xx


xx
houden een wake op vrijdag 4 mei 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
6 jaar Intifada en 40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Meer dan 20 Nederlandse organisaties, waaronder Vrouwen in het Zwart zijn al maanden bezig allerlei activiteiten te organiseren onder het motto 'We zijn ontzet!'
Ontzet omdat in juni van dit jaar de Israëlische militaire bezetting van de Westelijke Jordaan-oever inclusief Oost Jeruzalem, de Gaza-strook en Golan-hoogvlakte al 40 jaar aan de gang is! Ook internationaal worden op 9 juni grote demonstraties voorbereid tegen deze langst durende bezetting oa. in New York, Brussel en London (Trafalgar Square).

De Israëlische regering, gedemoraliseerd en totaal verzwakt door politieke & corruptie schandalen, slaat het Arabische vredesvoorstel - dat al uit 2002 stamt- weer af en is alleen maar bezig, zoals de kranten koppen luiden:" een betere Minister-President te zoeken, die de volgende oorlog kan voeren" . Dat een politiek leider ook de komende vredes besprekingenzou kunnen aanvoeren, daar houdt bijna niemand zich mee bezig.

Steeds meer internationale organisaties komen tot de conclusie dat er nu ook andere vreedzame middelen moeten worden ingezet, naast manifestaties & demonstraties, om een einde te maken aan dit te lang durende onrecht tegen de Palestijnse bevolking, mede door het stelselmatig niet uitvoeren van honderden VN resoluties en het negeren van het advies van het International Gerechtshof tegen de bouw van de Muur op Palestijns grondgebied.

Volgens aloud Hollands recept: 'Wie niet horen wil, moet maar voelen', komen steeds meer boycot activiteiten van de grond, vooral in Engeland. Al in 2005 werd door vertegenwoordigers van meer dan 100 Palestijnse Civil Society organisaties opgeroepen tot een boycot tegen Israël. Vele Palestijnse vakbonden, vluchtelingen organisaties, politieke partijen, gezondheidsgroepen en educatieve centra, vragen burgers over de hele wereld hun regeringen onder druk te zetten om embargoes en sancties tegen Israël voor te bereiden, zoals tegen Zuid Afrika in de Apartheid tijd.

De Britse BIG- Boycott Israëli Goods (www.bigcampaign.org) is al enige tijd bezig om verkoop en marketing van goederen en producten te verhinderen, die uit de illegale West Bank nederzettingen komen en van Israëlische firma's, waarvan bekend is dat ze misbruik maken en profiteren van de bezetting. Dat doen ze samen met 'Enough' een nieuwe coalitie van Britse vakbonden, mensenrechten - en vredes organisaties. In Nederland willen de FNV en CNV niet met ons meewerken, zelfs niet eens onze verklaring ondertekenen n.a.v. onze a.s. activiteiten tegen 40 jaar Bezetting o.a. op 5 juni in Den Haag en 9 juni op de Dam in Amsterdam, waarover spoedig nadere berichten.

De al zo zwaar getroffen Palestijnse economie wordt extra geplaagd door hoge transactiekosten voor export vanuit de West Bank, die 70% hoger zijn dan voor dezelfde Israëlische producten. De settlers zoeven over de - uitsluitend voor hen toegankelijke- apartheids- wegen en vervoeren zo snel hun spullen, zonder de eindeloze wegblokkades, kapotgemaakte wegen of uren wachten in de brandende zon, wat de Palestijnen iedere dag meemaken. Allerlei burocratische voorschriften, hebben niets met veiligheid te maken , maar meer met ordinair pesten, terwijl de Palestijnse zakenmensen ook verplicht zijn uitsluitend via Israëlische tussenpersonen hun goederen te laten vervoeren. De Israëli's betalen daarvoor geen belastingen aan de Palestijnse Autoriteit, wat een verder verlies voor de Palestijnse economie betekent.

BIG kreeg al veel publiciteit in de Israëlische pers, toen onlangs een net opgerichte afdeling van joodse Britten en in Engeland wonende Israëliers:
J-BIG genaamd, een grote picketline hield bij Carmel-Agrexco. Deze export my, die voor 50 % in handen is van de Israëlische staat, exporteert naar Groot-Brittanie60 % van zijn groenten en fruit, heel veel daarvan is uit de illegale nederzettingen.

Carmel-Agrexco verbouwt zijn producten op geconfisceerd land in de Jordaan Vallei en laat Palestijnen voor minder dan het minimum loon werken. Carmel kan zijn fruit in 24 uur naar Europa vervoeren, terwijl de Palestijnse boeren niet door de illegale checkpoints heenkomen, waardoor de meeste landbouw producten liggen te rotten op de velden.

Naast het voorlichten van supermarkten over niet af te nemen producten, en/of verzoeken om duidelijk aan te geven welk fruit uit de Bezette Gebieden komt, wordt op politiek niveau geprobeerd het Associatie verdrag van Europa met Israël, dat Israël speciale economische gunsten, op te schorten op grond van artikel 2 van dat verdrag, dat mensenrechten schendingen veroordeelt.

Verder is J-BIG bezig Palestijnse producten te promoten en wel speciaal de extra virgin olijf- olie, die doorZaytoun(www.zaytoun.org ) wordt verhandeld in overeenstemming met Fair trade. De olie komt rechtstreeks uit de West Bank en van Israëlische Palestijnse boeren, die problemen hebben met de eigendomsrechten van hun land en geen toegang tot waterbronnen hebben. Voor zover de Israëlische kettingzaag er geen einde aan maakt, bezit Palestina de oudste olijf boomgaarden in de wereld met bomen die 1500 tot 2000 jaar oud zijn en groeien op vruchtbare grond in een een Mediterraan klimaat en daardoor heerlijke olie produceren.

Deze informatie toont aan dat er genoeg mogelijkheden zijn om iets te doen. We hopen dat onze Vrouwen in het Zwart- sympathisanten willen gaan nadenken hoe ze zelf deze effectieve actievormen in ons land op kunnen starten.

Binnenkort: meer nieuws over 5 juni Den Haag demonstratie
9 juni Amsterdam manifestatie

Genoeg redenen, lieve vriendinnen en vrienden om vrijdag 4 mei
(trek s.v.p. iets zwarts aan) met zeer velen op het Spui bij onze wake te komen staan.

We waren op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV. Beide goed gemaakte programma's.Voor tapes: mail info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no. vermelden

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam