viz
houden een wake op vrijdag 4 juni 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Deze maand houden we onze wake, precies één dag voor Israël de Westoever, Gaza en Oost-Jeruzalem veroverde op 5 juni 1967 en 37 jaar lang tot de dag van vandaag bezet houdt. Wat die bezetting inhoudt naast de dagelijkse vernederingen, structurele verwoestingen en landconfiscatie, werd weer duidelijk door de grootscheepse invasie, de afgelopen weken in Rafah, de grensplaats met Egypte.
Deze laatste verwoestingen in Gaza roept herinneringen op aan het platgooien van Jenin in 2002.
Meer dan 50 Palestijnen werden gedood, honderden werden gewond omdat het Israëlische leger, verteerd door wraak om de dood van 13 soldaten, in het wilde weg vanuit Apache helikopters en tanks het vuur openden op vreedzame demonstranten. We zagen beelden van vaders met hun gewonde kinderen over de schouder hangend alle kanten uitvluchten, totaal onbeschermd voor uit de lucht afgevuurde raketten en tankgeschut. Honderden huizen werden verwoest, soms met mensen er nog in, meer dan 1100 mensen werden dakloos.

Vanuit militair gezichtspunt was deze hele operatie zinloos, waarschijnlijk alleen bedoeld voor binnenlands gebruik: “als wij Gaza verlaten, dan met opgeheven hoofd en niet met de smadelijke afgang zoals destijds uit Libanon.” moeten die generaals gedacht hebben.
Vanuit politiek gezichtspunt leidt het alleen tot verdere isolering.

Dat bleek toen voor het eerst in lange tijd de VN Veiligheidsraad deze oorlogsmisdaden veroordeelde, waarbij de Amerikanen zich van stemming onthielden i.p.v. met hun gebruikelijke veto te zwaaien. Maar de algemene internationale veroordelingen maken geen enkele indruk op de totaal verwilderde Israëlische regering. Zelfs de door de meerderheid van de bevolking gesteunde, eenzijdig aangekondigde ontruiming van Gaza ‘s 7000 settlers gaat mogelijk niet door.

De ijzeren greep van de kolonisten op de rest van het land lijkt iedere rationele beslissing in de weg te staan: geen caravan wordt verlaten, geen millimeter grond zal worden ontruimd.
Sharon, nu in de problemen met z’n eigen partij, heeft in de loop der jaren er alles aan gedaan om de kolonisatie aan te moedigen en is zelf ook nooit van plan geweest ook maar één nederzetting te offeren. De autonome Palestijnse enclaves, gemaakt tijdens het Oslo- proces, bestaan niet meer. Arafat gevangen in z’n verwoeste hoofdkwartier en de Palestijnse Autoriteit, die met haar hele gewicht de 2 staten oplossing verdedigde, zijn feitelijk uitgeschakeld. Er wordt door Bush en Sharon over, niet meer met Palestijnen gesproken.

En ondertussen hopen wij hier in Nederland: Zal de regering in Den Haag, vanaf 1 juli voorzitter van het Europees Parlement, iets concreets doen met de geuite verontwaardiging? De Buitenlandcommissie van de 2de Kamer kreeg 24 mei van minister Bot te horen dat de regering er niet over piekert, de door alle organisaties gevraagde opschorting van het Europese handels Associatie-verdrag met Israël te helpen realiseren. Hij vreesde dat zo een besluit alle bereidheid tot onderhandelen met de Palestijnen zou stoppen. Maar Israël onderhandelt helemaal niet, met niemand!

Daarom vriendinnen en vrienden van vrouwen in het Zwart hebben we weer alle reden om vrijdag 4 juni met onze spandoeken op het Spui te staan.
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur op het Spui!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam