viz
houden een wake op vrijdag 5 november 2004
vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)

 4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

De acties van de Israëlische bezettingslegers in en de zogehete terugtrekking uit Gaza laten duidelijk zien dat ze bedoeld zijn om te voorkomen dat er ooit een Palestijnse staat zal komen. Een hoge Israëlische ambtenaar Dov Weisglass zei kort geleden tegen de krant Ha-Aretz dat Sharon het terugtrekkingsplan uit Gaza met opzet zo gepland heeft om de vredesonderhandelingen met de Palestijnen te blokkeren.

We schrijven honderden, duizenden woorden over de enorme problemen waar de Palestijnse bevolking voor staat. Vaak voelen we ons machteloos; wat kunnen we in de praktijk doen om het leven van de bevolking een beetje dragelijk te maken? Daarom ditmaal wat praktische informatie over een volgens ons prima actie, waarvan we hopen dat die jullie zal aanspreken.
Sinds het begin van de tweede Intifada, in october 2000, zijn er meer dan 100.000 olijfbomen vernietigd door het Israëlische bezettingsleger, vaak onder het mom van veiligheidsmaatregelen. De vernietigingen gaan iedere dag door. Nu vooral in de omgeving van de gehate muur. Om de hoop op een betere toekomst levend te houden, zijn de YMCA en YWCA in Palestina de actie ‘Plant een Olijfboom’ gestart. Beide organisaties bieden de gedupeerde boeren ondersteuning bij het verwerken van de vruchten van hun olijfbomen.
Het hoofddoel is echter om 50.000 olijfbomen te herplanten op de plaatsen waar zij zijn vernietigd, zodat de inwoners van Palestina hoop krijgen op een betere en vreedzame toekomst. In Nederland wordt de actie ‘Plant een Olijfboom’ ondersteund door ICCO. Zelfs Minister President Balkenende heeft een boom gekocht, maar wilde hem niet planten in Palestina, toen hij hoorde, dat hij misschien bij de in aanbouw zijnde muur zou worden geplant ter vervanging van de door het Israëlische leger verwoeste olijfbomen. "Dat was te politiek", vond hij. Wat zou hij daarmee toch bedoelen? Is het verwoesten of het stiekem naar Israël transporteren van honderd jaar oude olijfbomen niet politiek (in ieder geval wel crimineel) en het aanplanten wel ? We hopen dat jullie de jonge boompjes een kans willen geven in Palestina te groeien en zo de bevolking weer een bestaansmiddel te geven, wat hen dagelijks wordt ontnomen.

Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zo worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren."
Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl en 030-6927897). weblinks: www.ymca.nlwww.ywca.nl, www.ejymca.org.
 

Tot slot nog een paar cijfers:
Volgens de bekende arts Dr. Mustafa Barghouthi, secretaris van de recentelijk opgerichte democratische Palestijnse oppositiebeweging PNI en ook directeur van de HDIP ( Health, Development, Information and Policy Institute) werden er van september 2000 tot 29 September, 2004, twee tot drie Palestijnen per dag gedood door Israëlische soldaten, politie of settlers. En sinds de Israëlische aanval op Gaza begon op 29 September, ging het dodental per dag omhoog tot meer dan 13 Palestijnen; het totale aantal doden in deze dagen bedraagt meer dan 100, inclusief 27 kinderen. Om jullie een idee te geven van de verhoudingen; als dit aantal geprojecteerd zou worden op de bevolking van bijv. Groot Brittannie, dan zou dat 211 dode Britten per dag betekenen; voor de Verenigde Staten 1180 doden per dag!

Vrienden van Vrouwen in het Zwart: Kom 5 november naar het Spui.Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur !
De Multiculturele Televisie Nederland komt opnames maken, die in December zullen worden uitgezonden.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam