xx


xx
houden een wake op vrijdag 3 september 2010

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
42 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Hoop dat iedereen een ontspannende vacantie achter de rug heeft en jullie vol nieuwe energie niet alleen onze maandelijkse nieuwsbrief willen lezen, maar ook - net als wij - onderstaande protestbrief naar demissionair minister van buitenlandse Zaken Verhagen gaan sturen.

Het ‘Popular Committee Against The Wall’, houdt al jaren samen met honderden Palestijnse bewoners, Israëlische en Internationale vredesactivisten wekelijks vreedzame demonstraties tegen de Apartheids Muur en tegen een illegale joodse nederzetting op Palestijns land in het dorp Bil’in op de West Bank. Zoals bekend loopt de 700 km lange muur van noord naar zuid door de Westbank en klemt Palestijnse steden en dorpen af en hele wijken in en om Jeruzalem.

Organisator van het comité Abdallah Abu Rahmah - leraar van beroep en een bekende politieke activist - zit al sinds december 09 vast op beschuldiging van het ‘illegaal organiseren van demonstraties’ en ‘opruiing’. De Israëlische militaire rechtbank moest twee andere beschuldigingen ‘stenen gooien’ en ‘wapenbezit’, wegens totaal gebrek aan bewijs laten vallen, ondanks gedwongen getuigenissen van minderjarigen, die midden in de nacht van hun bed werden gelicht. Tijdens het hele proces werd voor geen enkele aanklacht enig bewijsmateriaal gepresenteerd.

Naar verwachting wordt over een paar weken het vonnis over Abu Rahmah uitgesproken.
Hij kan een gevangenisstraf tot 10 jaar krijgen voor het in praktijk brengen van zijn recht op vrije meningsuiting. Een recht dat iedere Israëli heeft, maar de Palestijnen in de Bezette Gebieden zijn onderhevig aan militaire wetten, zoals de in deze zaak gebruikte Order 101, die samenscholingen van 10 of meer personen voor politieke doeleinden verbiedt en zelfs toestemming vereist van de dienstdoende Israëlische commandant om te mogen discussiëren over welk politiek onderwerp dan ook. Dit jaar is het aantal arrestaties op grond van deze volstrekt arbitraire wet dramatisch gestegen, waar vaak met grof geweld wordt opgetreden, vooral tegen geweldloze demonstranten tegen de muur.

Acht maanden heeft dit showproces nu geduurd; het is vooral bedoeld als poging om vreedzame protesten te criminaliseren en als waarschuwing tegen potentiële Palestijnse actievoerders om een toontje lager te zingen. Maar Abu Rahmah vertegenwoordigt de honderden onschuldige gevangenen, die zich geweldloos tegen de zeer gewelddadige Israëlische bezetting keren en het dorp Bil’in is al lang uitgegroeid tot het symbool van het steeds omvangrijker vreedzame verzet tegen de muur en de meer dan 40 jaar durende landroof.

Het ‘Volks Comité tegen de Muur’ kreeg zelfs in 2008 de prestigieuze Carl Von Ossietzky medaille voor buitengewone verdiensten op het gebied van basis- en mensenrechten van de Duitse Internationale Liga voor Mensenrechten.

We willen dat minister Verhagen aan de Israëlische regering een ondubbelzinnig en officieel protest laat horen over deze onrechtvaardige aanklacht en gevangenneming van Abu Rahmah en dat hij zijn onmiddellijke vrijlating eist.

Ook Amnesty International veroordeelde recentelijk het aanklagen en opsluiten van Abu Rahmah.
Voor meer informatie zie:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/palestinian-anti-wall-protester-convicted-israeli-military-court-2010-08-27

 

 

 

We hopen dat u meedoet met ons protest.
Hieronder een voorbeeld brief aan minister Verhagen, die u kunt sturen naar:
m.verhagen @ minbuza.nlGeachte Minister Verhagen,

Zojuist vernam ik dat een Israëlische militaire rechtbank onlangs een schandelijke aanklacht heeft uitgesproken in de belangrijke zaak van de Palestijnse activist Abdallah Abu Rahmah uit Bil'in.

Vervolgd voor zijn sleutelrol in het organiseren van de -zoals altijd- geweldloze acties van het 'Volks comité tegen de Muur', de basis beweging tegen de illegale Apartheidsmuur en de illegale joodse nederzetting op het Palestijnse land van Bil’in, wordt Abu Rahmah veroordeeld op basis van gedwongen getuigenissen van minderjarigen, die in het midden van de nacht uit hun bed werden gelicht.

Abu Rahmah werd aangeklaagd voor opruiing, het organiseren van illegale demonstraties, stenen gooien en illegaal wapenbezit. Tijdens het gehele proces werd geen enkel bewijsmateriaal gepresenteerd.

De aanklacht is het dieptepunt van een politiek gemotiveerd showproces, dat acht maanden duurde. Gedurende het hele proces werd Abu Rahmah gevangen gehouden en hij zit nu nog steeds vast.

Bil'in, een dorp op de Westelijke Jordaanoever, is samen met Abu Rahmah uitgegroeid tot een symbool van het vreedzame, ongewapende Palestijnse verzet tegen de meer dan 40 jaar durende Israëlische bezetting. Het is een groeiende beweging in de bezette Palestijnse gebieden. Israëls pogingen om deze beweging en haar vertegenwoordigers te breken zijn onrechtvaardig en tegen het internationaal recht.

Het vonnis tegen Abu Rahmah wordt binnen een paar weken verwacht. Ik verzoek u dringend, al minister van Buitenlandse Zaken, bij de Israëlische regering krachtig en officieel te protesteren tegen de veroordeling van Abu Rahmah, met het dringende verzoek om zijn vrijlating te gelasten, voordat hij tot een lange periode van gevangenschap wordt veroordeeld.

Overtuigd van de rechtvaardigheid van deze vreedzame acties, wil ik niet lijdzaam toekijken hoe Abdallah Abu Rahmah en zijn dorpsgenoten hun fundamentele recht om te protesteren tegen de diefstal van hun land wordt ontzegd. Ik zal contact met u blijven opnemen over deze belangrijke aangelegenheid en verwacht zo snel mogelijk een antwoord van uw kant.

Hoogachtend,

 


Het Internationale Netwerk Vrouwen in het Zwart, i.s.m. met Coalition of Women for a Just Peace, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen een aantal Israëlische vrouwen samen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om te protesteren.
In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de Israelische bezetting van Gaza en de Westoever: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit.
In Nederland waren de eerste vrouwen al in januaril 1990 op het Spui aanwezig. 18 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam wakes.
In ons land worden nu al in 6 steden maandelijks wakes gehouden. 
[voor adressen zie hieronder]
In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats.
Kijk op de site: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.Dus nog genoeg te doen, lieve vriendinnen en vrienden, maar kom eerst naar onze wake op vrijdag 3 september op het Spui [trek s.v.p. iets zwarts aan].

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam