viz
houden een wake op vrijdag 7 november 2003
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Israël voltooide onlangs het eerste deel van wat wordt aangeduid als 'afscheidingshek', een muur die diep snijdt in de Palestijnse gebieden. Terwijl de meeste mensen denken dat de Muur als veiligheidsmaatregel wordt gebouwd, ziet de werkelijkheid er totaal anders uit. De muur loopt voor een grote deel in bezet gebied, i.p.v op de zogeheten Groene Lijn, de na-oorlogse Israëlische grens van 1967. Hierdoor worden in het noorden alleen al 16 dorpen met ongeveer 12.000 mensen opgesloten tussen de Groene Lijn en de muur, die geen kant uit kunnen. 72.000 mensen in het noorden worden door de muur van hun bouwland afgesneden, dus beroofd en 36 grondwater-bronnen worden geconfisceerd. De Israëlische bulldozers hebben al 35.000 meter waterleidingen verwoest, die voor landbouw en huizen van levens-belang waren. De hele operatie leidt naar verwachting tot 10 % land-confiscatie van de Westelijke Jordaanoever en kost 1,2 miljard dollar. Met veiligheid heeft de muur weinig van doen, wel met vernedering, omsingeling, uithongering en confiscatie. Terwijl vele joodse nederzettingen, zoals het grote Ariel, op de Westelijke Jordaanoever door het geschuif met de muur opeens in Israël blijken te liggen.

Verontwaardiging leidt tot landelijk protest

Net als alle andere VN-resoluties, legt Israël ook de resolutie van 22 october j.l. van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties naast zich neer, waarin de overgrote meerderheid van de VN-leden zich tegen de bouw van de muur keert. De groeiende verontwaardiging over de Israëlische schendingen van internationaal recht en verdragen heeft al tot allerlei initiatieven geleid, met de meest in het oog springende oproep om wereldwijd te protesteren op 9 novem-ber (de dag dat de val van de Berlijnse muur in 1989 wordt herdacht). Nederland geeft samen met tot nu toe meer dan 14 landen gehoor aan deze oproep van de 'Stop the wall campaign'   (www.stopthewall.org) door het houden van een:

PROTESTACTIE 'Stop de Apartheidsmuur' op

9 november a.s. van 14-17 uur op het Leidseplein in Amsterdam

Deze actie met muziek, film en toneel, wordt georganiseerd door het Nederlands Palestinia Komitee (www.palestina-komitee.nl), de Palestijnse Gemeenschap Nederland (www.palestijnse-gemeenschap.nl) en Stop de Bezetting (www.stopdebezetting.nl), om de Israëlische regering te bewegen een halt toe te roepen aan het bouwen van de muur. Tevens moet Israël de bestaande delen van de muur afbreken, alle land dat is geannexeerd voor de bouw van de muur teruggeven en de schade die is veroorzaakt door de bouw vergoeden.

Ook op 9 november organiseert Een Ander Joods Geluid (www.eajg.nl) een bijeenkomst tegen de muur in Palestijns gebied. Om 13:30 in het Ketelhuis (Westergasfabriek, Haarlemmerweg 8-10, Amsterdam) is er een preview van een nieuwe Nederlandse film over de muur,die dezelfde avond om 21:00 door de VPRO uitgezonden wordt op Nederland 3. Erik Ackerman (ICCO) zal een presentatie geven over de gevolgen van de muur voor het leven van de Palestijnen, met materiaal van de Palestijnse organisatie PENGON (Palestinian Environmental NGOs Network) en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'tselem.

Tijdens onze wake op vrijdag 7 november, zullen wij - Vrouwen in 't Zwart -naast onze reguliere leuzen, natuurlijk ook onze stem laten horen tegen het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan door de bouw van de muur.

Plaatselijk protesten:

Donderdag 6 november organiseren de Groningse Vrouwen in het Zwart en de Palestina werkgroep van het comité Stop de Oorlog een actie tegen muur, ergens tussen Grote Markt en Vismarkt in.

In Rotterdam wordt op 9 november tussen 14:00 en 16:00 een anti-muur manifestatie gehouden op het Schouwburgplein.Beeindig de bezetting, de bron van alle terreur, ontmantel alle nederzettingen, beëindig daarna alle geweld aan beide kanten en richt een onafhankelijke levensvatbare Palestijnse staat op (dus geen gatenkaas) naast een veilig Israel.

En luister naar:
een reportage van Hettie Lubberding over onze goed bezochte wake van afgelopen vrijdag waarin interviews met deelnemers en publiek. Maandag 10 november 2003 van 14.00 tot 15.00 uur op radio1 Avro !

Kom met je vrienden om 12.45 vrijdag 7 november op het Spui in Amsterdam.
Trek iets zwarts aan en kom samen met ons staan op het Spui.
Mannen zijn ook welkom.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam