viz
houden een wake op vrijdag 1 october 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

SHARON NIET WELKOM!

Een klein berichtje in de krant:
De Israëlische premier Sharon bezoekt half october Nederland, als huidige voorzitter van de Europese Unie! Hij komt op 18 en 19 october.
Zaterdag 16 october demonstreren de gezamelijke organisaties om 13.00 uur bij de Stopera in Amsterdam. 18 en 19 october wordt er een 36 uur durende wake gehouden in Den Haag van 10 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds. Iedereen is welkom. Voor een evenwichtige opkomst bij de wake, zodat de deelnemers verspreid kunnen worden over dag en avond graag je opgeven bij Anita Resink: 020- 664 35 00. Vanaf as. vrijdag 1 /10 kun je de organisatorische details bekijken op de website : www.stop-Sharon.tk .
Vertel het aan je vrienden.

Het bezoek van Sharon is in twee opzichten in strijd met het internationaal recht, in casu de uitspraken van het Internationaal Hof van Justitie over de bouw van de muur.***
Enerzijds wordt Israël opgedragen een ander beleid te gaan voeren inzake de bezetting, de bouw van de muur en alle aanverwante zaken, anderzijds wordt Nederland geacht druk uit te oefenen op Israël om het internationaal recht te laten gelden. Beide implicaties van de uitspraken van het Hof worden met het bezoek van Sharon en de ontvangst in Nederland genegeerd, vooral gezien de achteloze uitspraken van minister Bot over de bouw van de muur ( hij vond dat de uitspraken van het Hof geen grote betekenis hebben).

Zijn bezoek wordt aangekondigd terwijl we het 5de jaar van de Intifada ingaan. Het was ook weer dezelfde Sharon, die op 28 september 2000 een provocatief 'bezoek' bracht aan de Haram Al Sharif moskee, het begin van de 2de Intifada.
Ook is het in deze maand dat de moordpartijen worden herdacht van de slachtingen in september 1982 in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila! De VN veiligheidsraad noemde het een misdadige massamoord. Toenmalig minister van defensie generaal Sharon is hiervoor door een onderzoekscommissie van het Israelisch parlement persoonlijk verantwoordelijk gesteld. Sharon moest ontslag nemen als minister van defensie, maar is nu 22 jaar later, wel minister president van Israel! Schattingen van het aantal ongewapende burger-slachtoffers, die met behulp van Libanese christelijke milities werden vermoord, lopen op tot 3500. Een officieel noch een onafhankelijk onderzoek heeft ooit plaatsgevonden; de verantwoordelijken zijn nooit berecht.

Tegenwoordig is Sharon en z'n regering verantwoordelijk voor:

-De bouw van de apartheids muur [2 keer zo hoog als de Berlinse muur], die de Palestijnen hun land en werk afpakt en hen opsluit in ghetto's.

-Het dagelijks doden van burgers, waaronder veel kinderen.

-Buitengerechtelijke executies van Hamas leden, door de VN veroordeeld als zijnde onwettig, waarbij vooral onschuldige omstanders worden gedood.

-De nederzettingen politiek en collectieve strafmaatregelen zoals het vernietigen van huizen, bezittingen en waterputten, onteigenen van landbouwgronden, en vernietigen van de infrastructuur.
Groen Links heeft vragen in de Kamer gesteld aan 3 ministers: de fractie brengt de uitspraken van hun ambstvoorganger van Aartsen in herinnering, die zei dat er
"sprake is van individueel aansprakelijke schendingen van het internationaal humanitair recht door Israël bij het buitengerechtelijk doden van Palestijnen en dat strafbaarstelling en vervolging van deze ernstige inbreuken berust bij de Vierde Geneefse Conventie." Nederland is verdragspartij bij deze Conventie. Gevraagd wordt welke voorbereidingen de regering treft om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijken van genoemde schendingen op het momemt dat een mogelijke verdachte zich op Nederlands grondgebied bevindt! Is Nederland bereid het Nationaal Opsporingsteam voor Oorlogsmisdrijven een vooronderzoek te laten doen naar de verantwoordelijken en uitvoerders van de door Israël gepleegde oorlogsmisdaden? Aldus Groen Links.

Met andere woorden: Zodra Sharon op Schiphol landt, moet hij geboeid worden afgevoerd naar de Scheveningse gevangenis !
In afwachting hiervan willen we vast een een symbolische aangifte doen bij het Landelijk Parket, om regering en Parlement een handje te helpen.
Allerlei andere, vaak ludieke acties worden voorbereid; dus vergeet niet naar de website kijken: www.stop-Sharon.tk  en kom de 16de naar de demonstratie in Amsterdam.

*** Het hoogste juridische orgaan van de VN: het Internationaal Gerechtshof in Den Haag drong op 9 juli j.l. aan op onmiddellijke en effectieve maatregelen tegen de Muur. In zijn advies heeft het Hof bepaald dat de Muur en alle bijbehorende maatregelen in strijd zijn met het internationaal recht. Het Hof heeft verklaard dat Israël de bouw van de Muur moet stopzetten en de delen moet ontmantelen die in bezet gebied zijn geplaatst. Bovendien moet de schade, die door de bouw van de Muur in bezet gebied is veroorzaakt, door Israël vergoed worden. Tot slot wordt de internationale gemeenschap door het Hof opgeroepen om toe te zien op beëindiging van de onwettige situatie, die het gevolg is van de bouw van de Muur. We herinneren jullie aan onze gezamelijke brief, die 30 * Nederlandse organisaties (waaronder Vrouwen in het Zwart) en twee Europese netwerken aan minister Bot stuurden deze zomer. (zie sept. oproep)

* De organisaties die de verklaring steunden en de brief ondertekenden:
Campagne tegen Wapenhandel, Cordaid, COS Nederland, Edukans, Een Ander Joods Geluid, European Co-ordinating Committee of NGOs on the Question of Palestine (netwerk), European Jews for a Just Peace (netwerk), ICCO, IKV, International Forum for Justice and Peace, Internationale Socialisten, Juristen voor Vrede, Kerkinactie, Landelijke Studentenbond, Nederland Instituut Palestina/Israël,. Nederlands Palestina Komitee, Novib, Palestijnse Gemeenschap Nederland, Pauluskerk, Pax Christi, SIVMO, Stichting Hope, Stop de Bezetting, Tiye International, Trans National Institute, United Civilians for Peace, Vereniging Dienstweigeraars-MOK, Vrouwenalliantie, Vrouwen in het Zwart, Werkgroep Keerpunt, Werkgroep Vrede van Raad van Kerken, Leusden, YMCA.

Parlementair Den Haag nog steeds Oost Indisch doof? Nog nooit gehoord van de talloze resoluties die Isräel tientallen malen hebben veroordeeld?
Geen idee wat voor misdaden Sharon en de zijnen hebben begaan?

We gaan het jullie uitleggen; daarom vriendinnen en vrienden van Vrouwen in het Zwart staan we vrijdag 1 october weer met onze spandoeken op het Spui om ook het publiek duidelijk te maken dat we Sharon heel hartelijk willen ontvangen, maar dan wel in de Scheveningse Strafgevangenis!
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur !

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam