viz
houden een wake op vrijdag 5 maart 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

De Algemene Vergadering van de VN vroeg op 8 december 03 aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag:
'Wat zijn de juridische consequenties van de muur, die de bezettingsmacht Israel bouwt in Palestijns gebied, inclusief in en om Oost Jeruzalem, volgens de regels van het internationaal recht, waaronder de 4de Conventie van Genève en relevante resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering?'

23 februari begonnen de 3 dagen durende hoorzittingen in het Vredespaleis in Den Haag. Buiten manifesteerden en demonstreerden honderden demonstranten, uit binnen en buitenland, waaronder ook wij, Vrouwen in het Zwart, de hele dag tegen de bouw van de muur. Israel, de VS en Europese landen, helaas ook Nederland, achtten het Hof niet bevoegd en boycotten het, omdat het een politieke en geen juridische kwestie zou zijn. Maar dit is zo overduidelijk onwaar, omdat de muur, niet òp de grens van de erkende grens, de zogeheten Groene Lijn staat, maar diep in Palestijns gebied snijdt, in strijd met alle verdragen, VN-resoluties en internationaal recht.

De Palestijnen, die op dezelfde dag massaal in tientallen dorpen en steden de straat op gingen om te protesteren tegen de voortgaande vernietiging van hun land, gewassen en nu al meer dan 900.00 olijfbomen, hebben steeds betoogd dat wanneer de Israëlische regering een muur op hun eigen grondgebied hadden gemaakt met mijnen, loopgraven, legereenheden, noem maar op wat, dat geen inbreuk op het internationaal recht was geweest en internationaal protesten niet hadden plaats gevonden.
Zo een muur zou dan een veiligheidsmuur genoemd kunnen worden.

No Justice no Peace

Maar wat deze muur veroorzaakt, is grootscheepse landroof, confiscatie van de kostbare waterbronnen, verwoesting van huizen en waterleidingen, terwijl de bewoners, de meesten zonder werk, niet meer naar hun scholen, ziekenhuizen kunnen gaan, of zelfs in hun eigen huis wonen, wanneer dat plotseling aan de verkeerde kant van de muur blijkt te staan. Terecht een apartheidsmuur genoemd. En de volgende stap is een sluipende verwijdering van mensen, die geen middelen van bestaan meer hebben, letterlijk uitgehongerd worden.
Vorige jaar zomer bezocht de Nederlandse vrouwendelegatie (waar wij van VihZ ook aan deelnamen) Palestina en Israel. We kwamen oa. in Qalqilya, een mooie oude stad, voorheen een bruisend centrum, waar de boeren hun landbouw producten aan iedereen verhandelden, inclusief de Israëliers. De verstikkende 8 meter hoge omsingelingsmuur met nog maar één bewaakte in-en uitgang, zo vertelde de burgemeester ons toen, had al geleid tot 75 % werkeloosheid, totale stilstand van de economie en uiteindelijk het vertrek van duizenden. [lees in DOSSIERS - BEZETTING / OORLOG het artikel van 23.02.04 uit de Guardian: 'In the shadow of Sharon's wall']

Is de meer dan 600 kilometers muur afgebouwd - kosten meer dan een miljard dollar- dan komen ongeveer 100.000 mensen aan de verkeerde kant van de grens, in een soort niemandsland te zitten en wordt de Westbank teruggebracht tot geïsoleerde enclaves, waar meer dan 2 miljoen Palestijnen, beroofd van 50% van hun land, opgesloten zitten in een soort " kerkers, waarbij de Zuid-Afrikaanse Bantustans symbolen van vrijheid, soevereiniteit en zelfbeschikking lijken"', zoals Chomsky vorige week in de New York Times schreef.

Maar juist door deze gruwelijke realiteit is het verzet tegen de muur niet te stuiten. De demonstraties van vorige week in alle dorpen in en om Biddu en Beit Surik, ten noorden van Jeruzalem, waarbij 2 Palestijnen dood werden geschoten en 2 anderen later bezweken, waren het startschot voor een volkspetitie van het Komitee tegen de Muur in de NW Jeruzalem regio, samen met een groep Israelische burgers van de nabijgelegen Israelische stad Mevasseret Zion bij de Hoge Raad.
De landconfiscatie orders voor deze dorpen werden twee maanden geleden door het leger gewoon ergens op de grond gegooid, als kruimeltjes brood op een zandweg, met de mededeling dat men 7 dagen kon protesteren. Maar hoe en op wat voor formulieren kon niemand uitleggen in die absurdistische Israëlische buraucratie.
Voor het eerst heeft de Israelische Hoge Raad het leger nu bevolen alle werkzaamheden voor een week stil te leggen, hoorzittingen te houden om alle bezwaren van de bewoners tegen de muur aan te horen en landkaarten te laten zien hoe de route van de muur gaat lopen. Of er na een week iets gaat veranderen, moet worden afgewacht.

Heel waarschijnlijk eindigen de hoorzittingen in Den Haag in een advies dat de muur totaal illegaal is, belangrijk en goed voor veel publiciteit, maar het verzet van de Palestijnse boeren zelf en de Palestijnse en Israëlische mensenrechten organisaties zal toch doorslaggevend zijn. En onze internationale solidariteit natuurlijk, die met name de Amerikaanse regering ooit zal moeten dwingen tot een rechtvaardige, levensvatbare Palestijnse staat te komen. Zodat eindelijk de Israëlische Bezetting, dit al 36 jaar lang durende koloniale kankergezwel, uit het Midden Oosten verdwijnt.

Daarom Vrouwen- en mannen- in het Zwart, roepen wij jullie op vrijdag 5 maart naar onze wake te komen.
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur op het Spui!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam