xx


xx
houden een wake op vrijdag 2 october 2009

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
42 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Gelukkig krijgen we steeds drukker. Overal in de wereld  begint het te bewegen, zijn er acties en dwingen solidariteitsgroepen belangrijke besluiten af, die één, twee jaar geleden in de Midden Oosten kwestie ondenkbaar waren.

Terwijl de speciale VS gezant voor het Midden Oosten met hangende pootjes terug gaat naar Washington, omdat er geen enkele Israëlische bereidheid bestaat tot zelfs maar een bevriezing van de nederzettingen, presenteerde Richard Goldstone, lid van het Zuid Afrikaanse Constitutionele Hof, alsmede aanklager bij de internationale tribunalen voor vml. Joegoslavië en Rwanda, zijn rapport over grove schendingen van het internationaal recht en de mensen-rechten tijdens de Israëlische December/ Januari oorlog tegen Gaza.

Opgesteld in opdracht van de VN Commissie voor Mensenrechten, waarin de VS voor het eerst sinds de Bush regering weer plaats neemt, verzoekt de Goldstone  missie haar bevindingen over te mogen dragen aan de Veiligheidsraad. Daarin heeft Amerika een veto recht maar in de Algemene vergadering niet.

Het rapport zegt dat Israël zowel als de autoriteiten in Gaza een onafhankelijk en geloofwaardig onderzoek moeten doen naar de geconstateerde schendingen. Als gemeten naar de standaard van het internationaal recht, dit niet op de juiste manier gebeurt, dan wordt na 6 maanden de hele kwestie doorverwezen naar het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Daarnaast worden alle bij de VN aangesloten landen opgeroepen om ook in hun eigen rechtbanken deze mensenrechten schendingen aan te klagen. En wordt de Algemene Vergadering gevraagd een speciale rekening te openen, waarin Israël geld zou moet storten wanneer ze weigeren de enorme aangerichte schade te herstellen van Palestijnse bezittingen en infrastructuur.

Dat zou het moment kunnen worden, waarop president Obama kan laten zien dat het hem ernst is door te stemmen vòòr toelating van het rapport in de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering; maar men vreest, dat hij liever de hele zaak wil begraven, omdat de VS anders Israël mee helpt aanklagen, terwijl ze juist bezig zouden zijn [maar niet heus!] ze aan de onderhandelingstafel te krijgen.

De meerderheid in de Raad en Algemene Vergadering bestaat uit Derde Wereld landen,die meestal de Palestijnse rechten ondersteunen. Maar die weten niet of ze de meest betrokken partijen: Egypte en de Palestijnse Autoriteit van Abbas aan hun zijde krijgen. Want tijdens de Gaza oorlog, hielden die twee – tevergeefs hopend dat hun beider vijand Hamas snel het loodje zou leggen- een staakt het vuren tegen, zoals de net afgetreden voorzitter van de Algemene Vergadering Vader Miguel met ingehouden woede constateerde. Terwijl een normaal mens toch zou denken dat zij het meeste belang bij het beëindigen van de oorlog en een veroordeling van Israël zouden moeten hebben.

Ondertussen maken de Palestijnse Solidariteits groepen overuren met hun pleidooien voor een boycot van Israëlische producten, desinvesteren en sancties tegen Israël.

Een heel belangrijk besluit namen de Britse vakbonden op het TUC jaarlijks congres, [de bonden vertegenwoordigen 6,5 miljoen arbeiders]door, na jaren van actie, met grote meerderheid een motie aan te nemen waarin steun werd betuigd aan een boycot van landbouw producten uit de Bezette Gebieden.

De progressieve brandweer vakbond wilde eerst een algehele boycot van alle goederen en diensten,” omdat de Palestijnen ongelooflijk veel leed hebben geleden in de Gaza oorlog  en omdat wij een traditie hebben van steun aan boycots, zoals de boycot tegen Apartheid in Zuid Afrika.”

Maar daar stak de TUC voorzitter een stokje voor. Wel werd de regering gevraagd de wapenhandel met Israël te beëindigen, en het Associatie Verdrag op te schorten en werd de Israëlische overkoepelende vakbond de ‘Histadroet’ veroordeeld voor z’n steun aan de oorlog; ook wil men de TUC relaties met de Histadroet herzien. De Britse vakbonden zitten hiermee op dezelfde lijn als de Ierse en Zuid- Afrikaanse bonden, die met massale acties Israël onder druk willen zetten om de UN resoluties uit te voeren en het internationaal recht te eerbiedigen. En vragen wij ons af: wanneer is de Nederlandse FNV eens zover?

En nog meer breaking news: De Braziliaanse parlementaire Commissie voor Buitenlandse Relaties en Nationale Defensie heeft het Parlement ontraden het Free Trade Agreement{FTA} te ratificeren, tussen het grootste Zuid- Amerikaanse handelsblok en 5de economie in de wereld Mercosur [ Argentinië, Brazilie, Paraguay and Uruguay] en Israël. Tot dat Israël een Palestijnse staat erkent binnen de 1967 grenzen. Er was een front gevormd van de gezamenlijke Palestijnse BDS groepen, politieke partijen en sociale bewegingen, die in een openbaar debat hun visie naar voren konden brengen en de commissie met argumenten wisten te overtuigen. Een grote tegenslag voor de jarenlange Israëlische lobby en een enorme klap voor Israëls economie en buitenlandse relaties.

Tenslotte: voor het eerst sinds  2000 komt er op 1 october een Algemene Staking van Palestijnse Staatsburgers van Israël, die uitgeroepen is door de ‘High Follow-up Committee of the Palestinian Minority in Israel’, het overkoepelend orgaan van alle politieke partijen en organisaties van Palestijnen in Israel. Op het Buitenhof in Den Haag wordt op 1 october van 12-14 uur een picketlijn gehouden bij de Israëlische ambassade tegen de toenemende discriminatie en geweld van Palestijnse staatsburgers van Israël en tegen de vervolging van Palestijnse parlementariers.
[voor achtergrond info: http://www.palestina-komitee.nl/upload/UserFiles/File/090929%20Picket%20Oproep.pdf ]

Dus nog genoeg te doen in het nieuwe seizoen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op 2 october op het Spui
[trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beëindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Koop geen Israëlische Apartheidsproducten
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam