xx


xx
houden een wake op vrijdag 5 october 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

juni 2003 onze Vrouwen in het Zwart wake in Amsterdam met Haider Abdel Shafi, die vorige week is overleden

juni 2003 onze Vrouwen in het Zwart wake in Amsterdam met Haider Abdel Shafi, die vorige week is overledenIn the spirit of Yom Kippur

Een Amerikaanse vriendin, op bezoek in Nederland klaagt steen en been dat de dollar zo ver is weggezakt ten opzichte van de Euro, dat ze hier haast niets meer kan kopen. Maar dat probleem kent de staat Israël gelukkig niet. Altijd onder en boven de wet vroeg de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Levni vorige week aan Condolezza Rice of alle Amerikaanse buitenlandse hulp a.u.b in Euro’s i.p.v. dollars kon worden betaald!

En wat antwoordt Condolezza, de Nationale Veiligheids adviseur van Bush, nadat eenzelfde vraag van Egypte net was afgewezen:

"In the spirit of Yom Kippur, the United States will not hold Israel to any agreements obligating them to accept Dollars as payment for their foreign aid. We will translate our obligations into Euros or whatever currency that best fits Israel's needs" "We need to place our Israeli obligations at the top of our national priority list. Israel should not suffer any inconvenience due to currency fluctuations" said Rice before heading off to Camp David. Friday, Sept 21 07 announcement.


Wat een vertrouwen in de eigen Amerikaanse munt van de reus op lemen voeten. En wat een chotzpe van dat kleine landje : je moet toch maar durven, wanneer je als top promotor van de oorlog in Irak, die miljarden per maand kost - jezelf daardoor mede verantwoordelijk maakt voor de huidige economische crisis in de VS en nu dag en nacht bezig bent Amerika te pushen om Iran en Syrie aan te vallen, wat tot nog veel grotere rampen in de regio en ver daar buiten zal leiden. En om te laten zien dat het hen ernst is, heeft Israël begin september maar vast een illegale luchtaanval uitgevoerd op doelen, diep in Syrisch gebied, zonder dat dit land op welke manier dan ook, Israël heeft aangevallen. Voorproefje voor Iran in the spirit of Yom Kippur?

Ondertussen worden in Gaza – oppervlakte: minder dan 400 km2 -anderhalf miljoen mensen gegijzeld in de grootste open gevangenis ter wereld, door de al maanden durende volledige afsluiting van de grenzen, en de daaruit voortkomende economische isolatie, waar honderden zieken, die al vanaf juni wachten om terug naar hun huis te mogen gaan na medische behandeling in Egypte,aan de grens worden tegen gehouden .Velen stierven, zoals bijv. 27 augustus die 1 jarige baby met een slechte hart conditie, die onmiddellijk behandeld had moeten worden in het ziekenhuis en hoewel met een ‘geldige’ pas om Israël binnen te komen, toch 4 uur in de brandende zon moest blijven en uiteindelijk in de armen van z’n vader stierf . Of de 600 studenten, die voor de zomer vacantie hun familie kwamen bezoeken en er nu niet meer uitmogen en zo hun beursen verliezen en hun toekomst.

RTL correspondent Conny Musch liet gisteravond op het nieuws 2 Nederlandse geldige paspoorten zien: één van hemzelf, waarmee hij overal heen reist en één van een Nederlander met een Palestijnse naam. Hij kwam in mei zijn familie bezoeken, werd toegelaten, maar mag nu zonder enige zinnige reden niet meer terug.; waar zijn de luide protesten van de Nederlandse consul, die blijkbaar geen einde kan/wil maken aan deze totaal illegale praktijken tegen een Nederlandse onderdaan?

Zoals ook de landen van de EU zwijgen, die zich verplicht hebben om de grens bij Rafah open te houden, maar daar eenvoudig niet aanwezig zijn.

Sinds kort is Gaza door Israël tot ‘vijandige entiteit’ benoemd: de dreiging van het afsluiten van water, electra en gas hangt boven de al totaal verpauperde bevolking, de verwoeste huizen,de scholen zonder papier, de ziekenhuizen zonder medicijnen, de gesloten fabrieken met de niet geëxporteerde zomerkleren, de miljoenen economische verliezen en de desperate families, die zelfs geen brood meer kunnen kopen. In the spirit of Yom Kippur? Of van de Yom Kippur oorlog?

Het moedwillig langzaam uithongeren van meer dan een miljoen mensen, volgens de Israëli’s een gerechtvaardigde collectieve straf [ verboden volgens Internationaal Recht] voor het lanceren van raketten, met minimaal bereik door enkelen.

In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act '-
Georges Orwell

In dat Gaza werd in 1910 Haidar Abdel Shafi geboren in de laatste dagen van de Ottomaanse bezetting van Palestina, als zoon van een Sheik, wiens leven geheel verweven is met de politieke nationale geschiedenis van Gaza, die hij mede bepaalde door zijn talrijke initiatieven en onafhankelijke geest Hij is de ‘grand old man’ van de Palestijnse Nationale bevrijdingsbeweging en had een zeer charismatische uitstraling.

Haider werd arts, was oprichter van de Rode Halve Maan, de tegenhanger van het Rode Kruis, waar hij zorgde voor gratis medische voorzieningen en culturele activiteiten stimuleerde. Hij sloot zich aan bij de Arabische Nationale Beweging, die toen al een Palestijnse staat wilde oprichten. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog sloot hij zich in 1944 aan bij het Brits/ Jordaanse leger, dat bedoeld was om een tweede front te openen tegen de Nazi‘s in de Balkan, wat nooit door is gegaan. Hij stond aan het hoofd van de onafhankelijke Palestijnse Commissie voor Burger rechten, richtte een afdeling op van de Palestijnse Medische Organisatie en nam deel aan het eerste Palestijnse Medische congres in 1946 en werd tussen al die bezigheden verschillende keren gearresteerd, opgesloten of voor enkele maanden gedeporteerd, soms door Moshe Dayan persoonlijk.

Hij gaf medische hulp aan de Palestijnse strijders tijdens de strijd na de VN verdelings resolutie in 1947. Tijdens de eerste Israëlische- Arabische oorlog in 1948 hielp hij mee de 200.000 vluchtelingen, die Gaza overstroomden te verzorgen en werkte daar nauw samen met de Quakers, die humanitaire hulp boden, totdat de VN UNRWA werd opgericht. Seculair, niet aan een partij gebonden, met duidelijke linkse sympathieën, vond hij dat harde zelfkritiek juist het democratisch proces bevorderde en had hij moeite met de ja-knikkers en baantjesjagers in de Palestijnse organisaties. In 1991 werd Shafi leider van de Palestijnse delegatie in de onderhandelingen met Israël in Madrid Ook daar had hij hooglopende ruzies met Arafat, die achter de rug van de rest van de delegatie, instemde met de Oslo Akkoorden, die volgens Shafi gedoemd waren te mislukken omdat er niets over de settlements instond en hij terecht voorspelde dat de tijd alleen gebruikt werd om stiekem heel veel nederzettingen te bouwen. Toen dat allemaal uitkwam, legde hij zijn werk neer als delegatielid.

Hij bleef altijd een geduchte tegenstander van Arafat, die hij corrupt vond, en beschuldigde van het schenden van mensenrechten en ondemocratische gedrag. In april 1998 begon hij besprekingen om alle partijen, ook Hamas bij het bestuur van Gaza te betrekken, al was dat toen en nu voor het westen totaal onaanvaardbaar. Maar hij vond: "it is our right; it is not the business of the US nor of the European community how we manage our own affairs, to establish a national unity authority is our private concern".

In 1996 kwam hij voor Gaza in de Palestijnse Wetgevende Raad, met het hoogste aantal stemmen. Keerde zich tegen Arafats voorstel om Israël te erkennen, wanneer Israël niet gelijktijdig ook de Palestijnse staat erkende. En hij zei steeds dat er een referendum moest komen, omdat de Palestijnse bevolking nooit iets gevraagd was door het officiële gezag. Alle stromingen, die hij tevergeefs steeds probeerde te verenigen, hadden respect voor hem. Hij streefde zijn hele leven naar een Palestijnse eenheidsregering en een van z’n laatste initiatieven was de mede-opriching van het Palestijnse Nationale Initiatief in 2002.

In 2003 bezocht een vrouwendelegatie onder leiding van voormalig 1ste Kamer lid voor het CDA Tineke Lodders, waaraan wij Vrouwen in het Zwart ook aan deelnamen, Palestina, Gaza en Israël. We waren allemaal zeer onder de indruk van de charmante Haider, toen al 84 jaar, die in Gaza aan een maaltijd ons toesprak en weer pleitte voor een Palestijnse staat, waarbij Israël zich terugtrok tot de 1967 grenzen met Oost Jeruzalem als hoofdstad, met het recht van terugkeer voor de vluchtelingen, zoals vastgelegd in VN resoluties en hoewel hij voor een 2 staten oplossing was, vond hij de tegenwoordige ommuurde Bantustans niets meer met een echte staat te maken hebben. Hij had geen enkele moeite om met Israël samen te gaan: “There is no problem of coexistence. The Jewish presence is a reality to be acknowledged,” Moeten we ons in deze barre tijden maar aan vasthouden.

Daarom vriendinnen en vrienden : roepen we jullie op om vrijdag 5 october met ons op het Spui te komen waken. Trek iets zwarts aan!

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam