viz
houden een wake op vrijdag 1 october 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

SHARON [NIET WELKOM!] KOMT NIET

Eerder stuurden we julie een uitgebreid overzicht van de actie plannen om de van oorlogsmisdaden verdachte Eerste Minister van Israël Sharon in Nederland te ontvangen, met een overzicht van zijn schanddaden van de laatste 20 jaar.
Zojuist hebben we van de leden van Bommel (SP) en Karimi (GL) uit de Tweede Kamer vernomen dat het bezoek van Sharon aan Nederland niet doorgaat! De minister van Buitenlandse Zaken heeft dit na Kamervragen bevestigd.
Sharon zou nu geen tijd hebben voor Internationale bezoeken! Wij zien dit als een succes voor onze gezamelijk voorbereide acties zowel binnen als buiten het Parlement, die hem blijkbaar duidelijk gemaakt hebben dat hij absoluut niet welkom is hier. Al die protesten zouden net iets te veel worden voor de man, die juist op dit moment druk bezig is nieuwe misdaden aan z'n lange lijst toe te voegen: een grootscheepse invasie in het vluchtelingenkamp Jabalya in Gaza, waar meer dan 100.000 mensen, een van de dichtsbevolkste plekken op aarde, in verschrikkelijke omstandigheden leven.
Grootscheepse beschietingen, een echte oorlog, met verwoestingen van huizen, om de tanks ruimte te geven.
Resultaat: 28 Palestijnen gedood, 3 Israëliers en meer dan honderd gewonde Palestijnen, het grootste aantal op één dag sinds de invasies in maart/april 2002

Alle reden vrienden van Vrouwen in het Zwart om straks om 12.45 uur op het Spui te komen voor onze wake.
Hoop jullie in groten getale te zien
Lily v.d. Bergh

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam