viz
houden een wake op vrijdag 2 januari 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

We wensen iedereen en heel gelukkig 2004, vreedzamer dan het afgelopen jaar, dat geteisterd werd door oorlog en terreur.

In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de Israelische bezetting van Gaza en de Westoever: de eerste wake tegen de Israelische bezetting van de Westoever en Gaza. Vrijdag op hetzelfde uur dat wij onze wake houden is er in het centrum van Jeruzalem een grote demonstratie gepland, ter ere van het 16 jarig bestaan van Vrouwen in het Zwart!

Dus vriendinnen en vrienden, vergeet de oliebollen en te overvloedige maaltijden, trek iets zwarts aan en kom vrijdag 2 januari met ons op het Spui staan om onze leuzen kracht bij te zetten.

Een vertegenwoordigster van Women in Black uit Buffalo USA staat vrijdag bij ons uit solidariteit!

En we zijn niet de enigen: honderden vrouwen uit de hele wereld maken op het ogenblik een voettocht door Palestina en Israel van 20 december tot 11 januari, tegen de bouw van de muur, het aanhoudend geweld tegen de burgerbevolking, de landconfiscaties, de oorlog.

Er zijn in het nieuwe jaar overduidelijk genoeg redenen om onze wake voort te zetten.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam