xx


xx
houden een wake op vrijdag 1 oktober 2010

vanaf 12.45 uur op het SPUI in AMSTERDAM (Lieverdje)
42 jaar bezetting is meer dan genoeg!

Op de boot op weg naar Gaza zegt de 82-jaar-oude Holocaust overlevende Reuven Moskovitz:
"It is a sacred duty for me, as a survivor, to protest against the persecution, the oppression and the imprisonment of so many people in Gaza, including more than 800,000 children."

Krijgen jullie ook zo genoeg van de deprimerende berichten over de zogeheten ‘Midden Oosten vredesbesprekingen’ ? Wat moeten we ermee? Israëls premier Netanyahu, die alleen maar bezig is z’n gammele uiterst rechtse coalitie bijeen te houden, ging de gesprekken in zonder zelfs de staakt-het-vuren- grenzen van 1967 als uitgangspunt te nemen en met de eis dat de Palestijnen Israël als joodse staat zouden moeten erkennen. Dat zou betekenen dat het Palestijnse recht op terugkeer zou vervallen en de Palestijnse Israëliërs officieel en definitief de - nu al bestaande – status van tweederangsburger zouden behouden.

Het verbaast niemand: Israël vernieuwt de tijdelijke bevriezing van een deel van de bouw van nieuwe nederzettingen niet, maar vraagt ‘partner en vriend Abbas ‘ om toch alsjeblieft aan de onderhandelingstafel te blijven zitten. Minister van Buitenlandse Zaken, de racistische Lieberman, legt ondertussen in de VN haarfijn en eerlijk uit: “het gaat decennia - tot Sint Juttemis zouden wij zeggen - duren voor er zelfs maar een interim overeenkomst kan komen”.

De arme Abbas - zijn termijn als gekozen president van de Palestijnse Autoriteit is al sinds januari 09 verstreken, terwijl Hamas, die in 2006 de verkiezingen won, geheel genegeerd wordt - dreigde weg te lopen, wanneer er weer gebouwd zou worden. Maar nu de bouw weer als vanouds mag doorgaan, wil hij toch nog niet echt vertrekken, maar eerst de Arabische Liga, - altijd gevoelig voor Amerikaanse druk - om advies vragen.

Tot wie kan hij zich anders richten in z’n wanhoop, nu er geen enkele Palestijnse organisatie meer achter hem staat en hij nu ook zelfs geen toestemming kreeg van het hoogste orgaan van de PLO: het Uitvoerend Comité om over vrede te onderhandelen. Om zo een besluit te nemen is er een quorum nodig van tenminste 12 van de 18 leden, terwijl er maar negen kwamen opdagen. Namens wie spreekt Abbas eigenlijk? Steeds meer namens Israël en de VS, terwijl de meeste Palestijnen hem en vooral zijn beruchte veiligheidspolitie beschouwen als collaborateurs, waartegen ze voortdurend demonstreren. In een recente enquete verklaarden de bewoners van de West Bank zich onveiliger te voelen dan de inwoners van Gaza onder de Hamas regering, terwijl de laatsen toch in materieel opzicht alles ontberen. De wereld op z’n kop.

De zich zelf herbenoemende Palestijnse president zonder enig mandaat, blijft dus onder enorme Hamas druk van de VS en Israël aan de tafel gekleefd en praat over niets, “maar dat geeft niet, want de VS en EU vinden dat een proces over vrede beter is dan een vacuüm“, terwijl de situatie in het bezette land met de dag erger wordt. Steeds meer Palestijnen worden uit hun huizen gezet in Jeruzalem, de kolonisten, gezeten op bulldozers, laten juichend  2000 wit/blauwe ballonnen de lucht ingaan, symbool voor de tweeduizend appartementen die ze morgen al gaan bouwen en niemand houdt ze tegen.

boycott

Een voorbeeld: De grootste nederzetting in de West bank Modi’In groeide in de laatste 8 jaar met 78 % en ook in de meer dan 200 andere illegale dorpen en zogeheten outposts draaien de cementmolens op volle toeren ten behoeve van de nu al 500.000 kolonisten.

In het totaal verwoeste Gaza komt meer dan een jaar na de verwoestende Israëlische agressieoorlog geen zak cement binnen om de kapotte huizen te herstellen, want weet Israël: ‘Hamas gaat er maar bunkers van bouwen’.En VS president Barack Obama blijft vol goede hoop dat met nog een paar duizend compromissen - van Palestijnse kant uiteraard- de twee staten er dit jaar nog zullen komen.

Hundreds of Israeli settlers started last night building a new settlement on the territory of the farming village of “Baq’a”, east of Hebron in the West Bank.

Wij kunnen als gewone burgers deze totaal cynische, hypocriete wereldmacht-politiek niet zomaar veranderen, maar wat we wel kunnen en waar ook mee bezig zijn, is onze eigen regering, parlement en maatschappelijke organisaties aanspreken en de meer dan 60 jaar durende Israëlische mensenrechten schendingen aan de kaak stellen. Was altijd heel moeilijk in de Lage Landen, Israëls trouwste bondgenoot in Europa en zal nog moeilijker worden met een - hun rechtse vingers aflikkende -  regering van VVD-Rutte, CDA-Verhagen, met steun van de Nederlandse Lieberman van de PVV.

Maar o.a. lagere overheden worden wakker, mede door onze voortdurende gezamenlijke acties*. Een paar Nederlandse successen:

-Voor het eerst heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een werkbezoek van een delegatie van Israëlische burgemeesters afgezegd, ’nadat bleek dat er ook bestuurders van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever aanwezig zouden zijn. De VNG onderhoudt zeer goede banden met zowel de Israëlische vereniging van gemeenten als met de Palestijnse vereniging van gemeenten. Omdat de Israëlische nederzettingen een van de grootste strijdpunten tussen Israel en de Palestijnse Autoriteit vormen, zou de VNG in het conflict worden betrokken door aan een dergelijk werkbezoek mee te werken. Omdat de VNG haar neutraliteit ten aanzien van zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit wil benadrukken is van de organisatie afgezien.’ [zie persverklaring http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/00/616.html]

-Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme misleidt toeristen
Twee activisten hebben een aanklacht ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen het Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme GoIsrael wegens misleidende reclame. De Commissie heeft hen in het gelijk gesteld. GoIsrael’s reclame is “misleidend en daardoor oneerlijk”. Vreemd genoeg beschouwde de Commissie de reclame uitingen niet als kwetsend voor in Nederland wonende Palestijnen en Syriers [de Golan Hoogvlakte wordt in hun reclame bij Israël ingelijfd] of in strijd met de waarheid. Maar door de uitspraak van de Commissie mag GoIsrael nu geen reizen meer naar bezet Palestijns gebied promoten alsof het reizen naar Israël zouden zijn. [zie persbericht http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/246]

Israel heeft een grote toeristenindustrie. $2,4 miljoen is voor toerisme in de bezette gebieden gereserveerd. De dag na de bouwstop-opheffing van de illegale nederzettingen plaatste GoIsrael al paginagrote vakantieadvertenties o.a. in de Metro.

-Tenslotte kregen vele briefschrijvers zowaar antwoord van minister Verhagen, op hun vraag een duidelijk protest naar de Israëlische regering te sturen n.a.v. de veroordeling en opsluiting van de geweldloze mensenrechten activist Abdalla Abu Rahma.[zie nieuwsbrief sept.] In de brief staat o.a dat op Nederlands initiatief, de diplomaten van de EU op toerbeurt de Israëlische rechtszittingen van mensenrechtenverdedigers bijwonen. Heel goed die extra ogen en oren, maar Verhagen: nu ook nog eens de Israëlische ambassadeur in het openbaar op het matje roepen, zodat ook het grote publiek weet dat Nederland luid en duidelijk, ondubbelzinnig en officieel protesteert. [zie brief Buza in bijlage]

Genoeg te doen lieve vriendinnen en vrienden; maar kom eerst naar onze wake op 1 oktober op het Spui in Amsterdam;  in sept. verkochten we voor het eerst met veel succes Palestijnse dadels. Trek s.v.p. iets zwarts aan.

* Organisaties van "Samenwerken voor Palestina" :
Tiye International, Universitaire Activisten, Verenigde Wereldburgers voor Internationaal Recht, Hope Foundation, Internationale Socialisten (IS), Palestina Komitee Rotterdam, Stichting Palestina, Vrouwen in het Zwart , Vrijwillige Internationale Aktie (VIA), WILPF Nederland, Stichting Stop de Bezetting, Vredesplatform Alkmaar, Haags Vredesplatform, Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGN), Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit (PPMS), Nederlands Arabische Stichting (NAS), Al Awda, Stichting Palestijnse Vrouwen in Nederland, Palestina Komitee Nijmegen, Humanistisch Vredesberaad, Leidse Actiegroep Stop de Bezetting, Talliq, Nederlands Palestina Komitee,Transnational Institute (TNI), Een Ander Joods Geluid (EAJG), Breed Platform Palestina (Haarlem)Werkgroep Keerpunt,  U4P

We waren op de Multiculturele TV Nederland en op de NMO-TV. Beide goed gemaakte programma's.
Voor tapes: mail aan info@vrouweninhetzwart.nl + uw tel.no. vermelden.


Het Internationale Netwerk Vrouwen in het Zwart, i.s.m. met Coalition of Women for a Just Peace, bestaat sinds 1990, maar is als beweging begonnen in Israël toen een aantal Israëlische vrouwen samen met de Palestijnse Vrouwen Vredesbeweging het initiatief namen om te protesteren.
In januari 1988, een maand na het uitbreken van de eerste Intifada, stonden de eerste vrouwen al in Jeruzalem te demonstreren tegen de Israelische bezetting van Gaza en de Westoever: De eerste wake tegen de Israëlische bezetting van de Westoever en Gaza was een feit.
In Nederland waren de eerste vrouwen al in januaril 1990 op het Spui aanwezig. 18 jaar nu al, op een periode na, toen de Oslo Akkoorden ons ten onrechte hoop gaven, houden we in Amsterdam wakes.
In ons land worden nu al in 6 steden maandelijks wakes gehouden. 
[voor adressen zie hieronder]
In de hele wereld vinden wekelijks / maandelijks Vrouwen in het Zwart wakes en solidariteits-acties plaats.
Kijk op de site: www.womeninblack.org voor de geschiedenis van Vrouwen in het Zwart internationaal.Genoeg te doen lieve vriendinnen en vrienden; maar kom eerst naar onze wake op 1 oktober op het Spui in Amsterdam;  in sept. verkochten we voor het eerst met veel succes Palestijnse dadels. Trek s.v.p. iets zwarts aan.

Onze leuzen:

ISRAEL:
Stop de invasies in Gaza en landconfiscaties in Palestijns gebied
Weg met de annexatie muur - The wall must fall
Beindig de bezetting van de Westoever, omsingeling en uithongering van Gaza
Ontruim alle sinds 1967 gestichte nederzettingen
Erken het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen
Jeruzalem, hoofdstad voor twee volken
Graag al uw mails, reacties en sympathiebetuigingen sturen naar: info@vrouweninhetzwart.nl

Flyers, spandoeken en het onderhoud van onze geheel nieuwe website kosten steeds weer veel geld. Uw gift is echt nodig en heel welkom. Maak s.v.p. uw donatie over op duurzame
Triodos bank
nr. 78.68.21.094
t.n.v. Vrouwen in het Zwart Amsterdam