leger: de Palestijnse grond onteigenen, in bezit nemen, boeren verhinderen te oogsten en hun huizen en boomgaarden verwoesten, kortom alles doen om de Palestijnen het leven onmogelijk te maken.

Het is 55 jaar geleden, dat de nieuwe staat Israel in 1948 78% van het grondgebied van het voormalig Mandaatgebied Palestina bezette i.p.v. van de 55%, die door de Verenigde Naties in 1947 waren aangewezen, waarbij ongeveer 800.000 Palestijnen verdreven werden of vluchten en ruim 400 Palestijnse dorpen werden verwoest.

Vorige maand schreven we over de 'Muur':
Maar hoe zit het ondertussen met de vredesvoorstellen? En de roadmap dan, dat is toch de route kaart naar de vrede? Zowel Amerika, Rusland als Europa en de VN doen helemaal niets om hun papieren vredesplan weer tot leven te wekken. Een lid van een Palestijnse vrouwenorganisatie, die we met onze vrouwendelegatie, onder leiding van ex CDA 1ste kamerlid Tineke Lodders deze zomer tijdens ons bezoek aan Palestina en Israel ontmoette zei het zo: "Voor hen de road, voor ons de map!"
De groeiende verontwaardiging over de Israelische schendingen van internationaal recht en verdragen, heeft al tot allerlei initiatieven geleid.

Op 9 november (val van de Berlijnse muur in 89) wordt er wereldwijd tegen de illegale muur gedemonstreerd. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk

Beeindig de bezetting, n.l de bron van alle terreur, ontmantel alle nederzettingen, beeindig dan alle geweld aan beide kanten en richt een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat op (dus geen gatenkaas) naast een veilig Israel.

Kom met je vrienden om 12.45 vrijdag 3 october op het Spui in Amsterdam. 
Trek iets zwarts aan en kom samen met ons staan op het Spui. Mannen zijn ook welkom.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall - !! 9 nov. actie !!
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam