xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 maart 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
6 jaar Intifada en 40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Terwijl de speciale VN rapporteur John Dugard zojuist een rapport heeft geschreven waarin hij Israël vergelijkt met de vroegere apartheids staat Zuid-Afrika, verzonden de Vrouwen in het Zwart uit Wenensamen met de 'Jewish Voice for a just Peace' in Oostenrijk en de Italiaanse Vrouwen in het Zwart de volgende brief aan de Hoge Vertegenwoordiger voor Gemeenschappelijke Buitenlandse- en Veiligheids Zaken: Javier Solana, met een copie aan de EU Commisaris voor Buitenlandse Betrekkingen Benita Ferrero-Waldner.
Wij zijn het eens met deze oproep, die we van harte ondersteunen en hierbij vertalen.

Geachte heer,
We schrijven U om U met klem te verzoeken positief te reageren op de overeenkomst, die is gesloten tussen Fatah en Hamas op 9 februari in Mecca onder de auspiciën van Saudi Arabië.
Sinds de verkiezing op 25 januari 2006 van Hamas, verkiezingen, die door iedereen als democratisch, vrij en eerlijk worden beschouwd, heeft de Europese Unie samen met de VS een paralyserende boycot van de Palestijnse Autoriteit tot stand gebracht en met de introductie van het Tijdelijk Internationaal Mechanisme de wettig verkozen regering aan de kant geschoven. Bovendien hebben zij stilzwijgend toegestaan dat Israël de Palestijnse belasting en douane inkomsten- nu al 700 miljoen dollar- tegen de regels in niet aan de Palestijnen heeft overhandigd

Een jaar na de verkiezingen zien we de vreselijke resultaten van deze politiek van isolatie en het toestaan van Israëls illegale, unilaterale acties:
In Gaza leeft 75% van de bevolking in totale armoede en is afhankelijk van voedsel hulp. In de West Bank is dat 'slechts' 50%. Werkeloosheid in de Bezette Gebieden ligt tussen de 40 en 50%. [Sommige economen zeggen dat maar 31% van de Palestijnen werk heeft]
Ook alle ambtenaren, die 23% van de bevolking uitmaken, hebben in geen maanden hun salaris ontvangen
De blokkade van goederen, die Gaza niet in kunnen, heeft er voor gezorgd dat kapot gemaakte water voorzieningen en riolen niet gerepareerd kunen worden, waardoor door water overdraagbare ziektes zich verspreiden, speciaal onder kinderen.
De verhoogde spanningen door de vreselijke levensomstandigheden, gecombineerd met het opzetten van een alternatieve regering, noodzakelijk geworden doordat de hulp werd overgedragen van de Palestijnse Autoriteit naar het Bureau van de President , hebben bijgedragen aan het uitbreken van geweld tussen Fatah en Hamas. Natuurlijk zijn beide partijen zelf verantwoordelijk voor hun gewelddadige acties, maar de politiek van onze regeringen heeft zeker bijgedragen aan dit resultaat.
We verzoeken U de totstandkoming van deze overeenkomst tussen Fatah en Hamas aan te grijpen om onmiddellijk de democratisch verkozen Palestijnse regering te erkennen. Dit kan de laatste kans zijn.
We vragen U ook met klem een actievere en minder eenzijdige politiek te gaan bedrijven, die er op gericht moet zijn de dialoog tussen Israëlis en Palestijnen te bevorderen, die nodig is om formele onderhandelingen te herstarten. Onderhandelingen, die zonder uitstel moeten leiden tot een rechtvaardig einde van het conflict: een levensvatbare Palestijnse staat naast de Israëlische staat , gebasserd op wederzijdse veiligheid. Als een eerste stap dringen we er bij U op aan om alles in het werk te stellen om de Israëlische expansionistische nederzettingenpolitiek in Oost -Jeruzalem en de West Bank te stoppen. Net als het onafgebroken doden van onschuldige Palestijnse burgers en het verwoesten van hun huizen. Deze wandaden maken iedere aanzet tot vrede en gerechtigheid voor Palestijnen zowel als Israëlis onmogelijk .

De Europese Unie kan niet langer gegijzeld blijven door Israël, een staat die bij voortduring het internationaal recht schendt en die al veertig jaar Palestijns gebied bezet in strijd net vele VN resoluties. We hopen van harte dat de Europese Unie zich zal houden aan haar oorspronkelijke principes van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid voor allen.

Dat is natuurlijk waar wij ook op hopen.
Dus genoeg reden, lieve vriendinnen en vrienden voor ons om vrijdag 2 maart [trek s.v.p. iets zwarts aan] met zeer velen op het Spui bij onze wake te komen staan.

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV. Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam