xx


xx
houden een wake op vrijdag 1 mei 2009

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
41 jaar bezetting is meer dan genoeg!

We lezen honderden artikelen over VS president Obama’s eerste 100 dagen.
Naast de vele loftuitingen - Barack redt de economie, is tegen atoom wapens, sluit Guantanamo Bay en respecteert de Islam [in speech in Turkije]-, zijn er een paar opvallende minder flatteuze berichten. Bijv. van de bekende Britse onderzoeksjournalist John Pilger.

Hij merkt op dat de verkiezingscampagne van het ‘Obama merk’ de -‘Marketer of the year for 2008’- prijs kreeg van het grootste Amerikaanse reclame en media weekblad ‘Advertising Age’, waar eerder het computermerk Mac bovenaan stond. Op hoog niveau mobiliseerde de geautomatiseerde technologische campagne de hele Amerikaanse bevolking; nooit eerder was internet op die schaal en met zoveel succes gebruikt. Daarbij pleegde Obama, in advertentie termen, ook nog plagiaat door president César Chavez van Venezuela’s slogan ‘Si, se puede’ in het beroemde: ‘Yes we can’ te vertalen. Nadat alleen al aan TV commercials een record van 75 miljoen dollar was besteed, geloofde uiteindelijk de meeste Amerikanen dat Obama hun grote afkeer van de Bush oorlogen deelde.

Dit nu is volgens Pilger helemaal niet het geval. Al voor hij president werd riep hij op om Pakistan te bombarderen. Sinds Obama aantrad hebben de onbemande ‘drones’ in Pakistan al twee keer zoveel burgers gedood als onder Bush. Obama’s advocaten kregen het vorige week voor mekaar dat Guantanamo Bay gevangenen niet ‘personen’ mogen worden genoemd en daardoor geen recht hebben om niet gemarteld te worden! Admiraal Dennis Blair, zijn nationale geheime dienst hoofd, vindt dat ‘marteling’ werkt. Moet kunnen - zouden wij zeggen. Minister van defensie Robert Gates onder Bush, die de oorlogen voorbereidde, zit er ook nog steeds met zijn ambtenaren.
En volgens de bekende en zeer goed geïnformeerde VS journalist Seymour Hersh liet Obama’s team gedurende de Gaza oorlog weten, dat ze geen bezwaar hadden tegen de al geplande levering van ‘smart bombs’ aan Israël, waarvan velen al onderweg waren en die voornamelijk gebruikt zijn om vrouwen en kinderen te doden.
De voornaamste economische adviseur Larry Summers smijt met triljoenen dollars naar dezelfde banken, van wie hij vorig jaar nog 8 miljoen had ontvangen. Obama’s grootste leugen, zegt Pilger, is dat de VS uit Irak weg zal gaan- Hillary Clinton, zelf een voorstander van de Irak oorlog, gaf een paar dagen geleden een hint: zeker 70.000 soldaten zullen ‘de komende 15 tot 20 jaar’ in Irak blijven. En buitenlandse Zaken minister Gates verkondigt dat de VS troepen voor eeuwig in Afghanistan willen blijven.
Obama’s vriendelijke groeten voor het Perzische Nieuwjaar verhulden effectief, dat Amerika net een paar dagen eerder nieuwe sancties tegen Iran had aangekondigd. En tenslotte was het een grote teleurstelling voor alle Obama fans dat hij Bush en Cheney niet wil laten berechten voor oorlogsmisdaden.

Daarom ook is Obama’s aankondiging op 5 april in Praag, dat hij de wereld nucleair vrij wil krijgen echt opzienbarend. Temeer omdat zijn adviseur de republikein Henry Kissinger twee jaar terug ook al met een groot stuk in de Wall Street Journal [04.01.07] hier over repte.

Nu is Kissinger inderdaad een ervaringsdeskundige wat nucleaire afschrikking betreft.

Toen de Soviet-Unie Egypte en Syrie wat teveel steunden, naar de zin van de VS tijdens de Jom Kipoer oorlog in 1973, kondigde minister van Buitenlandse Zaken Kissinger wereldwijd een verhoogde staat van nucleaire paraatheid af voor alle Amerikaanse strijdkrachten. Hij deed dat samen met Witte Huis staf chef Alexander Haig, maar voor het gemak zonder het aan zijn president Nixon te vertellen. De Russen zagen toen af van interventie. De ouderen onder ons weten nog hoe Kissinger jarenlang in het geheim Laos en Cambodja bombardeerde tijdens de Vietnam oorlog.
Kortom Kissinger is net zo een ordinaire, niet vervolgde oorlogsmisdadiger als Bush en Cheney, alleen kreeg hij er een Nobelprijs voor. Als zo iemand verklaart tegen atoomwapens te zijn, denk je al gauw dat er iets anders achter steekt.

Volgens Pilger gaat het er alleen om Noord Korea en Iran atoomwapenvrij te krijgen evenals enkele terroristische groepen en is Amerika al een tijd bezig nieuwe ‘tactische’ nucleaire wapens te bouwen onder het ‘Pentagon’s Reliable Replacement Warhead’ programma, waardoor het verschil tussen nucleaire en gewone oorlog helemaal vervaagt.

Een ander, minder cynisch geluid komt van het Institute of Palestine Studies [16 april 09], waar Nadia Hijab vindt dat de eerste 100 dagen van Obama een heel ander Midden Oosten heeft bloot gelegd. De speciale Amerikaanse gezant George Mitchell heeft de opdracht te streven naar en multi polaire regio, waar verschillende landen de macht delen.

Ten eerste vindt zij dat Obama in Praag stilzwijgend heeft toegegeven dat juist die landen het Non- Proliferatie Verdrag [tegen de verspreiding van atoomwapens] hebben verbroken, die de macht hebben om het in stand te houden, namelijk: de 5 permanente leden van de VN Veiligheidsraad met veto recht, waaronder de VS. Zij werden verondersteld hun nucleaire arsenalen te vernietigen, nadat het verdrag in 1970 was getekend. Zij hebben dat niet gedaan en zo lieten ze de overige 183 landen, die het verdrag ook getekend hadden de keus, om onder de nucleaire paraplu van de vijf te leven of om zelf te proberen atoom wapens te krijgen.

Ten tweede zou Obama’s strategie zijn om de landen, die het verdrag niet hebben getekend terug te brengen in de schoot van de nucleaire familie, anders zou de vermindering van de Russische en Amerikaanse kernkoppen zinloos zijn.

Dit gaat dus over India en Pakistan met ieder zo’n 35 kernkoppen en Israël, waarvan men aanneemt dat ze er 100 tot 400 hebben. Iran wordt als regionale macht serieus genomen en mag weer meepraten in de gesprekken van de 5 plus Duitsland.

Deze strategische relatie wordt vooral door de National Security Council onderhouden en niet door het State Department. Dit zou de rol van de havik Dennis Ross verminderen, die de adviseur van Hillary Clinton werd en alle alarmbellen deed rinkelen in het Midden Oosten.

Obama’s trip naar Turkije en nieuwe gesprekken met Syrie, zouden, volgens haar, de traditionele bondgenoten Egypte en Israël wat meer naar de achtergrond brengen.
Maar de grootste bedreiging voor een veelzijdige regio is Israël, die agressief zich het recht voorbehoudt om z’n unilaterale toegang tot z’n kernwapens te gebruiken voor onbetwiste afschrikking. Netanyahu heeft, net als zijn voorgangers gezegd, dat ze alles zullen doen om te verhinderen dat Iran een atoommacht wordt. En dat mogen we geloven, want in 1981 bombardeerden ze de door de Fransen gebouwde Irakese reactor, net als in 2007 een ‘verdachte’ Syrische installatie. Obama moet Israël dus heel stevig in de greep houden, want die gevaarlijke extreme Lieberman/Netanyahu combinatie is tot alles in staat, maar gelukkig ligt Iran te ver voor de Israëlische vliegtuigen zonder bijtanken - ze hebben die speciale VS vliegtuigen niet - en moeten ze Amerikaanse toestemming krijgen om over Irak te vliegen.

Tenslotte een opzienbarend uitgelekt rapport van de CIA [volgens Frank Lamb, een Amerikaanse researcher in Beyrouth] dat alleen de Geheime dienst Commissies van Congres en Senaat mochten inzien en Israëls overleving in de komende 20 jaar in zijn huidige vorm betwijfelt.

Het rapport voorspelt: “de onverbiddellijke beweging van een twee staten naar een één staat oplossing, het meest waarschijnlijke model, gebaseerd op democratische principes van totale gelijkwaardigheid, wat de dreigende koloniale Apartheidstaat laat verdwijnen en de terugkeer van de 1947/1948 en 1967 vluchtelingen zal mogelijk maken. Dit laatste is de voorwaarde voor een duurzame vrede in de regio

En dat is nou juist wat wij al jaren roepen!! Als dat geen geweldig nieuws is, wat hoop geeft, wat dan wel.Daarom lieve vriendinnen en vrienden, kom naar onze wake op 1 mei op het Spui

[trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam