xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 februari 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
6 jaar Intifada en 40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Soms is het nodig in deze hectische tijden, met iedere dag die stroom van slecht nieuws berichten, je eens te bezinnen op de achtergronden van de problemen, die we maandelijks in deze nieuwsbrief beschrijven.
Bijvoorbeeld het ontstaan en de oorzaken van wat het Israëlisch/Palestijns conflict wordt genoemd. Afgelopen week-end was er die gelegenheid, toen Israëls moedigste, meest principiële en briljante historicus Ilan Pappe in Amsterdam een aantal lezingen gaf ter gelegenheid van z'n nieuwste boek met de duidelijke titel: 'The Ethnic Cleansing of Palestine'

Het taboe onderwerp voor het eerst in Israël bij name genoemd: Etnische Zuivering, want dat was het en dat is het en die stelling wordt gestaafd met een groot aantal wetenschappelijke bewijzen en documenten, o.a.uit onlangs geopende Israëlische militaire archieven. Pappe leerde Arabisch om Palestijnse bronnen te kunnen lezen en ooggetuigen te kunnen ondervragen en hij onderzoekt in dit spannende boek de mechanismes van het zuiverings plan, al vanaf december 1947 in werking en uitgevoerd met executies, bombardementen, de verdrijving van meer dan een miljoen Palestijnen en de stelselmatige verwoesting van hun dorpen.

Ook wilde Pappe weten hoe het mogelijk was en is, dat de rest van de wereld deze misdaden kon vergeten en zo de daders van de Zionistische beweging de mogelijkheid gaf hun wandaden tot de dag van vandaag te ontkennen. De bekendste van de 11 mensen, die in Maart 1948 in Tel Aviv het formele besluit namen om de Palestijnen, die generaties in Palestina hadden geleefd en gewerkt, met alle middelen het land uit te jagen, wat we nu misdaden tegen de menselijkheid noemen, was Ben Goerion: de eerste premier van de staat Israël, die hij zelf uitriep, een dag voor het einde van het Brits Mandaat.
In zijn dagboeken en biografie is hij opmerkelijk eerlijk en recht door zee over zijn doel:
'de inheemse arabische bevolking moet weg.'

Al ver voor de wereldoorlogen had de Zionistische beweging de toen begrijpelijke visie dat het in Europa niet veilig voor de Joden was en dat er dus een veilige haven gevonden moest worden voor vervolgde joodse mensen. Voor het eerst werd het Judaisme, tot dan als religie beschouwd, door de Zionisten getransformeerd tot een seculaire, nationale beweging. Voor, tijdens en na de 2de Wereldoorlog waren toen ook al veel niet-zionistische Joden het hiermee niet eens. (*)

De problemen begonnen toen er een land -Palestina- werd uitgezocht, waar in tegenstelling tot de vaak herhaalde mythe/uitspraak: een land zonder volk voor een volk zonder land, wel degelijk een bevolking aanwezig was. En met het ontvolken van het land met volk, zijn de Israëliers al bijna 60 jaar bezig.
De VN heeft veel te laat met resolutie 194 een poging ondernomen om alle vluchtelingen, die waren verdreven terug te laten keren, maar omdat de sancties, waar mee gedreigd werd, niet werden doorgezet, en het Westen verder niet protesteerde, kreeg Israël toen al het idee, dat mensenrechten niet golden wanneer het z'n doel, om ten minste een 80% joodse meerderheid in de jonge staat te bewerkstelligen, wilde bereiken.
Het resultaat: 85% van de Palestijnen, die in de gebieden woonden, wat later Israël werd, werden vluchtelingen en nu is de schatting, dat er meer dan 7 millioen Palestijnse displaced persons en vluchtelingen zijn

Pappe keert de stelling om, die zegt dat de in '48 gevoerde oorlog tragisch genoeg leidde tot het verdrijven van de Palestijnse bevolking, maar hij zegt dat het doel van de Zionistische leiders altijd geweest is : de etnische zuivering van geheel Palestina, om de exclusief joodse staat te kunnen realiseren. Een andere historicus, de zionistische Benny Morris heeft al eerder met documenten aangetoond dat de verdrijving al begonnen was vòòr de oorlog met de Arabische troepen, terwijl er geen enkel bewijs is dat de Palestijnen vluchtten op instigatie van hun eigen leiders. Over de feiten zijn beide historici het ongeveer eens, maar Morris meent dat de zuivering gerechtvaardigd was en Pappe vindt het een misdaad, die door het Israëlische volk erkend moet worden, evenals het Palestijnse recht op terugkeer, vòòr er ooit sprake van verzoening kan zijn.

(*) Op 4 december 1948 publiceerde de New York Times een brief van Hannah Arendt, die ondertekend was door een groep prominente Amerikaanse joden, waaronder Albert Einstein. Daarin werd hevig geprotesteerd tegen het bezoek dat de zionistische leider (en in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw premier van de staat Israël), Menahem Begin, aan de Verenigde Staten zou brengen. Enkele maanden daarvoor had deze Begin een eenheid van de zionistische terreurgroep Irgoen aangevoerd, toen die het dorp Deir Yassin had uitgemoord. Bij deze slachtpartij kwamen 245 Palestijnse vrouwen, kinderen en ouderen om het leven.
Deir Yassin, een dorpje in de buurt van Jeruzalem, had tot dan in vrij goede verstandhouding geleefd met de joden, die zich in de regio hadden gevestigd. De slachtpartij in Deir Yassin zorgde voor een heftige paniekreactie onder de Palestijnen, die massaal op de vlucht sloegen. Hannah Arendt en Albert Einstein waarschuwden in hun open brief voor de gevaarlijke Menahem Begin, die "bezig is een fascistische partij te organiseren en die een mengeling van ultranationalisme, religieuze mystiek en rassensuperioriteit predikt."

Deze mengeling komt ons bekend voor. Dus genoeg reden, lieve vriendinnen en vrienden voor ons om vrijdag 2 februari [trek s.v.p. iets zwarts aan] met zeer velen op het Spui bij onze wake te komen staan.

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV. Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam