xx


xx
houden een wake op vrijdag 4 november 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

We hebben er al zo vaak over gesproken en met andere organisaties actie gevoerd om de Europese Unie te bewegen zich actiever in te zetten om het Midden Oosten probleem op te lossen en steeds komen er veel woorden maar weinig tot geen daden. NU is er nieuws, een uitgelekt geheim EU-rapport van 11 pagina’s :

Zojuist hebben topdiplomaten, de vertegenwoordigers van 25 EU landen in
Oost- Jeruzalem en Ramallah in zeer scherpe bewoordingen Israël‘s politiek van volledige annexatie van Oost- Jeruzalem bekritiseerd en zij dringen er bij de ministers van Buitenlandse Zaken op aan onmiddellijk en direct te interveniëren in een poging de Israëlische systematische maatregelen om nog meer controle over de Palestijnse bevolking uit te oefenen te verminderen en de verdere verdrijving van de Palestijnen uit hun historische legale oostelijke deel van Jeruzalem te stoppen.

“De kansen voor een 2 staten oplossing worden volledig uitgehold door de bewuste Israëlische politiek, in strijd met het internationaal recht om de annexatie van Oost- Jeruzalem te vervolmaken.”
Israël ziet de Joodse bewoners van Oost-Jeruzalem niet als settlers, toen ze in 1967 Oost-Jeruzalem innamen en ze beloofden dat de stad nooit meer in tweeën zou worden gesplitst. Europa en de VS hebben zich altijd verzet tegen enige maatregel, die de uitkomst van een vredes verdrag van te voren zou beinvloeden.

"De steeds snellere expansie van de Joodse nederzettingen in en om Oost-Jeruzalem, speciaal van Ma’ale Adumin en het gebruik maken van de route van de Muur die de 230.000 Palestijnse burgers van dat stadsdeel helemaal afsluiten van de West Bank, vergroten het risico van radicalisering van de tot nu toe rustige bevolking aldaar." Het rapport zegt, in scherpere bewoordingen dan ooit tevoren door een westerse internationale organisatie zijn geuit, dat de Israëlische Jeruzalem politiek al heel lang een van de moeilijkste barrières is om ooit tot een vredes akkoord te komen.
De economische vooruitzichten van de West Bank zijn sterk afhankelijk van de toegang tot Oost-Jeruzalem. Een Palestijnse staat zal alleen kunnen bestaan wanneer de organische verbindingen tussen Ramallah, Bethlehem en Oost-Jeruzalem behouden blijven.
Het verbreken van die banden zullen zeer ernstige economische, sociale en humanitaire consequenties hebben.

Er worden aanbevelingen gedaan:

  1. Help de Palestijnen financieel om hun juridische strijd te voeren tegen de illegale ontruimingen en verwoestingen van hun huizen [3 maal zoveel in 2004 als de jaren er voor] en de onmogelijkheid om bouwvergunningen te krijgen.
  2. Ook wordt gesuggereerd om demonstratief opnieuw de internationale contacten met Palestijnse ministers in Oost-Jeruzalem te houden i.p.v. in Ramallah.
    Vroeger werden de ontmoetingen met Palestijnse politici in het beroemde Orient House gehouden, maar na een terroristische aanval sloten de Israëli’s alle instituten in Oost-Jeruzalem.
  3. Gezamenlijke activiteiten van EU met Israël zouden gestopt moeten worden, wat in de praktijk betekent dat subsidies voor weg- en spoor verbindingen, die de annexatie bevorderen, zouden moeten worden ingetrokken.

MAAR: inderdaad weer geen daden maar woorden:
De EU ministers van Buitenlandse Zaken waren het onmiddellijk er over eens dat dit rapport niet gepubliceerd moest worden om de relatie met Israël niet te verslechteren, nu de EU voor het eerst toestemming had om aanwezig te mogen zijn bij de Rafah doorgang in Gaza naar Egypte, die net met veel ceremonieel in aanwezigheid van hoge EU- diplomaten en Mahmoud Abbas onlangs is geopend. Misschien wordt het half december bij nieuw overleg gepubiceerd; misschien ook niet.

Laten we in debat gaan met onze 2de Kamer leden; ben je lid van een politieke partij: breng het aan de orde. Nu ligt er een heel goed, belangrijk rapport van de hoogste EU diplomaten in het veld. Laten we allemaal proberen het niet alleen gepubliceerd te krijgen, maar ook uitgevoerd.
[Een goed overzicht van de enorme uitbreiding van de nederzettingen en vinden jullie in Landkaarten archief 05.12.02]

Dus vriendinnen en vrienden: weer heel veel redenen om met ons samen op 2 december op het Spui aanwezig te zijn, vanaf 12.45 uur.

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden


Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volkenGraag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam