viz
houden een wake op vrijdag 7 mei 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 36 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Eerst het goede nieuws:
Vorige week is nucleair technicus Mordechai Vanunu uit de Israëlische gevangenis ontslagen.
In 1986 onthulde hij met bewijzen in de Britse Sunday Times, dat Israël over atoomwapens beschikte.
De prijs voor het wereldkundig maken van Israels nucleaire activiteiten in de kerncentrale van Dimona was hoog:
Na door de Israëlische geheime dienst te zijn ontvoerd, werd hij in een geheim proces veroordeeld tot 18 jaar, waarvan 11 jaar in eenzame opsluiting. Het is een wonder en getuigt van grote geestkracht, dat hij staande bij het gevangenishek - helemaal ongebroken, meteen de pers en honderden aanhangers uit de hele wereld vertelde, dat hij niet zou zwijgen en aandacht zou blijven vragen voor het nucleaire vraagstuk.
"De politici en veiligheidsdiensten hebben me ondanks alle ontberingen niet kunnen breken. Israel heeft geen nucleaire wapens nodig. Stel Dimona open voor inspectie. Laat Mohammed el- Baradei en zijn mensen (van het Internationaal Atoomagentschap) hun werk doen." [ Anders dan Iran laat Israél geen inspecties toe ]
Hoewel hij z'n volle straf heeft uitgezeten mag hij niet met buitenlanders praten, krijgt hij huisarrest, z'n telefoon zal worden afgeluisterd en hij mag het land niet verlaten.
Schandalig is de enquete die het dagblad Ma'ariv onder z'n lezers hield 'Wat moet er gebeuren met Vanunu?' Men kon kiezen uit: -mag het land uit (16 %), -moet in de gevangenis blijven ( 38 %) -weet niet (2 %) en tenslotte -doden. 44 % was van mening dat doden een goede oplossing was.
Net als indertijd met premier Rabin er oproepen tot moord op de muren geschreven stonden, wordt hier door journalisten (die hun ethische codes blijkbaar helemaal vergeten zijn) regelrecht aangezet tot moord, maar daar schijnen weinigen in deze 'enige democra-tische staat in het Midden Oosten' wakker van te liggen!
We wensen Vanunu sterkte en een leven in veiligheid toe.

Nu het heel slechte nieuws:
In een ingezonden brief in de Washington Post (25.4.04) vraagt Saeb Erekat, de hoofdonderhandelaar van de PLO in het vredesproces, zich verbijsterd af:
"Waarom heeft Bush mijn baan afgepakt? Tot nu toe onderhandelde ik met de Israëli's,
maar nu zie ik Bush op die persconferentie zeggen dat hij de het helemaal eens is met Sharon: geen enkele Palestijn zou ooit toestemming krijgen naar z'n oorspronkelijke huis in Israël terug te gaan en wanneer Israel de nederzettingen in Gaza unilateraal op zou geven, Israël door de 'feiten op de grond' recht zou hebben op grote gebieden van de West Bank. Ons wordt niets gevraagd."
Laten dat nou net dezelfde feiten zijn die door Bush als onacceptabel en illegaal werden bestempeld, toen vorig jaar in Aqaba de Roadmap naar vrede werd gelanceerd: alle verdere nederzettingenconstructies moesten worden gestopt en nederzettingen, die sinds het begin van de Intifada waren opgericht, moesten worden afgebroken. Iedereen weet dat geen enkele nederzetting is opgedoekt, dat integendeel enorme bedragen in die hele onderneming zijn geinvesteerd en er onafgebroken nieuwe worden opgericht       .
Bush geeft Sharon hiermee een vrijbrief om nog meer "feiten op de grond" te creëren; de inkt was nog niet droog op de brieven van die twee, of Minister van Financiën Netanyahu kondigde een nieuwe miljoenen injectie in de Westbank-nederzettingen aan.
In feite lijkt het nu zover gekomen dat Sharon de Midden Oosten buitenlandse politiek van de VS dicteert.

Gedurende 37 jaar was de uitgangspositie van de VS voor onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen de grenzen van 1967, vòòr de Zesdaagse Oorlog. Dat gold voor de presidenten Nixon, Reagan and Bush senior, zowel als voor Carter en Clinton. Nu komt zoon Bush verklaren dat ze het allemaal verkeerd zagen, want het is 'niet realistisch' om van Israel te eisen, dat ze zich terugtrekken van het land dat ze al die tijd bezet houden. Beloning voor 37 jaar illegaal gedrag dus.
37 jaar buitenlandse politiek naar de prullebak uit electorale overwegingen. Naast de joodse kiezers worden hiermee vooral ook de steeds groeiende groep Christelijk fundamentalische  kiezers gepaaid.

Tenslotte: eindelijk het Midden Oosten conflict als Europese top prioriteit?
In de huidige discussie van de Eu over het internationaal terrorisme, heeft voorzitter Prodi voor het eerst toegegeven dat de strijd tegen terrorisme meer succes zal hebben, wanneer ook de onderliggende oorzaken en de oplossing van het conflict van Israelis en Palestijnen er bij betrokken wordt, evenals de centrale rol, die de VN daar in moet spelen.

Maar of het dit keer meer dan loze woorden zullen zijn moeten we afwachten en hopen. Maar ondertussen moeten we ook druk blijven uitoefenen via onze regering op de EU.

Alle reden voor ons dus om onze protesten voort te zetten.
Daarom beste Vrouwen- [en mannen]- in het Zwart, roepen we jullie op te aanstaande vrijdag 7 mei naar onze wake te komen.
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur op het Spui!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam