xx


xx
houden een wake op vrijdag 3 maart 2006

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

PALESTINA op de rand van de financiële afgrondDeze keer geven we een verklaring weer van een heel bijzonder lid van Vrouwen in het Zwart: Luisa Morgantini. Ze is lid van het Europese Parlement en voorzitter van de comissie voor ontwikkelings-samenwerking van het Europese Parlement; ze is een van de oprichtsters van Vrouwen in het Zwart Italie en van Vrouwen voor Vrede in Conflict gebieden. Ze was lid van de Italiaanse Palestina groep en tot 2004 voorzitter van de delegatie voor betrekkingen met de Palestijnse Wetgevende Raad vanuit het Parlement

Haar noodkreet gaat over het feit dat Israel nog steeds fondsen voor de PNA 'blokkeert' zoals de media schrijven, maar zoals we vorige maand ook al aangaven, eigenlijk gewoon steelt. Het geld hoort in overeenstemming met de Oslo Akkoorden en het Parijse protocol van 1994 iedere maand overgemaakt te worden aan het Palestijns Bestuur.

Ook de internationale gezant Wolfensohn heeft alarm geslagen bij het Kwartet [Rusland, USA,UN en EU]. Er is al een gat van 100 miljoen dollar. Een totale ineenstorting dreigt wanneer volgende week niet tussen de 60 en 80 millioen dollar wordt overgedragen om de februari salarissen van 140.000 Palestijnse ambtenaren te betalen. De EU zal 120 miljoen sturen voor de leninging van de ergste nood, een gebaar dat ook door Hamas als een positieve bijdrage wordt gezien. Het zou 'politiek verantwoord‘ zijn wanneer Israël nu de fondsen vrijgeeft als eerste stap naar eerbieding van het Internationaal Recht, dat zo vaak door Israël is geschonden, door de bezetting en de bouw van de muur.

Israël houdt al een percentage van het geld bij binnenkomst in en dat is weer een bewijs van de brute bezetting en collectieve strafmaatregelen voor de legale en transparante verkiezingen, waarin Hamas de grote overwinaar werd vorige maand. Het is een bedreiging voor de vrede van de hele regio, zoals ook het sluiten van de Karnui checkpoint laat zien. Daar komen de goederen Gaza binnen en gaan er weer uit; in drie weken is er al een schade van meer dan 10 miljoen dollar voor de toch al zwaar gehavende economie. Ook de verdere verdeling van gescheiden wegen in de West Bank levert grote schade op.
Morgantini vindt dat de Europese Unie niet mag zwichten voor de chantage van Israël, die zich anders dan Hamas niet aan het-staakt-het-vuren houdt en iedere dag invasies in Palesijns gebied houdt en burgers doodt. De enige weg naar een duurzame vrede is opkomen tegen de isolatie van Palestina, het doorzetten van 't staakt-het-vuren van Hamas en zoals Abbas heeft gevraagd de vredesplannen van de Roadmap uit te voeren

Zoals heel vaak zijn wij Vrouwen in het Zwart Nederland het met Luisa eens
en daarom vriendinnen en vrienden: er zijn weer heel veel redenen om met ons samen 3 maart op het Spui aanwezig te zijn vanaf 12.45 uur.

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www. ejymca.org

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden.Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam