xx


xx
houden een wake op vrijdag 1 juli 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
4 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Aanbeveling:
geef je op voor de 13 de Internationale Conferentie van Vrouwen in het Zwart in Jeruzalem van 12-16 Augustus 2005.
Iedereen is welkom.

Uit de hele wereld komen meer dan 700 vrouwen bij elkaar om in Jeruzalem in de gloeiende hitte op de Olijfberg te luisteren naar in 6 talen simultaan vertaalde panel discussies en talloze workshops, die steeds door een Palestijnse en een Israëlische vrouw zulen worden geleid. De voornaamste thema’s:

Is de 2-staten oplossing nog wel levensvatbaar?

De politiek van judaïsering van Jeruzalem en

Boycot, desinvesteren en sancties tegen Israël.

Op de wekelijkse vrijdagwake in Jeruzalem worden dit keer meer dan 200 vrouwen verwacht, terwijl andere deelneemsters gaan betogen bij checkpoints tegen de vernederende behandeling die de Palestijnse bevolking dagelijks moet doorstaan.
Een feministische radio zendt dagelijks uit vanuit de conferentie en na afloop zal er worden gewerkt aan een video/audio verslag van de hele conferentie.
Voor mer informatie zoals verblijfskosten enz: www.womeninblack.org

Maar eerst nog even met ons meedoen aan de wake op
1 juli op het Spui!
Trek iets zwarts aan, we zien elkaar om 12.45 uur !

(in augustus geen wake)

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam