xx


xx
houden een wake op vrijdag 1 september 2006

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
6 jaar Intifada en 39 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Generaal Peled in Ha'aretz 1972:
'De stelling dat er in juni 1967 een reeël gevaar voor genocide voor ons volk bestond en dat Israël vocht voor zijn fysieke bestaan was slechts bluf, die geboren en verbreid werd na de oorlog.'


Hoe kan het gebeuren en wat een schande dat de VN Veiligheidsraad onder aanvoering van Amerika en met uitdrukkelijke steun van de Nederlandse regering een staakt- het- vuren in de Libanon oorlog, meer dan een maand wist tegen te houden, en dus medeverantwoordelijk is voor honderden doden en gewonden. Wekenlang keken miljoenen mensen op hun TV verbijsterd naar deze zinloze vernielingen, maar hoewel de bombardementen door de EU buitenproportioneel werden genoemd, vond men toch dat "de Israëli's hun werk moesten kunnen afmaken " "Geef ons nog één week, een paar dagen en we vernietigen Hezbollah voor altijd" riepen de Israélische generaals en gooiden meer bommen, 150.000, in één maand dan Sharon tijdens de hele invasie in Libanon in 1982.
Ze kregen een week, vier weken, ze waren er bijna, maar nog niet helemaal, want de duizenden Katyusha raketten bleven in Noord Israël neerkomen en ontwrichtten ook het leven daar, maar de schuilkelders beperkten het aantal doden tot 41 burgers, (waaronder Arabische Israëliers, die geen schuilkelders bezaten) naast het hoge aantal van 118 soldaten.

Ondertussen proberen de meer dan een miljoen vluchtelingen in Libanon terug te keren naar de chaos en ruines van hun huizen en dorpen, Bijna onmogelijk door de nog dagelijks ontploffende 100.000 clusterbommen, die Israël in de laatste tijdspanne voor de wapenstilstand nog gauw over Zuid Libanon strooide. Er vallen nog dagelijks doden en gewonden, naast de 1300 oorlogs doden, de meesten burgers, waarvan 300 kinderen. Aantal gedode of gevangen genomen Hezbollah strijders is onbekend.

VN hoofd Humanitaire Zaken Jan Egeland noemt deze last minute acties immoreel van Israël, Hij riep wapenleverancier no1: Amerika moet daarover Israël op het matje roepen.
Maar het is juist de VS, die tijdens dit conflict vaak - weer met toestemming van Bot vaak via Schiphol - extra wapen leveranties stuurt, de U.S. Arms Export Control Act verbiedt dit in oorlogstijd- en van plan is 100 F161 vliegtuigen te leveren, die in staat zijn om naar Iran en terug te vliegen, de ge-update versie van de F16, waarmee het Israëlisch leger in 1981 de Irakese nucleaire reactor bombardeerde.

De bekende, zeer goed geïnformeerde journalist Seymour Hersch schrijft in de Newyorker (21.8.06), dat al lang voor de ontvoering van de soldaten deze oorlog gepland was en gepusht werd door het Witte Huis om te zorgen dat bij een eventuele aanval op de Iraanse reactor, Hezbollah al z'n raketten zou hebben opgesoupeerd, zodat ze niet als vergelding tegen Israël zouden kunnen worden gebruikt. En verder als test voor de Iraanse reactor: met hoeveel succes kunnen vanuit de lucht ondergrondse bouwwerken aangevallen worden.

Inplaats van de gevangen genomen soldaten uit te ruilen, zoals in het verleden, voor enigen van de 10.000 Palestijnse en Libanese gevangenen, waaronder vrouwen en kinderen, die jaren in Israëlische gevangenissen zitten, denkt de corrupte luchtmacht generaal dat de beste manier om de vijand te bestrijden is, de hele civiele infrasctructuur van het land kapot te gooien en Zuid Beiroet, dat alleen schijnt te bestaan op één grote luchtfoto, weg te vagen. De Israëlische VN-vertegenwordiger wist te melden dat Libanon blij mocht zijn met de bommen, want dan zou de hele bevolking tegen Hezbollah in opstand komen.
Uit de hemel vallen pamfletten: 'U hebt nog een uur en dan weg wezen, anders bent u [arme mensen en ouden van dagen] ook een terrorist.'
Om vervolgens de vluchtende bewoners in hun auto's te raken. De eerste voorzichtige schatting: 15.000 flatgebouwen,140 bruggen en kwart van alle viaducten, irrigatiekanalen, 94 wegen, 35.000 huizen en kantoren kapot.Volgens Jean Fabre van het VN ontwikkelingsprogramma(UNDP) is het hele,goed lopend 15 jarig economisch en sociaal herstelprogramma voor Libanon in 1 maand vernietigd.


Het resultaat is weer het omgekeerde van wat beoogd werd: Hezbollah, die jarenlang scholen en ziekenhuizen voor de bevolking heeft gebouwd, langzaamaan een volksbeweging is geworden, met ministers in het Libanese kabinet en parlementsleden, die als enige weerstand weet te bieden aan de overweldigende legermacht, het 4de sterkste leger ter wereld, zoals ze ook in 2000 de Israëlis tot een vervroegde aftocht dwongen, is populairder dan ooit zowel in Libanon als in de hele Arabische wereld.

In dezelfde tijd krijgen de bewoners in Gaza een telefoontje naar hun mobiel: over 10 minuten komen we uw huis platgooien; daar zijn door de Libanon oorlog uit het zicht van de wereld medias sinds eind juni 200 doden gevallen en honderden gewonden. Het gebied is hermetisch afgesloten:, zieken gewonden, niemand kan er in of uit. Door gebrek aan electra werken waterpompen niet, waardoor kinderen ziek van vervuild water worden. De voedselsituatie is alarmerend. In de West Bank gaat het 'normale'leven door: arrestaties, urenlange rijen bij de checkpoints, iedere dag geweldloze demonstraties tegen landroof bij de muur. Steeds meer parlementsleden en belangrijke Hamas leiders worden opgepakt. De ontvoering van de minister van onderwijs, wat een timing, net nu de scholen weer hopen te kunnen beginnen.-


Alle partners voor vrede worden gearresteerd, ontvoerd en zo nodig gedood

De Arabische Top in 2002 bijeen in Beiroet, had een vredesvoorstel. Dat was het sein voor de invasie van Ramallah,Bethlehem en andere steden op de Westbank.

Ook nu waren gematigde Hamaspolitici, vlak voor het begin van de invasie bezig met een vredesplan, samen met Israëlische rabbijnen, allen met naam en toenaam genoemd in een artikel van een Brits onderzoeksinstituut Omega, -waarom lezen we daar nooit iets over in enige krant- met een gezamelijk uitgewerkt concept om korporaal Shalit vrij te laten en een vredes-ontwerp op basis van de 1967 grenzen en erkenning van Israël. Minister president Olmert en leden van het kabinet van Hamas werden uitvoerig op de hoogte gehouden van de besprekingen. Een paar uur voor de geplande persconferentie in Jeruzalem, dreigt de geheime dienst Shin Beit de twee Palestijnen te arresteren wanneer ze op de persconferentie verschijnen. Die wordt afgelast, de volgende dag begint de invasie in Gaza en werden de onderhandelaars Khaled Abu Arafa, de Palestijnse minister in het kabinet voor Jeruzalem en Muhamed Abu Tir, vooraanstaand lid van het Palestijnse parlement, samen met een derde van alle Palestijnse ministers weggevoerd naar de gevangenis.


Oorlog is in orde

Gaan de VS en Israël conclusies trekken uit deze, nu eens verloren, oorlog, waar meer dan 90 % van de Israëlische bevolking achterstond? Kan het na Afghanistan en Irak nu eindelijk eens ophouden? Reflexie misschien, eindelijk eens bedenken dat praten met de tegenstander, wellicht na 60 jaar Midden Oosten geweld, wel iets zou kunnen oplossen?
Uit interviews met Israëlische reservisten blijkt daar niets van. Hoe leren we van deze fouten? is de vraag. 'Oorlog is in orde, maar dan moeten training en uitrusting wel goed zijn' zegt er een. Een ander: "we zijn slap geworden door 40 jaar Palestijnen te onderdrukken, zo makkellijk dagelijks ongewapende mensen midden in de nacht uit hun huizen sleuren, hun land afpakken, als politiemacht optreden. Misschien zijn we wel verwend geraakt door het goede leven; misschien moeten we harder worden. We moeten klaar zijn voor de derde wereldoorlog."
Dat laatste zeggen de Zionistische Christenen in Amerika ook, die zeker weten , dat binnenkort de wereld vergaat en onbewust daar graag een handje bij helpen.

Gestoorde geesten denken vaak dat ze door kunnen gaan met hetzelfde en toch een ander resultaat verwachten. Zonder het echte probleem aan te willen pakken: de ontruiming van de Bezette Gebieden en een levensvatbare staat voor de Palestijnen, kunnen Bush, Blair en Olmert, met applaus van onze minister Bot, slechts de volgende oorlog bedenken en helpen voorbereiden.

Wij willen die niet en dus weer genoeg redenen, lieve vriendinnen en vrienden om met ons vrijdag 1 september - trek s.v.p. iets zwarts aan - met zeer velen op het Spui te komen staan.
Wilt U geld geven voor medicijnen en voedsel?

De zojuist ogerichte New Coalition against Boycott and Siege met hun leuze:
Help Israël coalition of peace groups bring aide to the Palestinians- besieged, boycotted, occupied
sturen konvooien met voedsel naar het bezette Nablus en The Physicians for Human Rights brengen medicijnen aan plaatselijke ziekenhuizen. Belastingvrije donaties via Sivmo, het Nederlandse steuncomite Israëlische Vredesgroepen en mensenrechten Organisaties.
Postbankno: 61 81 625 o.v.v. Coalition Campaign Medicines and Food for Palestinians


We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam