xx


xx
houden een wake op vrijdag 4 februari 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Geeft de verkiezing van Mahmoud Abbas als president van de Palestijnse Autoriteit jullie ook zo een vreemd gevoel? Zo van: deze film heb ik al eens eerder gezien? Net als Arafat indertijd, nadat die tot president was gekozen, spraken hij en Rabin over vrede, toen was het in Oslo.

Wij hielden in die tijd geen wakes, want Vrouwen in het Zwart, net als vele anderen dachten: dit is het begin van het einde van de bezetting. Later begrepen we dat juist in die tijd de meeste nederzettingen gebouwd werden en het uiteindelijk alleen maar tijdwinst betekende voor de Israëliers, ter consolidatie van hun kolonisatie, terwijl het recht op terugkeer onbespreekbaar was. Toen Arafat dat niet kon verkopen aan de Palestijnse bevolking werd hij door Israël en het westen verguisd en zelf tot terrorist gedegradeerd.
De Palestijnse politie, opgericht als onderdeel van de Oslo Akkoorden, zou voor de interne orde zorgen, wat in de praktijk betekende: het arresteren en bewaken van Palestijnen, die gewapend verzet pleegden. Maar eens in 1996, toen de politie haar taak als beschermer van de Israëlische belangen even vergat en optrad als beschermers van de eigen Palestijnse bevolking, was Arafat voor Israël en het westen meteen polulair leider af en definitief 'the bad guy', waarmee niet te onderhandelen was.

En dan hebben we nu de brave Machmoud Abbas, waarvan Bush en Sharon al van te voren wisten: "He is the good guy, the moderate one". Hoe weten ze dat, waar is dat op gebaseerd? Hij gaf al eerder aan tegen elk gewapend verzet van Palestijnse kant te zijn.
In voorbije tijden had hij eens beweerd, dat de moord op miljoenen joden in de Tweede Wereldoorlog niet had plaatsgevonden. Een zogeheten Holocaust ontkenner. Maar daar hebben we het nu even niet over, want hij is onze vriend, de vredesstichter, held van het westen.

Gekozen door 46% van de bevoking- niet de 70% hoge opkomst die de media voorspelden- stemden uiteindelijk 840.000 van de 1.8 miljoen stemgerechtigde Palestijnen en kreeg Abbas daar 65% van; Hamas boycotte die verkiezingen, terwijl een andere kandidaat, de onafhankelijke arts Mustafa Barghouti twee maal werd gearresteerd door de Israëli's, die bij voortduring verhinderden dat hij campagne kon voeren.

Bovendien wint Hamas even later tijdens de eerste gemeenteraadverkiezingen, ooit in Gaza gehouden, met enorme overmacht: ze krijgen de meeste van de 118 raadszetels in de meeste steden van Gaza. Voorzichting schrijven sommige kranten nu, dat Hamas naast een militante tak, ook zorgt voor arme mensen, goedkope medische zorg geeft, kinderen opvangt en scholen onderhoudt, terwijl de Palestijnse Autoriteit op locaal niveau niets deed en helaaas door en door corrupt is.

Ondertussen krijgt Abbas z'n eerste en voornaamste opdracht van de Israëlische bezettingsmacht: " Hou je bevolking eronder -immers allen potientiële terroristen- ".
Hij heeft meteen z’n Palestijnse politie gestuurd naar Beit Hanoen en Beit Lahya in het noorden van Gaza om te verhinderen dat er raketten op Israëlische doelen worden geschoten en bij Khan Joenis in het zuiden. Een goede daad, maar staat er iets tegenover?

Ondanks uitroepen van : 'we werken aan een staakt het vuren, we trekken al onze troepen terug uit de steden van de West Oever'  blijkt Israël ook nu niet in vrede geintereseerd. In tegenstelling tot de EU en Kofi Anan van de UN, die nog steeds over de komende vrede praten en ten onrechte beweren dat het vertrek uit Gaza onderdeel is van de Road Map.
De woordvoeder van Sharon, Dov Weisglas verklaarde openlijk, dat het enige doel van het 'vrij komen' van Gaza is [disengage, i.p.v. withdraw ze blijven het gebied beheren en niet terugtrekken] , 'het bevriezen van de vredes besprekingen is en het voorkomen van een politiek proces." Zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voldongen feiten bevorderen. Hoe vaak moet Israël dit herhalen, vòòr de opgetogen vredes-euforisten de realiteit tot zich door laten dringen?         

De dag na de verkiezingen wil Israël nog eens 3000 huizen verwoesten in Gaza om net als bij de muur op de Westoever ruimte te maken voor tankgrachten en veiligheidszones. En nog erger: vorige week onthulde de Israëlische krant Ha'Aretz, dat de Sharon regering in juli 2004 de Absentee Property Law van 1950, in het geheim weer van stal gehaald had, en die ook voor Oost-Jeruzalem van kracht laat worden. De wet bepaalt dat het Bezit van Afwezigen geconfisceerd wordt, dus van alle Palestijnen, die verdreven of gevlucht waren uit Israël in 1948. Toen in 1967 Oost-Jeruzalem onder Israëlische jurisdictie kwam, verklaarde de toenmalige Israëlische Procereur- Generaal, dat de wet niet voor Jeruzalem zou gelden. Rabin bekrachtigde dat in 1993 en nu komt Sharon vertellen, dat alle bewoners, die door de muur van hun land gescheiden zijn,van hun bezit in Oost Jeruzalem beroofd zullen worden.

Dat betekent duizenden en duizenden dunams landbouw grond, waarop Palestijnse boeren olijven en druiven laten groeien. Sommigen denken dat het zelfs de helft van al het Palestijnse bezit in Oost-Jeruzalem kan worden, dat gestolen wordt en mogelijk bebouwd door settlers. Nu al worden de meeste huizen gebouwd tussen de muur en de eigenlijke grens van Israël: de zogeheten Groene Lijn. De feiten op de grond. Steeds meer feiten op de grond. Maar hoe we ook mogen denken over de nieuwbakken leider, de Palestijnse burger bevolking blijft zich vreedzaam verzetten tegen de bouw van de muur, tegen de bezetting, onder zeer zware omstandigheden en wij doen met hen mee op onze solidaire manier.

Kom 4 februari op het Spui. Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur !

 

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant!
„De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl). weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

We waren 27 december op de Multiculturele TV Nederland en 16 januari op de NMO-TV. Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden.


Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam