xx
houden een wake op vrijdag 7 december 2007

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
40 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Lezers van de oerconservatieve Amerikaanse Newsmax.com krant werden tot gisteren iedere week met dit ‘special report ‘ voorbereid:
The Coming War with Iran: 6 Days in Hell! “Six Days to War” could happen sooner than you think — as many American assets are already “in position” for an attack. Homeland Security Chief Michael Chertoff’s comments that a nuclear terror threat on U.S. soil is real.” Etc.etc.

Hoop dat onze lezers allemaal net zo opgelucht zijn als wij! Wat iedereen al vermoedde - wordt nu bevestigd door maar liefst alle 16 Amerikaanse geheime diensten tegelijk: ”Al vanaf 2003 blijkt Iran in 2003 zijn nucleaire wapenprogramma te hebben stopgezet.“
Het lied ‘Bomb, Bomb, Bomb Iran‘ van de Republikeinse presidents kandidaat McCain op muziek van een oude Beach Boys song kan weer de kast in.Bush moet tot z’n spijt z’n persoonlijk aangekondigde 3de Wereld Oorlog voorlopig afblazen.

Zich blijkbaar terdege bewust van de enorme gevaren en hun slechte staat van dienst m.b.t. Irak wilden de geheime diensten voor deze ene keer de feiten niet aanpassen aan de leugens van de Bush-Cheney regering. En meteen staat de trouwste bondgenoot Olmert, de Israëlische eerste Minister klaar om het rapport te ontkrachten en oorlogsminister Ehud Barak beschuldigde zijn toch nog steeds alles betalende bondgenoot zelfs openlijk van het verzamelen van valse gegevens. “Het is waar dat Iran z’n nucleair programma heeft bevroren in 2003, maar ze gaan er nu weer gewoon mee door.” vertrouwde hij de Israëlische Leger radio toe.

Wanhopig wordt er naar een plan B gezocht; ze waren immers al op de goede weg met de ongestrafte luchtbombardementen in september op Syrie - volgens Israël een reactor in wording, met hulp van Iran – “en omdat we door dit rapport niet meer op de VS kunnen vertrouwen”, zegt Ephraim Sneh, topman van de Arbeiderspartij en lid van de belangrijke Parlementaire Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, “moet Israël, waar ik al jaren voor pleit, z’n binnenlandse verdedigingssystemen verder ontwikkelen en kunnen we alleen op onszelf vertrouwen.”

Of klopt hier toch iets niet? Met informatie van geheime diensten, die opeens openbaar wordt, en dus met toestemming van Bush, moet je inderdaad heel voorzichtig zijn.

Want we gaan er gemakshalve meteen vanuit dat Iran
dus een nucleair programmaheeft gehad.Maar het VN International Atomic Energy agentschap heeft dat nooit geconstateerd en Teheran heeft vrijwillig z’n verrijkt uranium proces gestopt 2 jaar vòòr de sancties werden opgelegd. En geen land heeft zoveel inspecties toegestaan als Iran. Atoommacht Israël is helemaal geen lid van het Non proliferatie Verdrag en heeft een voormalig technicus bijna 20 in de gevangenis gehouden, die onthulde dat Israël wel atoomwapens heeft. Het zou dus net zo goed weer een nieuwe desinformatie campagne kunnen zijn, om ‘verdere sancties tegen die gemene Iraniers,- want vroeger waren ze toch ook al slecht bezig’ - voor te bereiden. Gaat het niet rechtsom, dan linksom [lees hier het artikel van 05-12-2007 van Soyraya Sepahpour].

Maar de beginnende boycot acties in Engeland, met solidariteitsverklaringen van Britse vakbonden en het steeds beter verkopende boek ‘De Israël lobby’ van twee bedaagde Amerikaanse professoren Mearsheimer en Walt, die het eeuwige zwijgen over de Amerikaanse Israël lobby durven te doorbreken, brengen toch wel een lichte paniek bij de lobby teweeg. Gelukkig hebben de proffen een vaste baan en zijn ze zo bekend in de beroemde universiteiten van Havard en de Chicago, dat ze niet ontslagen kunnen worden, ondanks de tientallen vernietigende kritieken in alle grote Amerikaanse dag- en weekbladen. De oplage cijfers wijzen er op: voor het eerst in 30 jaar begint het Amerikaanse publiek zich te interesseren voor de met honderden academische voetnoten onderbouwde feiten.

Minder fortuinlijk was de bekende schrijver, o.a. van ‘De Holocaust Industry’ en hoogleraar Norman Finkelstein [zeer begaafd spreker,op het moment op tournee in Nederland]. Hij leek z’n vaste aanstelling binnen handbereik te hebben, maar moest kortgeleden opstappen van DePaul universiteit in Chicago, ondanks de steun van de meerderheid van docenten en studenten door een haat campagne o.l.v. een bekende Zionistische hoogleraar van een heel andere universiteit, die vast weer anderen liet dreigen om de financiële steun aan de universiteit in te trekken.

In ons land wordt de Israëlische lobby ook steeds actiever. Hier heet hij: CIDI, Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, door sommigen wel Centrum voor Indoctrinatie en Desinformatie Israël genoemd.

Onlangs werd er samen met de Telegraaf actie gevoerd tegen de United Civilians for Peace, die o.a succesvolle trips naar Palestina en Israël organiseren – [in 2003 ging Vrouwen in het Zwart mee met een groep vrouwen o.l.v voormalig CDA Eerste Kamer lid Tineke Lodders] - zodat mensen zelf kunnen waarnemen hoe het met de bezetting en mensen- rechten is gesteld in Israël en de Bezette Gebieden.

Vlak voor de 2de Kamer begroting voor Buitenlandse Zaken/ Ontwikkelings Samenwerking kwam er een CIDI rapport uit, waarin UCP beschuldigd werd van eenzijdige politieke hetze tegen Israël en werd aanbevolen de subsidie te stoppen. In een persbericht [lees hier het persbericht ] antwoordt UCP dat de verwijten in het CIDI rapport niet nieuw zijn. Al eerder gaven ministers van BZ en Ontwikkelingssamenwerking n.a.v. Kamer vragen opheldering over activiteiten van UCP, waarbij telkens werd vastgesteld dat UCP opereert binnen het verstrekte mandaat en niets wat de organisatie doet of bepleit in strijd is met het beleid van de Nederlandse regering. UCP erkent het bestaanrecht van beide volken en bepleit een oplossing in overeenstemming met het internationaal recht, waarbij het aandacht schenkt aan mensenrechtenschendingen van beide zijden.

Vorige week was het weer raak: Voor het eerst zou er een Palestina conferentie worden gehouden door de grootste FNV bond: ABVA/KABO. 365.000 leden in de publieke sector, welzijn en zorg op 29 november, de dag dat 60 jaar geleden door de VN werd besloten West-Palestina in een Arabische en Joodse staat te verdelen. Een werkgroep binnen de bond was meer dan een jaar bezig om alles voor te bereiden. CIDI start, weer in een joint venture met de Telegraaf, begin november al over onrust te schrijven, die er in de vakbond zou zijn ontstaan; leden zouden willen opzeggen door het vermeende anti-Israëlische karakter van de bijeenkomst. Twee Christen Unie parlementsleden stellen schriftelijke vragen: “is het wel passend dat overheids ambtenaren, die deelnemen aan een conferentie, die in het teken staat van boycotacties tegen een bevriend land, door de overheid worden betaald voor deelname aan deze conferentie?”

Het antwoord op de vraag hoefde niet meer te worden afgewacht. Want volgens een artikel in de Israëlische krant Ha’aretz [lees het artikel van 28-11-2007], had het CIDI, ditmaal in innige samenwerking met de Israëlische Vakcentrale Histadrut en nog effectiever met de Israëlische minister Herzog van Sociale zaken zelf [gaf nog in october op uitnodiging van CIDI een college in Leiden] de druk op de ABVA KABO zo ver opgevoerd dat de grootste vakbond besloot alles af te blazen. “A prominent activist to block the conference said: ‘a lot of silent diplomacy involving the Histadrut and Minister Isaac Herzog ‘ was involved in the postponement.” De voorbereidende werkgroep wist niet beter dan dat er geen contact was te krijgen met een uitgenodigd Palestijns vakbondslid, waardoor de conferentie zinloos zou zijn geworden. Hoewel verschillende persberichten naar het ANP en GPD werden verstuurd over de toedracht, heeft geen enkele Nederlandse krant er een letter aan gewijd. En dat is misschien nog wel de grootste kater: De grootste Nederlandse vakbond wordt door buitenlandse interventie onder enorme druk gezet en geen krant of TV die het belang daar van inziet. Maar de vakbondsleden laten zich niet kisten en beraden zich op een nieuwe datum. Volgende keer wat meer informatie over de geschiedenis van de Israëlische vakbonds centrale, naast vakbond ook de een na grootste werkgever van het land, na de Israëlische staat zelf.

Daarom lieve vriendinnen en vrienden, er is nog genoeg te doen.

Genoeg redenen om vrijdag 7 december [trek s.v.p. iets zwarts aan] op het Spui bij de wake te komen staan.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam