xx


xx
houden een wake op vrijdag 3 februari 2006

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Politieke Tsunami wordt het genoemd

Ja en nu is de hele wereld verbaasd over de overwinning van Hamas bij de verkiezingen van 25 januari. Verkiezingen die door alle waarnemers als eerlijk en transparant werden gezien met een grote opkomst van bijna 78 % . In oost-Jeruzalem was de opkomst 41 % doordat Israël op alle manieren de vrije toegang tot de stemlokalen blokkeerde, terwijl ongeveer 6 miljoen Palestijnen buiten de Bezette Gebieden helemaal niet kunnen stemmen. 75 zetels voor Hamas en44 voor Fatah was het resultaat.

Niemand geloofde dat wat jarenlang gezaaid werd, nu dan toch een keer geoogst moet worden.

Na jarenlang tevergeefs op vreedzame manier steun te hebben gevraagd van de internationale gemeenschap voor een onafhankelijke staat, hebben de frustraties en wanhoop de mensen er toe gebracht te denken dat Israël alleen bestreden kan worden met dezelfde militaire kracht die ze zelf dagelijks ondergaan van de Israëlische bezettingsmacht.

Er zijn externe en interne factoren, die de monsterzege van Hamas hebben bewerkstelligd.

De al meer dan drie decennia voortdurende Israëlische bezetting aan de ene kant, die de Palestijnen tot wanhoop heeft gedreven, maar hun wil en streven naar onafhankelijkheid niet heeft gebroken, in combinatie met de afschuw en algemene publieke afkeer van de eigen corrupte leiders van Fatah, die als de Palestijnse Autoriteit het Palestijnse leven sinds de Oslo Akkoorden van 1993 heeft beheerst.

Het Westen probeerde alles te doen om deze zege te voorkomen; gaf zelfs geld aan Fatah om ”de terroristen van Hamas” uit het 132 zetels bevattende Parlement te houden. Dit is ironisch voor wie zich nog herinnert dat het NB Israël was, dat in de late 70-tiger jaren Hamas jarenlang direct en indirect financiëel steunde als tegenhanger van de toen zo gevreesde seculiere ‘terroristische’ PLO (Palestijnse Bevrijdingsbeweging). Volgens het aloude koloniale adagium: verdeel en heers.

Maar de religieuse Hamas heeft jarenlang, naast de ons bekende en gruwelijke zelfmoord brigades tegen Israëlische burgers, in alle stilte ook ziekenhuizen en scholen gebouwd en onderhouden en hun artsen en leraren ingezet en de bevolking op lokale schaal daadwerkelijk geholpen.
Terwijl de PA de afgelopen decennia bekend werd door hun corruptie. Berucht zijn bijv. De leveringen aan Israël door rijke Fatah politici/ zakenlieden van cement, dat gebruikt wordt voor de bouw van apartheids nederzettingen en de muur. [Tijdens de 2de Wereld Oorlog noemden we aannemers, die bunkers bouwden voor de Nazis collaborateurs]
Fatah  misbruikte zijn macht zo erg, dat het niet meer uit te leggen was. De Palestijnse bevolking kreeg langzamerhand het gevoel dat de PA leiding meer de Israëlische bezetting goedpraatte, dan hen probeerde te beschermen tegen die onafgebroken Israëlische vernietiging van huis en haard.

Velen vinden dat Israël en het Westen juist moeten onderhandelen met Hamas, die al bijna een jaar een staakt-het-vuren respecteert, terwijl de Israëlische buitengerechtelijke executies van Hamas leiders gewoon doorging. Er is een goede kans dat de politieke beweging en partij matigend zullen werken op de militaire tak, door de verantwoordelijkheid die Hamas nu opgelegd krijgt. Maar helaas is de eerste westerse reactie: ‘we geven geen geld meer’, dus geen salaris meer voor tienduizenden ambtenaren, wat een een feitelijk faillissement veroorzaakt, terwijl Israël ook meteen stopt met het overboeken van 50 miljoen BTW- en douane inkomsten voor de Palestijnen, die Israël n.a.v. de Oslo Akkoorden maandelijks int en door moet geven; ordinaire diefstal dus. Enkele EU- landen pleiten gelukkig om wat tijd te nemen, en zo Hamas een kans te geven zich te bewijzen.

  1. Hamas is gekozen via eerlijke verkiezingen, maar hebben Israël en het Westen het recht de verkiezingen ongeldig te verklaren door zelfs niet met de winnaar te willen praten?
  2. Had het Israëlische publiek in 1977 enige aarzeling om voormalig terrorist Menahim Begin te kiezen of in 2001 Sharon: staats terrorist no.1 en Sabra en Shatila moordenaar
  3. En wanneer Hamas de verdragen en akkoorden moet respecteren, moet Israël dat dan niet ook doen en mogen zij rustig doorgaan met het bouwen van nieuwe nederzettingen en de illegale muur, veroordeeld door het Internationale Gerechtshof in 2004?
  4. Hamas erkent Israël niet, maar erkent Israël dan wel een onafhankelijke Palestijnse staat, zoals in eindeloze UN - resoluties en verdragen voorgeschreven?

Hamas weet dat vele seculiere kiezers op hen gestemd hebben.
Deze week werd een peiling gehouden, waaruit bleek dat 84 % van de Palestijnen voor een vredes verdrag met Israël is, terwijl 75% van Hamas stemmers tegen de vernieting van Israël is.

Dus vriendinnen en vrienden:
er is altijd weer hoop dat de redelijkheid overwint en dus weer heel veel redenen om met ons samen 3 februari op het Spui aanwezig te zijn vanaf 12.45 uur

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www. ejymca.org

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermeldenDus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam