xx


xx
houden een wake op vrijdag 6 februari 2009

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
41 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Allereerst verwijzen we naar onze website www.vrouweninhetzwart.nl, waar een dringende oproep voor  medische hulp aan Gaza staat. De stichting Kifaia, i.s.m. de Israëlische mensenrechtenorganisatie Physicians for Human Rights zal de goederen kopen en vervoert ze naar Gaza. Daar staan ruim 90 medische hulpverleners klaar om direct aan de slag te gaan. Graag lezen en gul geven!

Bij de Nederlandse Moslim omroep zagen we een paar zondagen geleden in een interview leden van de aardige Deense hiphopband Outlandish spreken over de vele burger slachtoffers van de slachtingen in Gaza. Een van hen verzuchtte: ‘Niemand is geïnteresseerd in de Palestijnen; als daar nou eens olie was gevonden, dan zouden ze wel naar hen willen luisteren’. De journalist gaf geen antwoord. En dat is nou juist het schandaal. De volkomen blinde en dove Nederlandse persmuskieten weten helemaal niets van de achtergronden van dit 60 jarige conflict, noch van de altijd aanwezige: ’ít’s the economy stupid!’ (president Clinton).

Vorige week was er opeens grote ophef over een enorm aardgasveld van ongeveer 88 miljard kubieke meter, dat net ontdekt was op 90 kilometer ten noorden van Haifa. Er waren al 5 jaar proefboringen gedaan. Dus men had misschien al een vermoeden. De waarde wordt geschat op 26 miljard dollar. Het Israëlische oliebedrijf is voor 30% eigenaar, Noble Energy voor 36 % en de rest is in handen van andere Israëlische partijen. Waarom horen we dit opzienbarende nieuws juist nu?

Geheel onderbelicht tijdens de gruwelijke militaire invasie van de Gaza-strook door het Israëlische leger bleef het rechtstreekse verband tussen de invasie en de controle en eigendom over de strategische aardgasreserves in de zee voor Gaza, die deels eigendom zijn van de Palestijnse Autoriteit.
We citeren de Canadese econoom Michel Chossudovsky, die verhelderende artikelen en boeken schreef over de economische achtergrond van de Israëlische oorlogen:

De Israëlische Invasie en het Gasveld van Gaza

Michel Chossudovsky

Global Research
, January 8, 2009

Dit is een veroveringsoorlog.
In 2000 zijn er grote gasreserves ontdekt voor de kust van Gaza. Het recht op de exploitatie van olie en gas werd verleend aan British Gas (BG) en zijn partner, de in Athene gevestigde Consolidated Contractors International Company (CCC), eigendom van de Libanese families Sabbagh en Koury, in een 25 jaar durend contract met de Palestijnse Autoriteit, dat in November 1999 werd getekend.
De rechten op het gasveld werden aldus verdeeld: British Gas (60 %), CCC (30 %) en het Investeringsfonds van de Palestijnse Autoriteit (10 %). (Haaretz, october 21, 2007).
In de PA-BG-CCC-overeenkomst lag besloten dat het gasveld zou worden ontwikkeld en dat er een pijplijn zou worden gebouwd. (Middle East Economic Digest, Jan 5, 2001).

De BG-concessie betreft het volledige zeegebied van Gaza, dat grenst aan verscheidene Israëlische aardgasvelden in zee. (Zie onderstaande kaarten). Daarbij moet worden opgemerkt dat 60% van de gasreserve voor de kust van Gaza en Israël behoort aan Palestina.

Van wie zijn de gasvelden?

De kwestie van de soevereiniteit over Gaza' s de gasvelden is essentieel. Krachtens de wet behoren de gasreserves tot Palestina. Door de dood van Yasser Arafat, de verkiezing van de regering Hamas en het verval van de Palestijnse Autoriteit was Israël in staat om de feitelijke controle over de aardgasreserves van Gaza te verkrijgen. British Gas heeft onderhandeld met de Israëlische overheid. Met betrekking tot de rechten van exploratie en ontwikkeling van de gasvelden werd de regering Hamas daarentegen gemeden.

http://www.globalresearch.ca/articlePictures/gazagasmap.jpg  
Kaart 1:
De verkiezing van eerste minister Ariel Sharon in 2001 was een belangrijk keerpunt. De soevereiniteit van Palestina over de gasvelden in zee werd aangevochten bij het Israëlische Hooggerechtshof. Sharon verklaarde ondubbelzinnig dat: "Israël nooit gas van Palestina zou kopen" en gaf daarmee te kennen dat de gasreserves voor de kust van Gaza van Israël zijn. In 2003 sprak Ariel Sharon zijn veto uit over de aanvankelijke overeenkomst, die British Gas zou toestaan om Israël te voorzien van aardgas uit de gasbel van Gaza. (The Independent, 19 augustus 2003). De verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006 leidde er toe dat de macht van de Palestijnse Autoriteit werd beperkt tot de Westelijk Jordaanoever, waar Mahmoud Abbas bij volmacht regeert.
http://www.globalresearch.ca/articlePictures/gazagasmap2.gif


Kaart 2:
In 2006 stond British Gas "op het punt om een overeenkomst te tekenen om het gas naar Egypte te pompen" (Times, 23 mei, 2007). Volgens rapporten kwam de Britse eerste minister Tony Blair namens Israël tussenbeide en maakte de overeenkomst met Egypte ongedaan. Het jaar daarop, in mei 2007, nam het Israëlische Kabinet een voorstel aan van eerste minister Ehud Olmert om gas van de Palestijnse Autoriteit te kopen; het contract had een waarde van $ 4 biljoen, met een winst van ongeveer $ 2 biljoen, waarvan één biljoen zou gaan naar de Palestijnen. [voor de goede orde: 1 biljoen is 1000 miljard (LvdB)]

Tel Aviv was echter niet van plan om de opbrengst met Palestina te delen. Een Israëlisch team van onderhandelaars moest van het Israëlische Kabinet British Gas onder druk zetten om zowel de regering Hamas als de Palestijnse Autoriteit te passeren.
"Het Israëlische Ministerie van Defensie wil dat de Palestijnen worden betaald in goederen en diensten en dringt er op aan dat er geen geld gaat naar de Hamas-regering" (Times, 23 mei 2007)

Het voornaamste doel was het ontbinden van het contract dat in 1999 tussen BG en de Palestijnse Autoriteit onder Yasser Arafat was getekend.

De overeenkomst faalde. De onderhandelingen werden opgeschort: "Het hoofd van de Mossad, Meir Dagan, verzette zich om veiligheidsredenen tegen de transactie, omdat een deel van de opbrengst naar de "de terreur" zou gaan." (Bron: Knesset-lid Gilad Erdan tot de Knesset, in antwoord op: "Het voornemen van eerste minister Ehud Olmert om gas van de Palestijnen te kopen, waarbij het geld Hamas ten goede komt. 1 maart 2006, geciteerd in: Lt. Gen. (ret.) Moshe Yaalon: Bedreigt de Voorgenomen Aankoop van British Gas uit Gaza's Kustwateren de Nationale Veiligheid van Israël? Jerusalem Centre of Public Affairs, october 2007)

Het was de bedoeling van Israël om te verhinderen dat er royalties zouden worden betaald aan de Palestijnen. In December 2007 trok BG zich terug uit de onderhandelingen met Israël en in Januari 2008 sloten zij hun bureau in Israël. (British Gas - website).

Het Plan van  de Invasie op de Tekentafel


Het invasieplan van de Gazastrook, "Operatie Gegoten Lood" geheten ("Operation Cast Lead"), is ontworpen in juni 2008, aldus Israëlische militaire bronnen:
"Bronnen bij Defensie zeiden dat minister Ehud Barak van de Defensie de Israëlische Strijdkrachten meer dan zes maanden geleden [in juni of nog eerder] heeft opgedragen voorbereidingen te treffen voor de operatie, op hetzelfde moment dat Israël met Hamas onderhandelde over een staakt-het-vuren." (Barak Ravid, Operation "Cast Lead": Israeli Air Force strike followed months of planning, Haaretz, 27 december 2008).

In nota bene dezelfde maand zocht de Israëlische overheid contact met British Gas, met het oog op de hervatting van essentiële onderhandelingen betreffende de aankoop van Gaza's aardgas: "De directeur-generaal van het Ministerie van Financiën, Yarom Ariav, en de directeur-generaal van het Ministerie van de Nationale Infrastructuur, Hezi Kugler, informeerden BG gezamenlijk over de wens van Israël om de besprekingen te hervatten. De bronnen voegden daaraan toe dat BG nog niet officieel op het verzoek van Israël had geantwoord, maar de dat medewerkers van het bedrijf waarschijnlijk binnen enige weken naar Israël zouden komen om besprekingen met overheidsfunctionarissen te voeren." (Globes online - Israel's Business Arena, June 23, 2008)

Het besluit om de onderhandelingen met British Gas te bespoedigen viel in de tijd samen met de planning van de invasie van Gaza, waarmee men in juni begon. Het schijnt dat Israël graag voorafgaand aan de invasie met BG een akkoord wilde bereiken, dat reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding was. Bovendien werden deze onderhandelingen met British Gas gevoerd door de overheid van Ehud Olmert, die op de hoogte was van het feit dat er een militaire invasie op de tekentafel lag en dat Israël een nieuwe politiek-territoriale regeling voor de Gaza-strook overwoog. In feite gingen de onderhandelingen tussen British Gas en Israëlische functionarissen nog door tot in october 2008, 2 tot 3 maanden vóór de aanvang van de bombardementen op 27 December.

In November 2008 droegen het Israëlische Ministerie van Financiën en het Ministerie van Nationale Infrastructuur het Elektriciteitsbedrijf van Israël (CEI) op, om onderhandelingen te beginnen met British Gas over de aankoop van aardgas van BG's concessie in de zee van Gaza. (Globes, 13 november 2008)

"De directeur-generaal van het Ministerie van Financiën, Yarom Ariav, en de directeur -generaal van het Ministerie van Nationale Infrastructuur, Hezi Kugler, schreven onlangs aan de directeur van het CEI, Amos Lasker, om hem in te lichten over het besluit van de regering om de voortzetting van onderhandelingen toe te staan, overeenkomstig het kadervoorstel dat eerder dit jaar was goedgekeurd. De raad van commissarissen van het CEI, met als voorzitter Moti Friedman, heeft enige weken geleden de uitgangspunten van het kadervoorstel goedgekeurd. De besprekingen met BG zullen beginnen, zodra de raad van commissarissen de vrijstelling van een aanbieder goedkeurt." (Globes, 13 november 2008)

Gaza en de Geo-politiek van Energie

De militaire bezetting van Gaza is bedoeld om de soevereiniteit van de gasvelden over te brengen naar Israël, waarmee het internationale recht wordt geschonden. Wat kunnen wij na afloop van de invasie verwachten?
Wat is Israël van plan met de aardgasreserves van Palestina?
Een nieuwe territoriale regeling, inclusief het stationeren van Israëlische en/of "vredes-" troepen?
De militarisering van de volledige kustlijn van Gaza, wat voor Israël van strategisch belang zou zijn?
De openlijke inbeslagneming van de Palestijnse gasvelden en het eenzijdig uitroepen van de Israëlische soevereiniteit over Gaza's maritieme gebieden?
Als dit zou gebeuren, dan zouden de gasvelden van Gaza worden geïntegreerd in de Israëlische offshore-installaties, die grenzen aan die van de Gazastrook. (Zie hierboven kaart 1).

http://www.globalresearch.ca/articlePictures/LevantineEnergyCorridor.gif
Kaart 3:
Deze verschillende offshore-installaties zijn ook aangesloten op de Israëlische corridor van energietransport, die loopt van de haven van Eilat, een terminal van de oliepijpleiding aan de Rode Zee, naar de terminal van de oliepijpleiding in Ashkelon, en noordelijker naar Haifa, om ten slotte aan te sluiten op een geplande Israëlisch-Turkse pijpleiding bij de Turkse haven Ceyhan. Ceyhan is de terminal van de Baku – Tblisi - Ceyhan trans-Kaspische pijpleiding.
"Volgens de planning moet de B-T-C- pijpleiding worden verbonden met de Trans-Israël pijpleiding van Eilat-Ashkelon, die in Israël ook bekend staat als Israëls Tipline." (Zie: Michel Chossudovsky, ‘The War on Lebanon and the Battle for Oil’, Global Research, 23 juli 2006)
bron engels origineel:
www.globalresearch.ca
bron nederlandse vertaling:
www.zapruder.nl

Aldus deze Canadese professor in de economie.

Een zelfde gigantische aardgasontdekking in bijv. De Perzische Golf zou meteen in een paar jaar geëxploiteerd worden, maar Gaza is niet de Golf en de Israëlische controle over het belegerde Gaza is zo groot, dat het in staat is de ontwikkelingen jarenlang tegen te houden. In de nog altijd rechtsgeldige Oslo-akkoorden [1993] staat dat de Palestijnen de distributie niet zelf mogen doen, want Israël heeft ‘de volledige veiligheidscontrole over de Palestijnse kustwateren’. Toen de deal met British Gas afsprong was het opvallend dat de sancties tegen Gaza drastisch werden opgevoerd. Eerder genoemde voormalige stafchef van het Israëlische leger Moshe Yaalon zei eind 2007 al dat: “Bij afwezigheid van een grote militaire operatie om de greep van Hamas op de Gaza strook te verbreken, kunnen er geen boringen plaatsvinden zonder goedkeuring van deze beweging.”
Israél zegt in elk perscommuniqué steeds maar weer niets tegen de bevolking van Gaza te hebben, alleen maar tegen ’de terreur’ van Hamas, die de Palestijnse bevolking zou gijzelen voor hun eigen vreselijke doeleinden.
Maar naast hun jongste oorlogsmisdaden, uithongering en plundering van Palestijns land, is Israël al jaren met niets anders bezig dan diezelfde bevolking iedere mogelijkheid om zelfstandig hun land te ontwikkelen en de vruchten van hun eigen grondstoffen te benutten, met alle macht aan het blokkeren.

Daarom vriendinnen en vrienden zoals altijd: er is nog veel te doen; kom naar onze wake vrijdag 6 februari
op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam