xx


xx
houden een wake op vrijdag 1 april 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
4 jaar Intifada en 37 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Sinds Mordechai Vanunu negentien jaar geleden de al lang vermoede veronderstelling bekend maakte, weet de hele wereld zeker dat Israël een groot en groeiend arsenaal atoombommen bezit. Groter bijvoorbeeld dan dat van Groot Brittanie. Voor het verbreken van de stilte, het onthullen van dit geheim van Israëls politiek van jarenlange ontkenning, heeft Vanunu 18 jaar gevangen gezeten, waarvan elf en een half jaar, een ongeëvenaard lange tijd, in volstrekte afzondering in een kleine cel. Ondertussen blijken de details van zijn onthullingen geen enkel gevaar voor de Israëlische staat te hebben opgeleverd. Het idee dat hij nu, na zijn bevrijding nog met details zou kunnen komen, die Israëls veiligheid zouden bedreigen, is ongegrond. Waarom vindt de Israëlische regering het dan nodig, nadat hij z'n volledige 'straf' heeft uitgezeten om de Emergency Regulations van 1945 van stal te halen, die door het Brits Mandaat tegen Israël gebruikt vòòr de staat onafhankelijk werd en nu  nog steeds door Israël tegen de Palestijnen gebruikt worden? Vanunu wordt nu weer met gevangenis straf bedreigd, omdat hij zijn fundamentele recht om met buitenlanders en buitenlandse pers te spreken, benut. Waarom onderdrukken de Israëlische leiders nog steeds iedere discussie over die meest dodelijke wapens en de gevolgen voor de veiligheid van het land en de hele regio?

De bekende Amerikaanse journalist Daniel Ellsberg heeft een antwoord. Ellsberg publiceerde destijds de geheime Pentagon Papers over de Vietnamese Oorlog, en was deze maand in Israël in het Parlement om te proberen te getuigen -alles werd op het laatste moment geannuleerd - tegen Vanunu's restricties.
Precies deze maand uiten Isräel en de VS openlijke bedreigingen aan het adres van Iran en suggereren ze, dat ze deze zomer al de Iraanse nucleaire fabrieken willen bombarderen, zoals Israël destijds ongestraft deed met de Iraakse in aanbouw zijnde atoomcentrale. Teveel aandacht voor Vanunu's onthullingen, of openlijk toegeven wat 40 jaar verzwegen werd, zou juist nu te veel nadruk leggen op het feit, dat Israël niet een atoomvrije zone in het Midden Oosten nastreeft, maar alleen Israëls atoom monopolie positie in de regio tot in de eeuwigheid wil bewaren. Dat is een niet openlijk uitgesproken doel van de VS en Israël. en kan tot oorlog leiden in dit explosieve gebied. Wij willen dat Vanunu de vrijheid krijgt om de waarheid te vertellen en op gevaren van de, door zijn toedoen, nu bekend geworden atoomwapens te wijzen, in plaats dat hem het zwijgen wordt opgelegd.

Tot slot - bezoekt de conferentie op 1 en 2 april:

Oorlogsmisdaden en rechtspraak
De kwestie Israël

Het Israëlisch leger maakt zich regelmatig schuldig aan het plegen van oorlogsmisdaden. Schokkende foto’s, rapporten en ooggetuigenverslagen van oorlogsmisdaden verschijnen niet zelden in de media. Deze misdaden worden echter vaak verhuld: zij zijn deel uit gaan maken van een geaccepteerde realiteit

Deze conferentie brengt rechtsgeleerden, activisten en beleidsmakers uit Israël, Palestina en Europa samen en wordt door Een Ander Joods Geluid georganiseerd. De conferentie richt zich op de reacties van nationale en internationale rechtssystemen op oorlogsmisdaden in Israël en in mindere mate op wat de wettelijke definitie van oorlogsmisdaden is. In verschillende panels zal de rol van de internationale gemeenschap in het vervolgen van Israëlische oorlogsmisdaden en mogelijke strategieën om ze te voorkomen, besproken worden. De conferentie zal afgesloten worden met concrete voorstellen voor verdere actie.

Vrijdag, 1 April 2005: van 18:00 – 22:30 uur Locatie Felix Meritis Keizersgracht 324 Amsterdam
Zaterdag, 2 April 2005: van 10:30 – 17:00 uur (inclusief koffie, thee en lunch Entree: € 15)

Reserveren: Een Ander Joods Geluid (EAJG), Tel: 020-6795850, E-mail eajg@xs4all.nl, www.eajg.nl

Dus vriendinnen en vrienden, eerst nog even in Amsterdam met ons komen waken.
Kom 1 april op het Spui. Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur !

We waren 27 december op de Multiculturele TV Nederland en 16 januari op de NMO-TV. Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant!
„De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl). weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken

Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam