xx


xx
houden een wake op vrijdag 6 april 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
6 jaar Intifada en 40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

In juni van dit jaar is het 40 jaar geleden (1967) dat Israël de Westelijke Jordaanoever, de Gaza-strook en Golan-hoogvlakte heeft bezet. Geen militaire bezetting heeft zo lang geduurd als deze Israëlische. Om hierop de aandacht te vestigen willen meer dan 25 organisaties, waaronder ook Vrouwen in het Zwart in die periode allerlei activiteiten organiseren onder het motto GENOEG! Ook internationaal komen er vele activiteiten, zoals enorme demonstraties in New York 
Brussel en Londen (Trafalgar Square) op 9 juni. Binnenkort meer nieuws.
 
Ook het volgend jaar 2008 is voor de Palestijnen een belangrijk herdenkingsjaar.
Op 29 november 1947 besloot de VN het Mandaatgebied Palestina op te delen in een joods en een arabisch deel. In mei 1948 werd de joodse staat Israël uitgeroepen, na een oorlog, die door de Israëli's de Onafhankelijkheids Oorlog wordt genoemd, maar voor de Palestijnen voor altijd de Catastrofe ( Nakba) zal blijven. Bijna een miljoen Palestijnen werden van huis en haard verdreven en honderden Palestijnse dorpen werden met de grond gelijk gemaakt.
Wie meer over die cruciale periode te weten wil komen, verwijzen we naar het zojuist uitgekomen boek van de Israëlische historicus Ilan Pappe (zie onze Nieuwsbrief van februari, toen Pappe hier lezingen hield ) met de zeer duidelijke titel: 'The Ethnic Cleansing of Palestina'.
 
Er zijn zoveel tragische conflicten in de wereld, die we dagelijks op ons netvlies krijgen:
Irak, Afghanistan, Darfur om een paar te noemen, die allemaal grote stromen vluchtelingen veroorzaken. Te vaak wordt helaas vergeten dat anno 2007 de Palestijnse vluchtelingen populatie met meerdan vier miljoen vluchtelingen de grootste ter wereld is.
 
We werken aan een oproep- 'een motie van Ontzetting' over de veertigjarige bezetting, die op het ogenblik door vele maatschappelijke organisaties wordt besproken en we jullie binnenkort toesturen. 
Deze hartekreet:' Ik ben ontzet'  is ook gericht aan onze regering [ PvdA, CDA CU]:
NB  ' Het enige Europese land dat nog bezwaar maakt tegen een voorzichtige ontdooiing van de relatie met de nieuwe Palestijnse regering is Nederland {NRC 24 maart} !!!!!
 
Maar laten we gematigd optimistisch eindigen: de Arabische leiders hebben vorige week in Riad de Israëlische regering opgeroepen het Arabische vredesvoorstel voor het Midden Oosten aan te nemen: - normale relaties van alle Arabische landen met Israël in ruil voor terugtrekking uit de Bezette Gebieden, het ontstaan van een Palestijnse staat en een eerlijke oplossing voor de vluchtelingen-
Niets nieuws onder de zon: het voorstel dateert van 2002. Het antwoord van Israël was toen: grootscheepse invasies in de West Bank. Ditmaal is Olmert onder druk bereid op de Saudi- Arabische uitnodiging in te gaan, al is ook nu weer de automatische reflex: invasie, ditmaal is het Gaza waar de Palestijnen weer de prijs betalen.

Dus genoeg reden, lieve vriendinnen en vrienden om  vrijdag 6 april [trek s.v.p. iets zwarts aan] met zeer velen op het Spui bij onze wake te komen staan.

We waren vorig jaar op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV.
Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no vermelden. 

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam