xx


xx

roepen op tot de demonstratie van de gezamelijke organisaties
op 22 juli 13.00 uur Beursplein

Luid de noodklok: Stop de oorlog tegen de Palestijnen

De demonstratie wordt ondersteund door o.a. Paul Aarts (Universiteit van Amsterdam) . Miriyam Aouragh (Samen Tegen Racisme) . Naima Azough (GroenLinks) . Mohammed Benzakour (publicist) . Lily van den Bergh (Vrouwen in het Zwart) . Jacqueline de Bruijn (politicologe) . Rene Danen (coördinator Keer het Tij) . Bart Griffioen (Internationale Socialisten) . Jaap Hamburger (Een Ander Joods Geluid) . Wim Lankamp (Nederlands Palestina Komitee) . Ahmed Marcouch (PvdA) . Anja Meulenbelt (SP) . Mohamed Rabbae (Genoeg is Genoeg) . Tariq Shadid (Palestijnse Gemeenschap Nederland) . Martin Siepermann (UCP) . Zaid Tayem (Palestijnse Gemeenschap Nederland) . Henk Wichard (SP)
[voor tekst poster zie:’ Luid de Noodklok’ in Nieuwsarchief 22.07.06]

Bijna 2 jaar nadat het Internationale Gerechtshof in Den Haag de bouw van de muur unaniem veroordeelde, waren op 7 juli 100 mensen aanwezig op onze wake van Vrouwen in het Zwart, [hieronder een van vele foto's] waaronder vertegenwoordigers van de Palestijnse Gemeenschap, het Ned. Palestina Komite, verschillende Amsterdamse deelraden, Vrouwen voor Vrede, de Marokkaanse organisatie Emcemo, Spaanse en Zweedse Vrouwen in het Zwart, Ethiopische en Turkse organisaties.

spui\


Aanwezige SP Amsterdam-fractie voorzitter Remine Alberts en PvdA raadslid Jesse Bos uiten hun verontwaardiging over het disproportionele geweld dat Israël gebruikt en het aantal doden en gewonden n.a.v. de gevangenneming van een Israëlische korporaal tegen de hele bevolking van Gaza, collectieve straffen, die een oorlogsmisdaad zijn volgens de Geneefse Conventie.
Ze zeiden dat vragen van parlementsleden PvdA Bert Koenders en SP-Harry van Bommel aan minister Bot onbeantwoord bleven. Net als de protestbrief, die 46 organisaties, waaronder de onze, aan minister Bot hadden aanboden.
A.s vrijdag 21 juli zal Bot voor het eerst vragen beantwoorden in de 2de kamer.

De eisen, die Vrouwen in het Zwart in hun oproep aan minister Bot en de EU verwoorden, werden door de aanwezigen onderschreven, nl om de politieke en economische druk van de internationale gemeenschap op Israël op te voeren en de Israëlische regering op te roepen:

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam