xx


xx
houden een wake op vrijdag 6 januari 2006

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Een delegatie van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken zou van 10 tot en met 20 januari aanstaande een werkbezoek aan het Midden-Oosten brengen.
Het is afgelast vanwege de ernstige ziekte van Sharon, terwijl er alle reden is om juist nu te gaan en de uiterste bezorgdheid over te brengen over de politieke situatie en concrete suggesties voor vrede aan regering en parlement over te brengen. Met eigen ogen had de delegatie de nu aan de gang zijnde uitbreidingen van de nederzettingen kunnen waarnemen, zoals de uitbreiding van de ultra-orthodoxe nederzetting Beitar Illit met 150 woningen en de uitbreiding van de nederzetting Efrat met 78 woningen.
Beide nederzettingen liggen net buiten Jeruzalem in de bezette Westelijke Jordaanoever. Sharon heeft ook voor Ma'ale Adumim, een grote nederzetting die aan Oost-Jeruzalem grenst, de bouw van 3500 nieuwe woonheden aangekondigd. In die stad wonen al enkele generaties Israëliers, die voor het gemak vergeten dat ook deze nederzetting illegaal is. Verder is er in het bezette Oost-Jeruzalem sprake van de bouw van drie nieuwe nederzettingen en wordt Pisgat Ze'ev uitgebreid met 96 nieuwe huizen en de nederzetting Gilo met 36 nieuwe huizen. De omsingeling van Oost-Jeruzalem is een feit.

Verontwaardigd over het verzwijgen van het uitgelekte geheime EU-rapport [ zie nieuwsbrief 2 dec. 05], hebben op initiatief van European Jews for Just Peace meer dan 30 Palestijnse, Israëlische, Joodse en Europese mensenrechten organisaties, solidariteit - en vredesgroepen [waaronder Vrouwen in het Zwart] besloten de zaken in eigen hand te nemen en zelf de bevindingen van de Ramallah and East Jerusalem diplomaten op hun websites te publiceren.

Vorige keer schreven we over die diplomatieke vertegenwoordigers van 25 EU landen in Oost- Jeruzalem en Ramallah, die in zeer scherpe bewoordingen Israël‘s politiek van volledige annexatie van Oost- Jeruzalem bekritiseerden. Zij drongen er bij hun ministers van Buitenlandse Zaken op aan onmiddellijk en direct te interveniëren in een poging de Israëlische systematische maatregelen om nog meer controle over de Palestijnse bevolking uit te oefenen te verminderen en de verdere verdrijving van de Palestijnen uit hun historische legale oostelijke deel van Jeruzalem te stoppen. Verder stond er het rapport dat:

“De kansen voor een 2 staten oplossing worden volledig uitgehold door de Israëlische bewuste politiek, in strijd met het internationaal recht om de annexatie van Oost- Jeruzalem te vervolmaken.” Israël ziet de Joodse bewoners van Oost-Jeruzalem niet als settlers, toen ze in 1967 Oost-Jeruzalem innamen en ze beloofden dat de stad nooit meer in tweeën zou worden gesplitst. Tegen de wens van Europa en de VS, die geen maatregelen wilden, die de uitkomst van een vredes verdrag van te voren zouden beinvloeden.

Hieronder uitgebreider de aanbevelingen uit het rapport van de hoogste EU diplomaten aan hun eigen ministers van buitenlandse zaken, die het er onmiddellijk over eens waren: ‚dit rapport moet  geheim blijven om de relaties met Israël niet te verslechteren’.
Maar ook en vooral bedoeld voor de parlementariers in de EU -landen, die hun dovemansoren eens moeten laten uitspuiten:

  1. Help de Palestijnen financieel om hun juridische strijd te voeren tegen de illegale ontruimingen en verwoestingen van hun huizen [3 maal zoveel in 2005 als de jaren er voor] en de onmogelijkheid om bouwvergunningen te krijgen.
  2. Maak demonstratief opnieuw contacten met Palestijnse ministers in Oost-Jeruzalem te houden i.p.v. in Ramallah. Vroeger werden de ontmoetingen met Palestijnse politici in het beroemde Orient House gehouden, maar na een terroristische aanval sloten de Israëli’s alle instituten in Oost-Jeruzalem.
  3. Stop bepaalde gezamenlijke activiteiten van EU/Israël, wat in de praktijk betekent dat subsidies voor weg -en spoor verbindingen, die de annexatie bevorderen, zouden moeten worden ingetrokken.

Dus vriendinnen en vrienden: samen met onze vaste leuzes weer heel veel redenen om met ons samen 6 januari op het Spui aanwezig te zijn, vanaf 12.45.

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www. ejymca.org

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam