xx


xx
houden een wake op vrijdag 8 december 2008

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
41 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Gisteren stuurden we jullie een dringende oproep om zoveel mogelijk Europarlementsleden te benaderen, want MORGEN wordt aan het parlement een protocol ter stemming voorgelegd over de deelname van Israël aan communautaire programma's van de Europese Unie.
Als het protocol goedgekeurd wordt heeft Israël alle toegang tot een hele reeks van wetenschappelijke, technische en academische programma's. De stemming vindt plaats op het ogenblik dat Israël de Gaza strook, de grootste openluchtgevangenis ter wereld, met 1,5 millioen mensen, net als bijna een jaar geleden, hermetisch heeft afgesloten; de enige electra centrale heeft brandstof voor 1 dag, benzine en olie zijn er niet meer, waardoor er bijv. nog maar 27 van de ongeveer 70 bakkerijen werken, zodat het werkelijke minimum om te overleven binnenkort niet meer aanwezig zal zijn.

Het Rode Kruis noemt de situatie verschrikkelijk en schrijft in een rapport dat 70 % van de bevolking dagelijks onzeker is of ze wel of geen voedsel kunnen kopen, terwijl de VN voedsel hulp voor de 750.000 vluchtelingen in de ellendige kampen sinds 4 november is gestopt, omdat Israël alle grenzen heeft gesloten. 400 zwaar zieke patienten mogen zich niet laten behandelen in Israëlische of Arabische ziekenhuizen, en gaan langzaam dood, terwijl duizenden andere patienten weggestuurd worden uit het ziekenhuis omdat er meer dan 300 medicijnen ontbreken. De ziekenhuizen hebben ook al lang geen apparatuur meer.
Wat voor regering is dit, die mensen de meest wezenlijke mensenrechten onthoudt : voedsel, water, dak boven je hoofd, veiligheid en waardigheid ? Waar de adviseur van de premier Dov Weissglas het zo fijntjes stelde: " We hebben het idee om de Palestijnen op dieet te zetten, maar ze niet te laten omkomen van de honger." Dat was in 2006.
Nu in 2008 wordt de Israëlische president Peres door de Engelse koningin geridderd, Peres, die er bij was in 1948, toen bijna een miljoen Palestijnen werden verjaagd en die net als alle andere regeringsleiders van de laatste 40 jaar de aggressieve botte bijl politiek heeft bevorderd, de hulp aan de settlers, de muur helpen bouwen diep in Palestijns gebied, steeds roepend dat hij vrede aan het bevorderen was.

Amnesty, Human Rights Watch noemen de blokkade wreed en hardvochtig en komen met dikke rapporten vol bewijzen. De speciale VN-Rapporteur voor de Situatie van de Mensenrechten in de Palestijnse gebieden stelde dat:
"... Israël de instrumenten handhaaft en uitbreidt, die het ernstigst de mensenrechten schenden, zoals militaire invallen, de nederzettingen, de scheidingsmuur, beperkingen van de beweginsvrijheid, de Judaïsering van Jeruzalem en de huizenvernietiging."

Vorige week beschuldigde de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Miguel d' Escoto Brockmann dat Israël "een versie van de afschuwelijke Apartheidspolitiek toe past op de Palestijnen".

Wat niet weet, dat niet deert is het gezegde. Daarom worden alle media geweerd, zelfs de zo gewillige New York Times, die zo woedend waren dat hun journalisten Gaza niet in mochten, dat ze een brief aan de bijna-veroordeelde-maar-nog-net-even-premier premier Olmert schreven.

Dus nu is het moment om van de Europese parlementsleden te verlangen dat ze hun goedkeuring aan dit protocol onthouden, totdat Israël de mensenrechten van de Palestijnen gaat respecteren en zich aan het Internationaal Recht gaat houden.



Boycott, Divestment, Sanctions [BDS]

Gelukkig zijn er ook ZEER HOOPVOLLE berichten over maatregelen, die de bezetter treffen, waar het meest pijn doet: in de portemonnaie:

United Civilians for Peace (UCP) heeft na een constructieve dialoog met Unilever en een rapport : 'Onbehoorlijk Voordeel- Unilevers investeringen in een illegale nederzetting' de multinational mede zover gekregen, dat ze zich gaan terugtrekken uit de Beigel & Beigel fabriek in het Barkan Industrie Terrein op de West Oever bij de nederzetting Ariel. Barkan Wineries en onze Nederlandse Heineken, met een 40 % aandeel in Tempo Beer Industry, waren Unilever al voorgegaan in october. Ook het Zweedse Assa Abloy, eigenaar van Mul-T-Lock, de grootste slotenfabriek ter wereld op hetzelfde industrieterrein, kondigde aan z'n productie terug te gaan trekken. Ze uitten hun spijt, dat de ze niet eerder hadden gemerkt hoe ongepast hun 8-jarige aanwezigheid daar was geweest. Ook hier was weer een rapport aan voorafgegaan; ditmaal van de Church of Sweden, Diakonia en Swed Watch. Waardoor weer een directeur van Empire Company, die hoorde dat een deel van de drinkmachines van Soda Stream, die Empire in Zweden verkocht, in een nederzetting werden gemaakt, daar een einde aan maakte. Op slechte publiciteit zitten bedrijven zeker niet te wachten.

Wanneer horen we eens uit de mond van minister Verhagen, wat het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken onlangs bekendmaakte: "De Zweedse regering is van mening dat zaken opzetten, of het onderhouden van relaties met bedrijven in de nederzettingen onfatsoenlijk is."


Nog genoeg werk aan de winkel, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 5 december op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].


Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Geef Palestijnen recht van terugkeer - Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken




Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam