xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 september 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Er is in de afgelopen maand, vakantie tijd voor velen, in het Midden Oosten heel veel gebeurd.
Allereerst de enthousiaste en strijdbare Internationale Conferentie van Vrouwen in het Zwart.

Uit de hele wereld waren meer dan 700 vrouwen bij elkaar gekomen om in Jeruzalem in de gloeiende hitte op de Olijfberg te luisteren naar in 6 talen simultaan vertaalde panel discussies en talloze workshops, die steeds door een Palestijnse en een Israëlische vrouw werden geleid. De voornaamste thema’s:

Is de 2-staten oplossing nog wel levensvatbaar?

De politiek van judaïsering van Jeruzalem en

Boycot, desinvesteren en sancties tegen Israël.

Op de wekelijkse vrijdagwake in Jeruzalem stonden dit keer meer dan 200 vrouwen, terwijl andere deelneemsters betoogden bij checkpoints tegen de vernederende behandeling die de Palestijnse bevolking dagelijks moet doorstaan.Een feministische radio zond dagelijks uit vanuit de conferentie en er wordt gewerkt aan een video/audio verslag van de conferentie. www.womeninblack.org

Wie tijdens de conferentie of gewoon thuis naar de TV keek, kreeg een bizar toneelstuk te zien: de evacuatie van 1 % van de bevolking van Gaza: 8000 settlers, die na 38 jaar uit hun illegale huizen, zwembaden werden gezet en hun geroofde land moesten afstaan.
De meer dan 900 journalisten uit de hele wereld leken de alles begrijpende toeschouwers te zijn van deze unilaterale actie. Want de pers rook drama. Betaalden kapitalen om in een kamertje van een settler alles te mogen meemaken. Vooral jonge vrouwen met niets vermoedende kinderen werd gevraagd hoe ze dit zouden verwerken en overleven. Maar de sensationeel aangekondigde verwoestende rellen bleven uit. Men koos eieren voor z’n geld.

Natuurlijk zijn deze kolonisten misleid door de respectieve regeringen, maar hun met enorme staatssubsidies opgebouwde bedrijven, en kassen die met geroofd water producten voor de Europese markt verbouwden, konden alleen maar bloeien door een netwerk van Palestijnse slavenarbeid, de goedkope hypotheken enz, die met Amerikaanse donaties en door de Israëlische belastingbetaler werden opgebracht.

Wanneer het leger zich uit Gaza had teruggetrokken op een bepaalde datum, waren alle kolonisten met hen meegegaan en waren er geen smakeloze taferelen te zien geweest van mensen, die een jodenster droegen en durfden te beweren dat een 2de Holocaust op uitbreken stond. Want hoe konden joden nu joden verdrijven?

Maar zelden vroeg één journalist - laat staan 900- zich in de laatste 5 jaar af hoe Israëliers nu al 38 jaar Palestijnen kunnen verdrijven, of werd er een menselijk, aangrijpend interview gemaakt met een knappe jonge Palestijnse vrouw, die 5 minuten kreeg om haar huis te verlaten, dat daarna door Catterpilar bulldozers tot gruis werd vermalen. Hoe het voelde om huis en haard kwijt te raken? 23.000 huizen alleen al in Gaza zijn verwoest sinds 2000, meestal omdat ze te dicht bij een nederzetting of een legerpost stonden. Waarbij ook de honderd jaar oude olijfbomen, watervoorzieningen, electra, wegen, de parken, zelfs de dierentuin werden verwoest.

Ooit gehoord van een Palestijns gezin, dat een financiële compensatie kreeg van
$ 140.000 tot $ 400.00 en kon verhuizen naar elders, waar ook weer een goed huis klaarstond?

Ooit reportages gezien van soldaten die medelijden met hun Palestijnse slachtoffers hadden, ze als medemensen zagen en huilend in hun armen vielen, of een programma over het verdriet van een van de 680 Palestijnse moeders, wier kinderen waren doodgeschoten ?

Het blijft allemaal abstract: hoeveel mensen om kwamen in 2002 in vluchtelingen-kamp Jenin, waar juist geen enkele journalist in mocht, of in Rafah in 2004, in het Jabalya vluchtelingenkamp, waar zeker 100 burgers werden gedood.
Je ziet het niet, dus gebeurt het niet. We zien ook niet, maar we krijgen het wel door op internet, dat er iedere dag honderden mensen geweldloos demonstreren in kleine Palestijnse stadjes en dorpen, waar de muur - 3 x zolang als de Berlijnse muur en 2 x zo hoog -, langzaam z’n kolossale voetstappen zet en mensen van elkaar scheidt, land onteigent, scholen en ziekenhuizen onbereikbaar maakt en totale werkeloosheid.

De gezinnen in Gaza zullen zeker blij zijn, dat ze weer naar zee kunnen gaan, waar ze jaren niet in de buurt mochten komen, dat de checkpoints verdwijnen, dat ze gaan en staan kunnen waar ze willen. Maar Israël houdt toezicht aan de grenzen met wachttorens, censoren en prikkeldraad over de 1.4 miljoen Palestijnse inwoners en in de lucht - het vliegveld van Gaza is onbruikbaar, de wegen tussen Gaza en de Westbank blijven dicht, dus geen in- en export, essentieel voor een succesvolle economie. Alle Israëlische fabrieken worden afgebroken en afgevoerd. En waar het allemaal om ging is de aandacht af te leiden van de Westbank, waar 24 uur doorgebouwd wordt aan muur en uitbreiding en omsingeling van Oost Jeruzalem, dat geheel gescheiden wordt van de rest van de Westoever, terwijl ook de onderverdeling van iedere regio in tientallen geïsoleerde mini gevangenissen op schema is.

Minder dan 25 % van alle in 1967 als Palestijns land erkend gebied is nu ontruimd.

Er is dus nog genoeg werk te doen, vriendinnen en vrienden voor ons Vrouwen in het Zwart om door te gaan met onze wakes!
Kom dus op 2 september 12.45 uur naar het Spui!

We waren 27 december op de Multiculturele TV Nederland en 16 januari op de NMO-TV. Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant!
„De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl). weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Palestijns gebied, landconfiscaties, uitgangsverboden, omsingeling van steden, uithongering van burgers
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever en Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam