xx


xx
houden een wake op vrijdag 7 april 2006

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 38 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Naar aanleiding van de verkiezingen in Israël vroeg het radioprogramma Stand.NL, dat iedere dag een stelling aan de luisteraars voorlegt over interessante politieke vraagstukken op 28 maart: De Nieuwe Israëlische regering moet de terugtrekking uit de Bezette Gebieden doorzetten“.

Hoewel geen officieel onderzoek, was de uitslag toch verrassend:
80% was het met de stelling eens, 20% oneens. Wij Vrouwen in het Zwart staan al jaren met onze wake op straat, waar we voortdurend discussiëren met het publiek en we merken de laatste 5 jaar dat er geleidelijk aan een omslag in het denken komt van de inwoners van het eens meest pro-Israëlische land van Europa. Werden we vroeger vaak uitgescholden en pamfletten nadrukkelijk geweigerd, de laatste tijd blijkt er een steeds grotere behoefte van het publiek aan informatie, we worden geprezen voor onze leuzen en opvallend veel mensen willen onze Nieuwsbrief lezen. We hopen dat we op onze bescheiden manier aan deze verandering hebben bijgedragen.

Drie dagen later vroeg Stand.nl: “Het is goed dat Nederland het contact met de Hamas regering verbreekt?“:
59% was het eens en 41% oneens met dit voornemen van de slaafse Nederlandse regering. Die mening verrast niet; er zijn zelfs meer voorstanders voor het behoud van contacten dan we durfden hopen, vooral omdat Hamas lange tijd door de aanslagen op burgers een slechte naam had en in het westen nog steeds als terroristische organisatie wordt aangemerkt.

Vrouwen in het Zwart zijn voor het aangaan van besprekingen met de - in legale, transparante verkiezingen - wettig gekozen regering en we zijn tegen de grootscheepse Israëlische blokkade van geld, dat volgens de Oslo Akkoorden aan de Palestijnen overgemaakt moet worden. Het dreigen met stopzetten van de hulp door het westen, waardoor honderdduizenden in grote nood komen, is ook een heel slecht idee.
Terwijl Hamas zich aan het staakt het vuren houdt en Israël doorgaat met z’n invasies. Gisteren werd de Palestijnse minister voor Jeruzalemse zaken Arafa gearresteerd en vastgehouden want hij is een inwoner van het door Israël bezette Jeruzalem en mag met z’n Israëlische identiteits kaart de Palestijnse West Bank niet in. Dat zal moeilijk regeren worden, want eigenlijk mag niemand van de nieuwe Hamas regering zijn eigen ‘Bantustan” in of uit. Maar dat is ook de bedoeling van Israël, het net geïnstalleerde kabinet het werken onmogelijk te maken en zo nieuwe verkiezingen af te dwingen, tot de uitslag hen bevalt

Sommige analisten vinden de uitslag van de verkiezingen in Israël een beetje positief, omdat voor het eerst alle rechtse + religieuze partijen samen ( 50 zetels van de 120) niet meer automatisch alle vredespogingen kunnen blokkeren. De arbeiderspartij, (20 zetels) van Peretz, de eerste oriëntaalse leider zegt vòòr onderhandelingen met de Palestijnen te zijn en kan met de Kadima partij – die slechts 29 i.p.v. de verwachte 45 zetels kreeg- gaan regeren. Maar die wil doorgaan met hun eenzijdige stappen, terwijl er nu voor het eerst ook een geheel racistische partij 11 zetels heeft behaald; ene Liebermann, ex-rus, roept openlijk op alle Arabieren (een vijfde van de hele Israëlische bevolking) in Israël, het land uit te gooien, in een soort uitruil voor de nederzettingen.
Nog erger is de uitslag van een officieel onderzoek uitgevoerd door de gerespecteerde Israëlische organisatie ‘Geocartographia’ voor het ‘ Centrum voor de strijd tegen Racisme’, opgericht door Palestijnse en Israëlische wetenschappers. Daaruit blijkt dat 63% van de Joodse Israëli’s de Palestijnse Israëli’s als een bedreiging voor de staat vinden, 50% zou nooit een Palestijn in hun huis willen ontvangen, 40% wil dat de staat de emigratie van Arabisch Israëlische burgers bevordert en 34% was het eens met de uitspraak dat Arabische cultuur inferieur is aan de Israëlische cultuur.
Ahmed Tibi, een Arabisch-Israëlisch parlementslid zegt: het loont om racist te zijn, omdat racisme altijd ongestraft blijft en steeds kan worden verdedigd door het zelf-verdedigings mechanisme: we zijn niet veilig.
“Racisten zijn al een hele tijd geleden van de straat tot de regeringszetels doorgedrongen”

En een ander Arabisch-israëlisch parlementslid Taleb el Sana is niet verrast door de uitkomst.
'Het bewijst dat het niet om een paar mensen gaat, een heel zorgelijk fenomeen, dat vraagtekens zet bij het wezen van de hele Zionistische beweging, zegt hij.

En daarom vriendinnen en vrienden er zijn weer heel veel redenen om met ons samen 7 april op het Spui aanwezig te zijn vanaf 12.45 uur!

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant! „De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl).
weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www. ejymca.org

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beiden goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam