xx


xx
houden een wake op vrijdag 6 juli 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

'In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act '- Georges Orwell

Het is niet goed of het deugt niet. Waar te beginnen in deze zee van leugens en desinformtatie? Wordt door toedoen van Hamas eindelijk de al maanden in Gaza gevangen gehouden BBC- journalist Alan Johnston bevrijd uit de handen van de beruchte Dogmoesj- clan, die net als de warlords in Afghanisatan een eigen leger heeft , dan heet het in de Nederlandse kranten, dat het een Hamas PR- stunt is. En volgens Trouw: "ging Johnstons 'bevrijding' gepaard met machtsvertoon" De aanhalingstekens suggereren dat het een opzetje was, zoals een medewerker van Abbas ook al meteen naar voren bracht: 'de dieven in Gaza krijgen onderling ruzie en een van hen claimt eerlijk en dapper te zijn terwijl de ander de schurk is. '

En het eindelijk terug brengen van orde en gezag in een niet vanzelf ontstane chaos is alleen maar om een 'wit voetje te halen bij de EU', zoals de NRC weet te vertellen, want" Israël en z'n Amerikaanse bondgenoten zijn helemaal niet onder de indruk; eerst erkenning van Israël en bestaande vredesakkoorden, geweld afzweren, + Israël eist stopzeting van Quassam beschietingen en de vrijlating van Israëls korporaal Shalit, die al meer dan een jaar vast zit. Zolang dat niet gebeurt, worden alleen met de noodregering van president Abbas en diens Fatah organisatie zaken gedaan- als er al zaken worden gedaan." In het volgende NRC-artikel is al één eis ingewilligd: "Interessant is ook dat sinds zaterdag geen Quassam raketten meer op Israël worden afgeschoten. "
Laten we eens alles wat in deze alinea wordt beweerd onder de loep nemen. Geen raketten meer = interessant ? Of zou het niet gewoon een aanwijzing zijn, dat de leiders vòòr de overname door Hamas, blijkbaar niet in staat waren om die beschietingen te doen stoppen of erger er belang bij hadden om ze te laten doorgaan?

Afzweren geweld: terwijl kopstukken van Hamas vanuit helicopters werden doodgeschoten, met de' collatoral damage' van steeds tientallen burgers, meestal vrouwen en kinderen, hield Hamas zich meer dan een jaar aan een zelfopgelegd en strikt nageleefde staakt- het- vuren.

Wat de vrijlating van Shalit betreft willen we herinneren aan onze Nieuwsbrief van 1 september 06**, waarin onder de kop: Alle partners voor vrede worden gearresteerd, ontvoerd en zo nodig gedood, we met namen genoemde onderhandelaars van Hamas en Israëlische rabbijnen aanhaalden, die met medeweten van beide regeringen een vredesplan op basis van de 1967 grenzen en erkenning van Israël aan het bespreken waren, waarvan de bevrijding van Shalit toen al een onderdeel was. Even voor de geplande persconferentie in Jeruzalem dreigt de geheime dienst Shin Beit de Palestijnse onderhandelaars te arresteren wanneer ze op de persconferentie verschijnen; die wordt afgelast; de volgende dag begint de invasie in Gaza en werden onderhandelaars Khaled Abu Arafa, minister in het kabinet van Jeruzalem en Muhamed Abu Tir, vooraanstaand lid van het Palestijnse Parlement gearresteerd samen met een derde van alle Palestijnse ministers weggevoerd naar de gevangenis.
Een paar van onze lezers belden ons toen en riepen verontwaardigd: 'waarom staat zoiets belangrijks niet op de voorpagina van de NRC/Volkskrant? Voor een ieder te vinden op internet, alleen blijkbaar niet voor journalisten; het stond ook niet op de achterpagina.

Vredesvoorstellen zijn al jaren geen nieuws [bijv. in 2002 was in Beiroet de Arabische top bijeen met een vredesplan, dat dit jaar weer op tafel kwam, maar er weer even snel vanaf geveegd werd] en voor de hele Nederlandse pers is' research' blijkbaar een eng woord en overbodige luxe; en tenslotte kan er ook met opzet desinformatie worden verspreid, met name om Hamas als een terroristische beweging af te schilderen, i.p.v. een volksbeweging, die al 40 jaar in Gaza onderwijs en gezondheidszorg heeft helpen creeëren, om zo de 'gematigde'[Nos, BBC] president Abbas weer een schijn van legitimiteit te geven. Want eerlijk is eerlijk, iedereen is het er over eens; President Abbas is eerlijk en dapper.

Het komt allemaal natuurlijk niet uit de lucht vallen: 40 jaar verwoestende Israëlische bezetting, een door Amerika geleide coup om de gekozen regering omver te werpen, toen de uitslag ze niet beviel, de Israëlische arrestaties van bijna de hele regering, de verandering na 40 jaar één partij monopolie naar het delen van de macht, maar bovenal en vooral de totale mislukking van de Internationale Gemeenschap om hun mensenrechten verplichtingen na te komen [4de Geneefse Conventie]

De ruime meerderheid, die Hamas kreeg bij de 'meest democratische verkiezingen in het Midden Oosten' in januari 06 gaf hen het recht om alleen te regeren, maar ze kozen voor een eenheidsregering met Fatah. Vanaf het begin werd de Hamas regering geboycot door VS en EU en door hen financieel naar de afgrond geleid, waarbij de openlijke, jarenlange militaire steun voor good guy Abbas en de beruchte crimineel en warlord Muhammad Dahlan, die nu zijn veiligheidschef is, de fricties tussen de twee groepen bevorderde. Hamas was niet in staat om te regeren of zelfs maar orde op zaken te stellen. Dahlan's militia voorkwam dat de Hamas regering de Palestijnse politie onder haar gezag kon brengen en begon openlijk Hamas leden te liquideren.
Maar het was de directe Amerikaanse en Israëlische inmenging van de laatste tijd, de millioenen dollars en tonnen wapens voor de Palestijnse veiligheidstroepen van Abbas, de militaire training o.l.v. Amerikaanse Luitenant Generaal Keith Dayton, de moorden op Hamasleiders en zelfs moordaanslagen op premier Haniya, die uiteindelijk de doorslag gaven om in minder dan 2 dagen de corrupte veiligheidstroepen te verslaan In feite hadden de Amerikanen voor Abbas en de zijnen een even grote minachting als voor Hamas, wat resulteerde in geen enkele hulp ter plekke.

Zoals eerder in de geschiedenis zien we ook hier hoe zichzelf verrijkende, met miljoenen dollars behangen collaborateurs, volledig afhankelijk van buitenlandse hulp het vaak snel afleggen tegen een gemotiveerde door de bevolking vertrouwde verzetsbeweging. [Vietnam]
Want anders dan de pers het voorstelt, hebben de Palestijnen niet op Hamas gestemd omdat ze voor een islamitische republiek zijn - hoor de hele dag iedereenal huiverend roepen: Hamastan - , maar omdat ze al jaren genoeg hadden van de corruptie van Abbas' Fatah en de verrotte Palestijnse Autoriteit, een creatie van de Oslo Akkoorden van 1993-95.

Nu wordt er gezegd dat Hamas een coup zou hebben gepleegd, maar hoe pleeg je een coup tegen je eigen wettige regering?
Is het niet de zogeheten noodregering van Salam Fayyad, die alle legitimiteit mist? In een interessant artikel, geschreven voor de Electronic Intifada 'Whose Coup exactly?' schrijft Virginia Tilley: dat volgens de Basic Law of Palestine, die als Grondwet geldt van de PA, President Abbas wel de Eerste Minister kan ontslaan, maar geen nieuwe premier kan benoemen, die niet de grootste partij vertegenwoordigt. De 'noodregering' heeft geen enkel democratisch mandaat en regeert dus per decreet. Dat kan in noodsituaties, maar de Wetgevende Vergadering moet al die maatregelen goedkeuren op hun eerste vergadering. Maar wanneer de Wetgevende Vergadering niet kan stemmen bij gebrek aan quorum, omdat de meeste leden in de gevangenis zitten of weigeren mee te werken, dan kan de 'noodregering' niet wettelijk worden bekrachtigd Wanneer de premier is ontslagen blijft, net als bij ons het kabinet het land regeren tot een nieuwe regering is gevormd, in dit geval bevestigd door de Wetgevende vergadering[ Legistative Council] Er is geen bepaling over een noodregering in de Basic Law.

Maar al deze juridische zaken kan blijkaar geen enkele westerse regering meer iets schelen; na 9/11, Irak, Afghanistan, geheime gevangenissen en martelingen, is alles geoorloofd en steunen onze regeringen, wie hen het beste uitkomt: zoals Afghaanse Karzai met warlords in z'n regering, Egytische Mubarak, die bereid was in het geniep een paar door Amerika opgepakte lui nog even verder te martelen, moordenaar Gaddafi en de Jordaanse illegale monarch Abdullah.

Maar al krijgen we nu weer de slechtste van de slechtste speciale Midden Oosten gezant n.l. Tony Blair, sommigen in Amerika worden toch een beetje wakker. Zowel in de New York Times als de Washington Post zijn onlangs een paar opmerkelijke stukken geplaatst van Ahmed Yousef, Haniyas belangrijkste adviseur, (door Abbas aan de kant geschoven) waarin hij de strategie en bedoelingen van Hamas weergeeft; terwijl gisteren ook op de BBC een Hamas politicus waarempel als een normaal mens werd geinterviewd.

Yousef zegt in: We hebben onze steun verdiend': 'Onze acties om Gaza voor het verschrikkelijke recente geweld te beschermen, kwamen voort uit zelfvedediging.' en 'De regering heeft een duidelijk wettelijk recht, zelfs een plicht om dit geweld te voorkomen, zo nodig met militaire macht en om het Palestijnse volk te beschermen en:
Sommige critici hijsen de rode vlag van Al- Quada en zeggen dat Hamas een dekmantel is voor Salafi Jihadisten. Ik daag hen uit om aan te tonen wanneer Hamas ook maar eenmaal ooit toegeslagen heeft buiten het gebied van de bezetting. De strijd is altijd tegen de Israëlische agenda van ethnische zuivering en verovering geweest . Hamas is een Palestijnse nationale bevrijdingsbeweging-- Islamitisch zeker, maar in de zee van wedijverende geloven, zo is het geboorteland, waarom is het een zonde om van je geloof te houden?
en als laatste citaat:
'Voor de eerste maal in maanden is Gaza veilig. Dat kan een tijdelijke vrede zijn, want Israël is bezig een gedeeltelijke herovering van Gaza voor te bereiden. Maar noch bruut geweld noch Amerikaanse uitvluchten en trucs kunnen de Palestijnse aspiraties voor zelf- bestuur, vrij van inmenging van buiten af, tot zwijgen brengen.'


Genoeg redenen, lieve vriendinnen en vrienden om vrijdag 1 juni [ trek s.v.p. iets zwarts aan]

massaal op het Spui bijde wake te komen staan.

** zie 1 september 2006 Nieuwsbrief. Kijk svp op onze net vernieuwde website: www.vrouweninhetzwart.nl. Na bijna 3 jaar hard werken, met dank aan alle vrijwilligers en technici, is het natuurlijk nog lang niet af; nog bijna 5 jaar nieuwsbrieven moeten in pdf en dan op de site gezet worden. We kunnen nu ook interessante artikelen, zoals bijv. die uit de nieuwsbrief hier boven aangehaalde Electronic Intifada, op de site zetten; we zijn ook heel verheugd dat een VIZ symapthisante uit Rotterdam bereid is gevonden het onderhoud op zich te nemen.\

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam