xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 juni 2006

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
5 jaar Intifada en 39 jaar bezetting is meer dan genoeg!

In de vorige nieuwsbrief opperden we dat: Israël de net geïnstalleerde Hamas regering het werken onmogelijk wil maken en zo nieuwe verkiezingen af dwingen, net zo lang tot de uitslag hen bevalt.
Nu kunnen we er aan toevoegen dat Israël nog steeds Palestijnse belastinggelden achterhoudt, waardoor meer dan 100.000 gezinnen geen inkomen hebben enmet Amerikaanse steun openlijk wapens geeft aan president Abbas om die tegen Hamas leden
te gebruiken en zo een burgeroorlog helpen creëren.
En tenslotte moet de internationale financiële boycot van de US en de EU het al zo lang geteisterde land economisch helemaal platleggen, waardoor zieken niet meer behandeld kunnen worden en hongersnood dreigt.

Dit is in het kort het scenario van de westelijke wereld en Israël:
Straf voor het houden van democratische verkiezingen, die door waarnemers als eerlijk en transparant zijn aangemerkt.
Hoe kunnen we de mensen uitleggen dat deze economische boycot zich niet richt tegen de bezetters, die jarenlang mensenrechten en alle VN resoluties schenden, maar tegen de slachtoffers van deze bezetting?

Vorige week sprak de bekende arts en presidentskandidaat Mustafa Barghouti op het Nederlands Sociaal Forum. Hij karakteriseerde Israël als een apartheidsstaat; de muur als een scheiding tussen Palestijnen en andere Palestijnen i.p.v. tussen Israëlers en Palestijnen en de nooit te stillen behoefte aan water als de onderliggende motivatie voor de bouw van de muur en de blijvende bezetting van de West Bank. Nu al beschikt een gemiddelde Israëlier over 128 kubieke meter water tegenover 26 kubieke m. voor een Palestijns gezin.
Hij vroeg het publiek hun regeringen onder druk te zetten om:

  1. de westerse wapenhandel met Israël te stoppen,
  2. te zorgen voor internationale aanwezigheid in Palestina
  3. de westerse boycot van Palestina te doorbreken
  4. uitvoering van het advies[afwijzing] over de muur van het Internationaal gerechtshof in Den Haag

Belegerd, geboycot en bezet
Om alle bovengenoemde redenen scharen we ons daarom van harte achter de acties van de gezamenlijke Israëlische vredesgroepen, n.a.v. een urgente oproep van hun Palestijnse contacten, die zojuist een nieuwe coalitie opricht hebben:

The new Coalition against Boycott and Siege met hun leuze:

Help Israël coalition of peace groups bring aide to the Palestinians - besieged, boycotted, occupied.

Ze beginnen hun protest op 3 juni in Tel-Aviv, de week dat de bezetting zijn 40ste jaar in gaat. Op 10 juni gaat een konvooi met voedsel naar het bezette Nablus en The Physicians for Human Rights brengen medicijnen aan plaatselijke ziekenhuizen.
Belastingvrije donaties kunnen via Gush Shalom p.o.b. 3322 Tel Aviv 61033 worden gegeven; voor vragen info@gush-shalom.org of via Sivmo, het Nederlandse steuncomite Israëlische Vredesgroepen en mensenrechten Organisaties. Postbankno: 61 81 625 o.v.v. Coalition Campaign Medicines and Food for Palestinians

Weer genoeg redenen lieve vriendinnen en vrienden om met ons vrijdag 2 juni

-trek s.v.p. iets zwarts aan- op het Spui te komen staan.

PS: Als jullie willen deelnemen aan de actie ‘Plant een Olijfboom’ kunnen jullie (per boom) 20 euro storten op rekening 67.67.61.046 ten name van ICCO Zeist en onder vermelding van ‘Olijfboomactie’ en uw adres. Van ICCO ontvangen jullie een persoonlijk certificaat. ICCO zal het aankoopbedrag van de eerste 500 inzendingen verdubbelen. Zodoende worden er voor de eerste 500 gesponsorde olijfboom telkens 2 bomen geplant!
„De aanplant geschiedt in de hele Westelijke Jordaanoever en in overleg met gedupeerde boeren.“ Voor nadere informatie en brochures van deze campagne, neem contact op met Martin Siepermann bij ICCO (martin.siepermann@icco.nl). weblinks: www.ymca.nl, www.ywca.nl, www.ejymca.org

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 maart op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam