viz
houden een wake op vrijdag 2 juli 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

3 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Naast de vele treurige berichten over de voortgaande buitengerechtelijke executies met altijd dode en gewonde burgers als 'collatoral damage' en het doorgaan van de bouw van de muur, waar tegen zeer vele Palestijnen blijven protesteren, gesteund door de Israëlische en internationale vredesbeweging, hoorden we haast niets over een heel belangrijke beslissing in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden vorige week.

Op 24 juni stemden meer dan 400 afgevaardigden voor een resolutie met verstrekkende gevolgen - met slechts 9 tegenstemmers -.
De uiterst rechtse Republikeinse Tom Delay stelde deze resolutie 460 op, die zegt: wij staan pal achter Bush's brief aan Sharon, waarin hij diens plannen van harte ondersteund, om grote delen van de Palestijnse Westbank te annexeren. Dit unilaterale plan van de Israëlische regering om de nederzettingen van het bezette Gaza te ontruimen, zogeheten in ruil voor het behoud van bijna alle nederzettingen op de Westbank, zou de Palestijnen achterlaten met een gatenkaas van kleine, niet rendabele bantoestans, die allen door Israëlisch territorium zijn omringd en die samen nauwelijks 10% van het historische Palestina vormen. Bovendien behoudt Israël zich ook het recht voor om alle havens, grenzen en het luchtruim van Gaza blijvend te controleren en naar believen militaire invallen uit te voeren.

Israël kan natuurlijk genoeg slechte en eenzijdige plannen maken, maar tot nu toe was de uitgangspositie van de VS voor onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen de grenzen van 1967, vòòr de Zesdaagse Oorlog. Dat gold voor de presidenten Nixon, Reagan en Bush senior, zowel als voor Carter en Clinton. Nu voor het eerst sinds de Tweede Wereld Oorlog geeft de machtige VS officieel toe aan de volkomen illegale veronderstelling, dat door militair geweld verworven land, blijvend geannexeerd mag worden. En dat alles zonder ook maar enige Palestijnse onderhandelaar te hebben gehoord. Dit besluit kwam onvoldoende in het nieuws, door de voortdurende aandacht voor het totale fiasco in Iraq, maar onze verontwaardiging over deze oekaze delen we met velen in Amerika en Europa. Laten we het zoveel mogelijk bekend maken aan de mensen in onze omgeving.

Daarom vrienden en vriendinnen van vrouwen in het Zwart hebben we weer alle reden om vrijdag 2 juli met onze spandoeken op het Spui te staan.
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur op het Spui!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam