xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 mei 2008

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
40 jaar bezetting is meer dan genoeg!


Vorige maand gaven we jullie een overzicht van onze heel geslaagde 8 maart conferentie over 60 jaar Nakba en in solidariteit met de Palestijnse vrouwen. Ditmaal, zoals toen beloofd, de slotverklaring opgesteld door 5 vrouwenorganisaties: de Vereniging van Palestijnse Vrouwen (i.o.), Vrouwen in het Zwart Nederland, Vrouwen voor Vrede, WILPF Nederland, Vrouwen van het Nederlands Palestina Komitee en Multicultural Women Peacemakers Network Nederland met op- en aanmerkingen van het zeer talrijke publiek, de Palestijnse spreeksters en aanwezige politici van SP Groen Links en P.v.d.A.


Slotverklaring van de Dag van Internationale solidariteit met Palestijnse vrouwen ”60 jaar Nakba”
8 maart 2008

De organisatoren van deze Internationale dag van solidariteit met Palestijnse vrouwen roepen op tot ondersteunen van het Charter of Principles van de International Women’s Commission, aangenomen op 27 juli 2005, in Istanbul, in overeenstemming met VN Veiligheidsraad Resolutie 1325. Voorts vragen zij steun voor het volgende:

Israël moet:

1) het aanbod van Hamas voor een wapenstilstand (hudna) aannemen

2) de belegering van Gaza beëindigen en

3) vrije doorgang verlenen aan alle Palestijnse burgers en goederen naar en van Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Europa moet:

1) bijdragen aan de hereniging van het Palestijnse volk door alsnog de uitkomst van de verkiezingen in 2006 te erkennen, om daarmee een verschrikkelijke fout van de internationale gemeenschap te repareren.

2) het verkopen en doorvoeren van wapens naar Israël stoppen.

3) het Associatieverdrag met Israël opschorten zolang Israël de mensenrechten van de Palestijnen schendt, zoals beschreven in artikel 2 van het verdrag.

Nederland moet:

1) de oproep van Palestijnse organisaties van 2005 tot boycot, desinvestering en sancties steunen, totdat Israel zijn bezetting en kolonisatie van alle Arabische gebieden opgeeft en de Muur ontmantelt.

2) de fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse bewoners van Israël op volledige gelijkheid erkent.

3) De rechten van de Palestijnse vluchtelingen op terugkeer naar hun huizen en bezit zoals vastgelegd in VN Resolutie 194 respecteert, veilig stelt en bevordert.


De Palestijnse-Israëlische oorlog in 1948 wordt door Israëliërs de Onafhankelijkheidsoorlog genoemd. De Palestijnen noemen het de Nakba, de ‘catastrofe’. In 1948 werden bijna een miljoen Palestijnen verdreven uit hun huizen, burgers werden het slachtoffer van massamoorden en honderden Palestijnse dorpen werden verwoest. Anno 2008, 60 jaar na deze oorlog en het uitroepen van de Staat Israëlworden eindelijk veel mythen over wat er toen gebeurde doorgeprikt [lees bijv. het op Israëlische archieven gebaseerde boek 'De Etnische Zuivering van Palestina' van de Israëlische historicus Ilan Pappe].

Hieronder een bericht van een groot aantal organisaties, waaronder Vrouwen in het Zwart, die jullie oproepen om Zaterdag 17 mei naar de Dam in Amsterdam te komen voor de herdenking van 60 jaar Nakba.


Twee bijeenkomsten op17 mei:

1948 – 2008, 60 JAAR NAKBA

60 jaar verwoesting van Palestina, 60 jaar verdrijving van Palestijnen,
60 jaar onderdrukking van de Palestijnen, 60 jaar landroof
Een land met een volk wordt een volk zonder land


Herdenkingsceremonie op de Dam

60 minuten voor 60 jaar Nakba

Van 13.00 uur tot 14.00 uur
Verzamelen vanaf 12.30 uur


Solidariteitsbijeenkomst in de Doopsgezinde Singelkerk
Singel 452, vanaf 14.45 uur.

Start programma: 15.15 uur.

Thema:
Historie, toekomstperspectieven en hoe het recht te laten zegevieren.

Sprekers: Omar Barghouti (Palestijns politiek analist uit Jeruzalem), Robert Soeterik (Midden-Oosten deskundige) en Hajo Meyer (Een Ander Joods Geluid)

Muzikale bijdragen:
Jacob Allegro Wegloop (piano) en Jonathan Wegloop (hoorn)

Tevens wordt het 1e exemplaar van het boek “De Verwoesting van Palestina” van Robert Soeterik aangeboden aan oud-premier Dries van Agt.

Organisatie: Nederlands Palestina Komitee i.s.m. Palestijnse Gemeenschap Nederland, Palestina Komitee Rotterdam, Al Awda, Vrouwen in het Zwart Nederland, Internationale Socialisten, Stop de Oorlog, Keerpunt, Haags Vredesplatform, Vrijwillige Internationale Aktie, Stop de Bezetting, TALLIQ, Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit, Een Ander Joods Geluid

Aanmelden via www.palestina-komitee.nl
Perscontact: Wim Lankamp 06 289 167 95


Nog genoeg te doen dus lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 2 mei op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam