xx


xx
houden een wake op vrijdag 4 maart 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Er gebeurt veel deze maand zowel aan het onderhandelingsfront als aan het actiefront.

Actiefront:

Een grote internationale manifestatie en demonstratie in Brussel zal worden gehouden op 19 maart: 'Samen voor een ander Europa', waar de vredesbeweging het Midden Oosten conflict heel zichtbaar zal maken met de leuze:
Sloop de Muur / Stop de Bezetting.
Meer informatie: www.jehoofdtegendemuur.be (niet meer online) bij onze Belgische collega's.

4Van SIVMO ontvingen we een oproep voor een handtekeningenactie die momenteel plaatsvindt ter ondersteuning van een actie van de bewoners van Nirit, een kleine gemeenschap aan de Israelische kant van de Groene Lijn. De Israëlische bewoners van Nirit protesteren tegen het feit dat de Israelische regering dit kleine dorp, dat dus in Israel ligt, wil uitbreiden en zodoende wil verbinden met de nieuwe nederzetting Nof Hasharon. Nof Hasharon is deel van de nederzetting Alfei-Menashe op de bezette Westelijke Jordaanoever. Door deze verbinding wordt Nirit volgens de bewoners de facto een nederzetting. Zij vinden het onvoorstelbaar dat er aan de ene kant wordt gesproken over "terugtrekking" uit de Gazastrook, terwijl de regering tegelijkertijd middels een versnelde procedure bezig is een nieuwe nederzetting in bezet gebied te annexeren. De bewoners van Nirit vragen u hun protest hiertegen te ondertekenen.
U kunt dit doen op: http://www.petitiononline.com/Nirit/petition.html. We deden het al als organisatie, maar individuele ondertekeningen worden ook erg gewaardeerd.

Diplomatiek front:

Op de zojuist beëindigde Londense conferentie over hulp aan de Palestijnen van ministers van Buitenlandse Zaken van 23 Europese, Arabische en Noord-Amerikaanse landen + vertegenwoordigers van de VN en de Wereldbank beloofde president Abbas dat de nieuwe Palestijnse regering zich "voor 100 % zal inspannen in het domein van de veiligheid om aanslagen te voorkomen."
De aanslag in Tel Aviv werd scherp veroordeeld, ook door Abbas. De voorgenomen politieke en economische hervormingen zullen worden doorgezet. Inplaats van 12 zullen er binnen-kort 3 Palestijnse veiligheidsdiensten komen, volgens Abbas, maar door de aanwezigheid van het Israëlische leger in Tulkarm, waar de dader van de aanslag vandaan komt, kunnen de veiligheidsdiensten daar niets uitrichten, ook al willen ze graag aan het werk.
Er werd voor 1,2 miljard dollar aan budgettaire steun en kredieten toegezegd. Abbas beloofde een nationaal hoofd van de politie te zullen aanstellen en nauw samen te werken met de Israëlische politie en inlichtingen diensten. Blair en de nieuwe VS minister Rice zeiden dat Israël onmiddellijk moesten stoppen met uitbreiden en consolideren van de nederzettingen op de West Oever. Rice ging zelfs zover door te zeggen dat ze een versnipperde gatenkaas-staat niet levensvatbaar vond. Abbas zei verder dat wanneer de directe Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen niet snel tot stand komen over de grenzen, de status van Jeruzalem, de vluchtelingen en de nederzettingen, het geweld zonder meer weer zal oplaaien.

Een oproep om spoedig weer onderhandelingen te starten van Abbas met het Kwartet [EU, VS, Rusland en de VN] van de zogeheten 'Routekaart naar Vrede, een oud vredes initiatief uit 2003 werd meteen van tafel geveegd door de grote afwezige: Isräel, die niet de moeite nam om in London aanwezig te zijn. Onze nieuwsbrief van februari over de verkiezing van Abbas vonden sommigen van jullie te pessimistisch, maar we zien toch telkens weer hetzelfde patroon: de Palestijnen moeten onmiddellijk ophouden met aanslagen en Hamas en Islamitische Jihad moeten ontwapend, anders zegt Israël: geen politieke onderhandelingen, terwijl de Palestijnse kant juist het geweld weer ziet toenemen wanneer politieke vooruitgang uitblijft.

4Het woord BEZETTING komt nergens voor, horen we niets over. Was vroeger volgens Israël Arafat het enige obstakel voor vrede, nu zijn het weer de aanslagen, maar nooit de illegale bezetting gedurende 37 jaar, de illegale bouw van de muur met de illegale annexatie van Palestijns land, de illegale collectieve straffen van de hele Palestijnse bevolking- huisverwoestingen, arbitraire arrestaties, broodroof. Het noemen alleen van het woord 'vluchtelingen' doet alle deuren dicht slaan. Of waren die deuren nooit geopend ? Heeft Sharon, net als z'n voorgangers geen baat bij de voortdurende impasse, om snel, snel nog overal nieuwe nederzettingen te bouwen en dus niet terug te draaien 'feiten op de grond' te creëren? Half februari stemde het Israëlische Parlement in met het "vrijkomen", niet terugtrekken van de nederzettingen in Gaza in 4 fasen vanaf a.s. juli en maakte de Israëlische minister van Huisvesting meteen bekend, dat de Joodse settlers, die uit Gaza wegmoeten gerust hun ruime geldelijke compemsatie kunnen gebruiken om een huis te kopen in bijv. Gush Etzon, een grote nederzetting bij Hebron. Vestzak, broekzak.
Gaza ontruimd, maaaaar: de grenzen en kustlijn blijven volledig onder Israëlische controle, evenals het luchtruim, wat in en- uitvoer van producten via de lucht onmogelijk maakt; dezelfde controle geldt ook voor alle voorzieningen, water, electra, gas en olie, terwijl voortgaande vernielingen van Palestijnse huizen in het zuiden er voor zullen zorgen dat er een bufferzone komt, zodat Gaza niet aan Egypte grenst. En mocht het plan doorgaan om dit stukje overbevolkt gebied dan uit te roepen tot souverein Palestijns Gebied,dan is Israël definitief af van z'n verplichtingen onder Internationaal Recht ten aanzien van de lijdende bevolking. Aan die verplichting als bezettende macht deden ze al niets, maar dan wordt het officiëel. Al deze feiten maken ons niet tot pessimisten, maar de realiteit gebiedt ons wel  niet zo snel met de meeste media mee te juichen.

Dus vriendinnen en vrienden, weer genoeg reden om ook in een wit besneeuwd Amsterdam met ons te komen waken.
Kom 4 maart op het Spui. Trek iets zwarts en iets warms aan, we zien elkaar om 12.45 uur !

We waren 27 december op de Multiculturele TV Nederland en 16 januari op de NMO-TV. Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant!
„De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl). weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam