viz
houden een wake op vrijdag 2 april 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

'If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.'
Nelson Mandela

De executie van de halfblinde, geheel verlamde Sheik Ahmed Yassin in Gaza, altijd samen met onschuldige burgers, voorbijgangers op deze dichtsbevolkste plek, is weer een zoveelste bewijs hoe de Sharon regering zelf met blindheid is geslagen en totaal geparalyseerd is ten aanzien van welke vreedzame oplossing dan ook voor het Palestijns/ Israëlische conflict.
Wanneer Yassin, zoals Israël claimt schuldig is aan het aanvallen en vermoorden van burgers, dan zou hij zich net als ieder ander, voor een rechtbank moeten verantwoorden en schuldig bevonden, voor zijn misdaden worden veroordeeld. .
Zo een duidelijke provocatie, niet alleen naar de Palestijnse bevolking toe, maar naar miljoenen mensen in de Arabische wereld, die de Sheik als een religieuze leider vereerden, is weer olie op de golven van die groepen, die het politieke koloniale Midden Oosten conflict willen veranderen in een wereldwijde religieuze oorlog. De Islam tegenover de Joods/ Christelijke beschaving. In dat opzicht helpen Sharon en Bin Laden elkaar een handje, met op de achtergrond de medeverantwoordelijke Bush, die weigert de executies te veroordelen, zoals de Europese landen en de VN wel deden.

Al jaren voert het Israelische leger vanuit helicopters deze buitengerechtelijke moorden uit; de raketten treffen gematigde Hamas leiders net zo hard als de fundamentalisten; tussen september 2000 en begin maart van dit jaar werden 337 Palestijnen zo gedood, waarvan 40% burgers, vaak vrouwen en kinderen.

Iedereen begrijpt dat hier tegenreacties op gaan volgen. Het kan niet anders of dit is bewust opgezette politiek, bedoeld om kleine groepen Palestijnen aan te sporen vergeldingsmaatregelen tegen Israël te ondernemen, waar dan weer de Israëlische burgerbevolking het slachtoffer van wordt. Allemaal om de aandacht af te leiden van Israëls bloedige kolonisatie politiek met grootscheepse landroof, confiscatie van de kostbare waterbronnen, verwoesting van huizen en waterleidingen. Met de 24 uur doorgaande bouw van de muur als bevestiging van de confiscaties en vernietiging van de Palestijnse infrastructuur.

In de huidige discussie van de Eu over het internationaal terrorisme, heeft voorzitter Prodi voor het eerst toegegeven dat de strijd tegen terrorisme meer succes zal hebben, wanneer ook de onderliggende oorzaken en de oplossing van het conflict van Israelis en Palestijnen er bij betrokken wordt, evenals de centrale rol, die de VN daar in moet spelen.
Eindelijk het Midden Oosten conflict als Europese top prioriteit?
Maar of het dit keer meer dan woorden zullen zijn moeten we afwachten en hopen. Maar ook druk uitoefenen via onze regering op de EU. Alle reden voor ons dus om onze protesten voort te zetten.

Daarom beste Vrouwen- en mannen- in het Zwart, roepen we jullie op te aanstaande vrijdag 2 april naar onze wake te komen.
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur op het Spui!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam