xx


xx
houden een wake op vrijdag 7 september 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

'In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act '- Georges Orwell

Heel veel te vertellen nu we na de vacantie weer onze eerste wake houden.

Allereerst waren we aanwezig bij de indrukwekkende Internationale Women in Black conferentie, van 16-20 augustus in Valencia gehouden, waar bijna 400 vrouwen uit 40 landen 4 dagen lang met enorme energie discussieerden, hun netwerken uitbreiden en s’avonds waren door de Spaanse gastvrouwen, concerten en optredens georganiseerd.

Naast deelneemsters uit Noord en Zuid Amerika, Azie en Europa, waren er vrouwen uit Tjetsjenie, Sahara, Colombia, Zimbabwe en zelfs Irak, Congo en Afghanistan, de drie landen, die midden in verwoestende oorlogen verwikkeld zijn. Ze kwamen naar de bijeenkomst om ons hun schokkende verhalen te vertellen over moord en verkrachting, geweld vooral tegen vrouwen, kinderen en ouderen; de moderne oorlogen, die tegen ongewapende mensen gaan. Wordt de oorlog nog door militairen gevoerd, of is de gewone gang van zaken tegenwoordig vooral: honderden doden onder de burgerbevolking, geruststellend collateral damage genoemd, op de markt, bij de school, in het ziekenhuis en op weg naar je werk?

In workshops kwamen onderwerpen als militarisering van het dagelijks leven aan de orde, de enorme toename van de verspreiding van wapens, hoe vrouwen hun plaats in vredesprocessen kunnen opeisen en ook wat voor strategieën voor mobilisatie en verzet we kunnen ontwikkelen voor de Vrouwen in het Zwart groepen; hoe van elkaars ervaringen te leren.

Over het Palestijns- Israëlisch conflict werden er 2 resoluties aangenomen, die je op onze website [zie NIEUWS, artikel van 20.08.07] kunt lezen. De eerste was vooral aan de Europese Unie gericht en voorbereid door VIZ Groningen en Utrecht, waarbij Luisa Morgantini, Vice - President van het Europese Parlement en Italiaanse Vrouw in het Zwart van het eerste uur ons hielp de juiste formuleringen te vinden.

De andere resolutie ging over boycot, desinvestering en sancties. Daar was nogal wat discussie over, de reden misschien dat de laatste zinnen een beetje neutraal geformuleerd zijn. Een niet bij de conferentie aanwezige WIB vrouw wilde wat meer uitleg en vroeg zich af: “ to say we understand that there is an academic boycott against those who do not take a stand against the occupation is, to my mind, insufficient. Many people in Israeli academia, scientists and doctors, architects, have very dirty roles in the perpetuation of this awful occupation - research, both medical (torture methods) and military, etc.”

De academische boycot is trouwens tegen instituties gericht en niet tegen individuen, waardoor persoonlijke contacten kunnen blijven bestaan. Sommigen vonden dit te ver gaan, anderen niet ver genoeg, maar wij zijn tevreden dat er een resolutie is, als leidraad voor verdere discussie. In Zuid Afrika en vooral Engeland zijn ze dat stadium voorbij en worden er al acties ondernomen [zie Mei 07 Nieuwsbrief op site]. Tenslotte hielden we een enorme wake bij het strand van Valencia, waar iedereen met vaak prachtige spandoeken het publiek liet zien, waar we mee bezig zijn. We hopen jullie binnenkort fotos en videoopnames te kunnen laten zien.


Maar nu moeten we het echt even hebben over die geweldige overwinning, die inwoners/activisten van het Palestijnse dorp Bil’in dezer week hebben behaald bij het Israëlische Hoge Gerechtshof. De verdiende beloning voor jaren van acties en geweldloze demonstraties door Palestijnse boeren, die hun land zagen verdwijnen door de in aanbouw zijnde muur, samen met Israëlische activisten gevoerd en de Internationale Solidariteits beweging, die iedere week op internet over de gewonden schreven, over het traangas, of hoe het is om ‘gewoon’ in elkaar geslagen te worden.

Heeft niemand ooit van Bil’in gehoord? Geweldloze demonstraties, ongewapende acties zijn het perfecte recept voor de media om er nooit in krant of op televisie over te berichten. Geen sensatie, geen geweld = geen nieuws, zeggen zij.

Maar nu moesten zelfs de Nederlandse kranten er aan geloven, want:

Het Hoge Gerechtshof heeft zojuist besloten dat het 1,7 km lange hek door het Israëlische leger moet worden afgebroken, omdat de afscheiding illegaal is.
De Muur is al in 2004 door het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag illegaal verklaard . De route moet zo worden gewijzigd dat de boeren hun land weer terug krijgen aan de Palestijnse kant van het hek. Ook zei het Hof dat het nut van de huidige route niet in verhouding is tot de aangerichte schade en beval de staat om te overwegen de geplande uitbreiding van de nederzetting Matityahu- Oost niet te laten doorgaan.

Maar de belangrijkste uitspraak is dat het Hof er niet van overtuigd is, dat het om militaire veiligheidsredenen nodig is om aan deze route, die over het land van Bil’in gaat, vast te houden. Met andere woorden de muur is niet gebouwd om veiligheidsredenen, maar om land van de Palestijnen in te pikken, wat wij activisten en demonstranten al jaren zeggen. Maar er is nog een lange weg te gaan, want het Hoge Gerechtshof zegt niet dat de muur op de zogeheten ‘ Groene Lijn’, de wapenstilstandgrens van 1967. Dan zou het pas een scheidingsmuur zijn en geen apartheidsmuur, zoals nu. [Zie ook NIEUWS artikel van 04.09.07]


Het woord apartheid hoorden we ook voortdurend toen we met onze resoluties uit de WIB conferentie in Valencia vorige week in Brussel waren op de Internationale Conferentie van solidariteitsorganisaties, actiegroepen en niet- gouvernementele organisaties, [in het Engels samen: Civil Society genoemd], ter ondersteuning van de Israëlische-Palestijnse vrede. Zeer levendige discussies van honderden aanwezigen, die fel van leer trokken zowel tegen VN gastheer als ook de EU, die na lange strijd het Parlementsgebouw ter beschikking hadden gesteld. Morgantini, zei dat er zelfs officiële klachten waren ingediend door EU Parlementsleden en de staat Israël, terwijl het een conferentie betreft over rechtsgelijkheid. We praten in de EU veel over mensenrechten maar voeren ze niet uit. Ook het EU besluit om de hulp aan de Palestijnen op te schorten vorig jaar na de verkiezingen, die door Hamas ge wonnen werden, vond ze verkeerd, net als de nadruk op de hulp aan de Westbank ten koste van Gaza. In de zaal werd steeds gevraagd, waarom Hamas niet was uitgenodigd. Fatah vertegenwoordigers vonden die vragen ongepast. Er waren maar een paar Parlementsleden en en slechts 1 ex minister president… inderdaad Dries van Agt, die een plan ontvouwde om met een groep experts in Internationaal Recht een ’Legal Intifada’ op te zetten om grote bedrijven, die bijv.de muur helpen bouwen en politici, juridisch aan te pakken.‘

De directeur van het Palestijnse Centrum voor Mensenrechten Raji Sourani vatte het goed samen. In een brief zegt hij: “ik ben één van bijna 1.6 miljoen menselijke wezens, die in de Gaza strip verblijven en in kooien gestopt in een grote openlucht gevangenis leven. De laatste anderhalf jaar kon je Gaza niet in of uit. De laatste 8 jaar zijn we afgesneden van de West Bank. In de zaal hoorden we een Palestijn zeggen: ‘Weet U, ik woon in de West bank en ik kan wel naar Brussel vliegen, maar niet Nablus bezoeken.

In onze volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de vele interessante bijdragen en de voorstellen van de Vrouwen workshop Jullie kunnen verslagen lezen op de website van Unispal http://domino.un.org/unispal.nsf van de afdeling Palestinian Rights van de Verenigte Naties.

We hebben weer een hoop energie opgedaan. Genoeg redenen, lieve vriendinnen en vrienden om vrijdag 7 september [trek s.v.p. iets zwarts aan] massaal op het Spui bijde wake te komen staan.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam