xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 december 2005

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

We ontvingen schokkende berichten over wat zich afspeelt met de Palestijnse bewoners in Gaza, sinds de ontruiming van de nederzettingen. Letterlijk schokkend, want nu de Israëlis er weg zijn, heeft het Israëlische leger een nieuwe tactiek ontwikkeld om de Palestijnse bevolking en vooral de kinderen psychisch en fysiek te destabiliseren. Straaljagers voeren vooral ‘s nachts vluchten uit, waarbij voortdurend op geringe hoogte door de geluidsbarrière wordt gevlogen. Dit veroorzaakt enorme knallen, die schokgolven veroorzaken, die door de Palestijnen ervaren worden als aardbevings schokken of als knallen van enorme bommen. Deze geluidsbombardementen veroorzaken grote angst bij de bevolking, zorgen voor miskramen en traumatiseren vooral kleine kinderen.

Het effect wordt beschreven alsof je oren door een geluidsmuur worden geraakt, wat de mensen verdoofd, neusbloedingen en hartproblemen veroorzaakt.
De afgelopen week vlogen de Israëlische jets 28 keer, met tussenpozen van ongeveer een uur met grote snelheid en op lage hoogte over de Gaza strip
De Israëlische militaire geheime dienst verklaarde dat deze tactiek met opzet is gekozen om de burgers te ontmoedigen, die sympathie hebben voor gewapende Palestijnse groeperingen.“ We proberen een boodschap door te geven, die de mensen niet echt letsel toebrengt en ze te dwingen iets aan de terreur situatie te doen.” Maar Palestijnse en Israëlische mensenrecht groepen hebben gisteren bij het Hoge Gerechtshof een verbod gevraagd voor deze geluids bombardementen, waarbij ze wijzen op de grote psychologische en psychische schade, die ze beschrijven als collectieve straffen, die verboden zijn volgens de Geneefse Conventie.

De VN gezant voor het Midden Oosten Alvaro de Soto zei dat hij deze tactiek niet kan accepteren als een legitiem antwoord op de raket aanvallen van Hamas en Islamitische Jihad op Israëlische steden, maar als een collectieve straf, die de hele bevolking treft.

De directeur en psycholoog Eyad El Sarraj van het Gaza Community Health Programme, die samen met Israëlisch Artsen voor Mensenrechten de klacht bij het Hoge gerechtshof heeft gedeponeerd, zegt dat de stress enorm is. ” Je kunt niet meer slapen en wacht op de volgende knal en als dit nacht na nacht doorgaat, raken de mensen totaal uitgeput, terwijl voor de kinderen deze harde knallen gevaar betekenen. Ze huilen en klampen zich aan de ouders vast; ze voelen zich aangevallen, plassen in bed, horen tijdelijk niets meer, hebben ademhalings - moeilijkheden en spierkrampen" Typerend voor de mentaliteit; het leger werd gedwongen zich tegenover de Israëlische bevolking te excuseren, toen de enorme knallen per ongeluk ook in een groot gebied in Israël zelf te horen waren. Honderden burgers kwamen hun bed uit, belden politie en brandweer en de centrale alarm centrales lagen plat. Dat de Palestijnse bevolking dit nacht na nacht meemaakt schijnt weinig Israëlis te interesseren. Wij Vrouwen in het Zwart protesteren krachtig tegen deze onmenselijke collectieve bestraffingstraf van de hele bevolking van Gaza.

Een ander punt wat jullie aandacht verdient: ‘The Public Committee against Torture in Israël’ maakt ons opmerkzaam op een zeer verontrustend wetsvoorstel, dat het Israëlische Ministerie van Justitie zo stilletjes mogelijk door het parlement probeert te jagen.
Het wetsvoorstel zal de geheime dienst het recht geven een verdachte 50 dagen vast te houden, zonder dat hij/zij een advocaat mag zien, i.p.v. 21 dagen nu. Palestijnen in de Bezette Gebieden konden al onder militair recht 90 dagen zonder een advocaat te zien worden vastgehouden. Maar het voorstel van nu houdt ook in dat de verdachte helemaal niet meer aanwezig hoeft te zijn bij de behandeling, op 2 keer na, waarbij alleen de rechter aanwezig is. Er is een spreekwoordelijk verband tussen afwezige verdachtes en folterpraktijken en misbruik, die niemand dan controleren of bestraffen kan. De aanwezigheid van een verdachte tijdens de zitting geeft- althans dat hopen we- enige garantie tegen mishandelingspraktijken; zelfs als de advocaat er niet bij mag zijn, kan de rechter de klachten aanhoren en behandelen.

Het Public Comittee tegen marteling roept Mensenrechten groepen en individuele personen op te protesteren tegen deze wetsvoorstellen bij de assistent van de IsraëlischeProcureur Generaal van Justitie tel: 00-972- 6276114e-
mail:. Tazkirim@justice.go.il

Tenslotte herinneren we jullie aan de 3de Internationale Week tegen de Apartheidsmuur, acties, die wereldwijd worden gehouden van Japan tot Noorwegen, van België tot Pakistan en Canada. Als ook in tientallen steden in Frankrijk van 9 tot 16 november. Het Ned. Palestina Komitee biedt 8 november in Den Haag een petitie aan. (nadere inlichtingen NPK www.palestina-komitee.nl)

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

Lieve vriendinnen en vrienden, zoals elke maand zijn er redenen genoeg om te protesteren, en met ons en onze leuzen aanwezig te zijn op het Spui vanaf 12.45 uur.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam